Wat is nieuw? Wat is nieuw?
30-07-2023: preek 1 Kor 13: 8
26-07-2023: uitleg Joh 8: 1 - 11
23-07-2023 preek Jer 2: 13
20-07-2023: gebed 'mijn enige troost'
19-07-2023: menu uitgebreid met rubriek 'geloof'
18-07-2023: uitleg Jona 4
16-07-2023: preek Mat 6: 25 - 34
14-07-2023: uitleg Jona 3
11-07-2023: uitleg Jona 2
09-07-2023: preek Hnd 17: 15 - 34
06-07-2023: emeritaat (4)
04-07-2023: uitleg Jona 1: 4 - 16
02-07-2023: preek Ps 139
29-06-2023: reacties op emeritaat
27-06-2023: uitleg Jona 1: 1 - 3
25-06-2023 preek Hnd 4: 5 - 14 (afscheid PG Centrum Hardenberg)
23-06-2023: achtergronden bij Jona
21-06-2023 uitleg Ez 43: 1 - 12 en 47: 1 - 12
18-06-2023 preek Joh 3: 1 - 6  (afscheid PG Radewijk)
15-06-2023 uitleg Mat 17: 24 - 27
12-06-2023 meditatie nog iets bijzonders?
11-06-2023 preek Jak 5: 13 - 18 gebedsgenezing
06-06-2023 over ziekte en gezondheid
04-06-2023  preek Ruth 3
02-06-2023: lijden (omwille van het geloof)
31-05-2023: uitleg Jak 5: 13 - 18 gebedsgenezing
28-05-2023: Pinksterpreek Hnd 2
25-05-2023: creationisme
23-05-2023: uitleg Gen 4: 9 - 26
21-05-2023: preek Ruth 2: 12
19-05-2023: uitleg Gen 4: 1 - 8
16-05-2023: recensie Laudatio Si
14-05-2023 preek Ruth: 1:16v uw God is mijn God
12-05-2023: uit het niets: geloof hoop en liefde
10-05-2023: Wonderen : verbazingwekkende tekenen
07-05-2023: preek  Hnd 3: 1 -10
05-05-2023: uitleg Hnd 3: 1- 10
02-05-2023: uitleg Ez 37
30-04-2023: preek David en Goliat 1 Sam 17
28-04-2023: Vrijmoedigheid
25-04-2023: uitleg David en Goliat 1 Sam 17
23-04-2023: preek Joh 21: 15 - 17
20-04-2023: bijbeluitleg Joh 3: 1 - 8
18-04-2023: boekbespreking Soetendorp, Levenslessen
16-04-2023: preek Luc 24: 13 - 35
13-04-2023: bijbeluitleg Gen 3: 14 - 24
11-04-2023: bijbeluitleg Luc 24: 13 - 33 De Emmaüsgangers
09-04-2023: overdenking Pasen Joh 20: 1 - 18
07-04-2023: overdenking goede vrijdag 1 Kor 1: 22 - 24
04-04-2023: bijbeluitleg Ez 35 - 36
02-04-2023: palmzondag preek Mat 21: 1 - 11
31-03-2023: bijbeluitleg Gen 3: 1 - 13
29-03-2023: zelf wind maken
26-03-2023: preek over voltooid leven Pred 12
24-03-2023 : suggesties om uit de bijbel te lezen in het pastoraat
21-03-2023: Koninkrijk van God / der Hemelen
19-03-2023: preek Joh 4 waar en hoe is God te vinden?
17-03-2023: bijbel en pastoraat
14-03-2023: bijbeluitleg Gen 2: 4 - 25
12-03-2023 preek 'geniet' Pred 9: 1 - 9
08-03-2023: met emeritaat
07-03-2023: bijbelse woorden: evangelie
05-03-2023: preek wie is Hij toch? (2) Mt 8: 23 - 27
03-03-2023: overzicht belangrijke bijbelse woorden
28-2-2023: bijbeluitleg de storm op het meer
26-2-2023: preek wie is Hij toch? (1)  Mc 6: 1 - 6
23-2-2023: achtergronden bij het evangelie naar Mc
21-2-2023: bijbeluitleg: Ez 34 leiding geven zoals het hoort
19-2-2023:  preek Ps 146 Vertrouw niet op mensen met macht
16-02-2023: bijbelstudie Mc 6: 1 - 6  een profeet is niet geliefd in zijn vaderstad
14-02-2023: de eerste 30, onbekende jaren van Jezus
12-02-2023: Preek Pred 4: 4 - 6   moeten we wel 24/7 werken en consumeren?
09-02-2023: Bijbelstudie Ps 146
07-02-2023: bijbelstudie Joh 21: 18 - 19
05-02-2023: preek Ex 3: 1 - 15
02-02-2023: bijbelstudie Ex 3: 7 - 14 God openbaart zijn Naam
01-02-2023: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 7 de brandende braamstruik
31-01-2023: recensie Oosterhuis, Vogels met een Verhaal
29-01-2022:  preek Ex 2
26-01-2023: bijbelstudie Exodus 2, 1 - 10
25-01-2023: achtergronden bij Exodus
24-01-2023: Ez 20, de les van de geschiedenis
22-01-2023: preek Mat 5: 1 -12 het echte geluk is voor....
19-01-2023: dan zweef ik op de wind
17-01-2023: nedergedaald ter helle?
15-01-2023: preek Hebr 1: 1 -3 Jezus het karakter van God
12-01-2023: 1 Pe 3: 19-20 afgedaald naar?
10-01-2023: meditatie Ps 31: 16
08-01-2023: preek Mat 3: 15 Johannes moet tot zijn verbazing Jezus dopen
05-01-2023: Jezus' doop bij Mat, Mc en Luc.
03-01-2023: bij het begin van een nieuwjaar
31-12-2022: preek oudejaarspsalm Psalm 90
29-12-2022: bijbelstudie Psalm 90 (de oudejaarspsalm)
27-12-2022: voor nieuwjaarsdag de Aäronitische zegen Num 6: 24-27
25-12-2022 preek kerstfeest Luc 2: 1 - 3 echt gebeurd
24-12-2022 overweging kerstnacht Luc 2: 12, een teken
22-12-2022: nieuw logo: gevelteken geholi
20-12-2022: Achtergronden Kerstfeest
18-12-2022: Adventspreek Luc 1: 26 - 38
15-12-2022: bijbelstudie Ez 18 je hebt altijd een keus
11-12-2022: Adventspreek Jak 5: 7-8  geduldig wachten
06-12-2022: maagdelijke geboorte
04-12-2012: Adventspreek Ruth 4
01-12-2022: Twee geslachtsregisters voor Jezus?
29-11-2022: Aanhef vd Tien Geboden
27-11-2022: Adventspreek 'hoe zal ik U ontvangen?' (2 Sam 6)
24-11-2022: inleiding de Tien Geboden
22-11-2022: uitleg Ezechiël 11
20-11-2022 : preek Eeuwigheidszondag Ps 13
17-11-2022: uitleg Ps 13 een ongegeneerde klacht
15-11-2022: uitleg Daniël 7 een voorspelling achteraf
12-11-2022: preek Hnd 17: 22 - 28 als eenvis in het water
09-11-2022: achtergronden bij 2 Petrus
08-11-2022: bijbelstudie 2 Petrus 3 over het einde der wereld
06-11-2022  preek Gen 1 dankdag de kroon op de schepping
04-11-2022: Boeddhisme
02-11-2022: bijbelstudie Ps 104 de schepping
30-10-2022: preek Joh 14: 9
28-10-2022: meditatie Joh 14: 3 het  Vaderhuis
27-10-2022: bijbelstudie Ezechiël 8
25-10-2022: de oorsprong van het Jahwisme
23-10-2022: preek Hnd 16: 16 - 40 zingen dat de muren instorten
21-10-2022: Geschiedenis Israel tot 1.000 vC
18-10-2022: bijbelstudie Gen 1: 3 - 2: 3
16-10-2022: preek 1 Sam 3 de stem van God verstaan
14-10-2022: Mozes of een ander?
12-10-2022: Achtergronden bij Gen
10-10-2022: Bijbelstudie Gen 1: 1 - 2 en 2: 4a
08-10-2022: Bijbelstudie Gen 1 en 2 (hoofdlijn)
05-10-2022: Bijbelstudie Mat 13: 45 - 46
04-10-2022: Bijbelstudie Mat 13: 44
02-10-2022: preek Ps 29
27-09-2022: Bijbelstudie Ps 29
25-09-2022: Preek Hnd 16: 16 - 40
21-09-2022: Bijbelstudie Ez 1: 1 - 3: 15
19-09-2022: Ezechiël (achtergronden)
18-09-2022: Preek Jes 25: 6 - 8
14-09-2022: Bijbelstudie Jes 25
13-09-2022: Achtergronden bij Jes 24 - 27
12-09-2022: Over het boek Jesaja
11-09-2022: Preek Rom 12: 1- 8
09-09-2022: Bijbelstudie Joh 4: 1 - 42
06-09-2022: Samaria - Samaritanen
04-09-2022: Preek Hnd 3: 1 - 10
01-09-2022: boekbespreking Geert Mak, Grote Verwachtingen
30-08-2022: Islam
28-08-2022: Preek Hnd 16: 6 - 15
26-08-2022: Jodendom
24-08-2022: Het einde der tijden bij Mc, Mat en Luc
21-08-2022: Bijbelstudie Ps 4
17-08-2022: het duizendjarig Vrederijk
13-08-2022: de Leer van de Opname
12-08-2022: Bijbelstudie 1 Thes 4: 13 -  18
10-08-2022: Bijbelstudie 1 Kor 15: 51 - 58
09-08-2022: Bijbelstudie 1 Kor 15: 22 - 24
08-08-2022: Bijbelstudie Filp 3: 17 - 21
05-08-2022: de wederkomst bij Paulus
03-08-2022: Een register met daarin alle preken, bijbelstudies en meditaties
02-08-2022: de betekenis van Jezus' werk: Overwinning
30-07-2022: Paulus' bekering
28-07-2022: Verzoening - Cultisch uitgebreid
27-07-2022: de betekenis van Jezus werk: Rechtvaardig maken
24-07-2022: Preek Ps 84
21-07-2022: Grenzen
19-07-2022: Kiezen
17-07-2022: Preek Hnd 4: 13-22
15-07-2022: Gewijzigd: 14 punten
13-07-2022: Bijbelstudie Rom 8: 31-39
10-07-2022: Preek Ps 121
07-07-2022: Bijbelstudie Ps 19
05-07-2022: Bijbelstudie Ps 136
03-07-2022: Preek Ps 136
01-07-2022: Bijbelstudie Ps 8
26-06-2022: Preek Mat 15: 21 - 28
22-06-2022: Nieuw Item: Qumran
20-06-2022: algemene info bij de Psalmen
18-06-2022: spiegelverhaal: de olifant en de 5 blinden
16-06-2022: bijbelstudie: Ps 23 de Heer is mijn herder.
14-06-2022: Nieuw Item: Na de dood
09-06-2022: Recensie: Wright, Zeven Wegwijzers
08-06-2022: Nieuw Item: Verschijningen van de Opgestane Heer
05-06-2022: preek: Hnd 2: Pinksteren
02-06-2022: Nieuw Item: opgewekt en opgestaan
31-05-2022: spiegelverhaal: de ongeboren tweeling
29-05-2022: preek: Joh 16: 12 Vreugde die blijft.
26-05-2022: preek: Hnd 1: 12 Hemelvaartsdag
23-05-2022: Opinie: Stadskerk - praktijkervaringen
21-05-2022: Opinie: Stadskerk?
20-05-2022: Nieuw Item: Het Kerkgebouw
20-05-2022: spiegelverhaal De strandvisser
15-05-2022: preek Rom 8: 31-39
13-05-2022: Nieuw item: De rode draad
12-05-2022: Nieuw Item: Naar de Schriften
08-05-2022: preek Joh 21: 1-14
05-05-2022: Nieuw Item: De Wereld
03-05-2022: Nieuw Item: ten derde dage
27-04-2022: bijbelstudie: Toespijs Joh 21: 1-14
25-04-2022: Nieuw Item: Hemelvaart na 40 dagen?
23-04-2022: Nieuw Item: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
19-04-2022: meditatie 'getuige zijn' Hnd 1: 8
17-04-2022: preek Pasen Joh 20: 17
15-04-2022: overweging Goede Vrijdag Luc 22: 42
14-04-2022: bijbelstudie: Pasen volgens Joh 20: 1-18
12-04-2022: Nieuw Item: Paasverhalen vergeleken
10-04-2022: preek Palmzondag Luc 20: 9-19
04-04-2022: bijbelstudie: de intocht in Jeruzalem Luc 20: 9-19
03-04-2022: preek onrechtvaardige pachters Luc 20: 9-19
01-04-2022: Nieuw Item: Paasverhalen feit of fictie?
30-03-2022: bijbelstudie gelijkenis onrechtvaardige pachters Luc 20: 9-19
27-03-2022: preek de verloren zonen, Luc 15: 11-32:
25-03-2022: Nieuw Item 'Jaartallen' aan menu toegevoegd
25-03-2022: Nieuwe Tijd > Apokalyptiek verbeterd
24-03-2022: Nieuwe Tijd > Tijd in het OT uitgebreid
22-03-2022: twee gelijkenissen Luc 15: 1-10
18-03-2022: Nieuwe Tijd > Apokalyptiek
17-03-2022: Nieuwe Tijd > Tijd in het OT
15-03-2022: Nieuwe Tijd > Nieuw Heden
12-03-2022: aanvulling Mat 7: 13 met boek 'De nauwe poort' van Karen Armstrong
11-03-2022: gelijkenis van de verloren zonen
10-03-2022: de Heliand, een harmonie van de evangeliën
09-03-2022: Opinie: bidstond voor de oorlog in Oekraïne
09-03-2022: Opinie alles komt goed
08-03-2022: uitleggen, verklaren en toepassen van de bijibel
04-03-2022: godsdienstkritiek aangevuld
02-03-2022: filosofen en anderen die kritisch zijn over geloof.
27-02-2022: preek de twee wegen, Ps 1
26-02-2022: menu Iets uitgebreid met subpagina's
22-02-2022: opinie: corona en lichamelijkheid
18-02-2022: bijbelstudie brede en smalle weg Mat 7: 13v
15-02-2022: bijbelstudie Psalm 1
10-02-2022: van mondelinge naar schriftelijke overlevering
08-02-2022: onderzoek naar de historische Jezus
03-02-2022: kosmologie
30-01-2022: preek de tempelreiniging (Joh 2:13-22) een copernicaanse omwenteling
26-01-2022: bijbelstudie de tempelreiniging (Joh 2: 13-22)
18-01-2022: bijbelstudie De geestelijke wapenrusting (Ef 6: 10-18)
16-01-2022: preek bruiloft te Kana (Joh 2:1-11) water bij de wijn?
 
terug