Nieuw op GeHoLi.nl Nieuw op GeHoLi.nl
31-03-2024: preek Pasen Joh 20: 1 - 18
29-03-2024: overweging goede vrijdag 1 Kor 1: 22 - 24
26-03-2024: uitleg Joh 21: 15 - 17
24-03-2024: preek Mat 26: 36 - 46 Jezus in Getsemane
22-03-2024: offers (4) pesach, pasen en Lam Gods
20-03-2024: offers (3) ivm onreinheid, schuld/zonde
19-03-2024: wegwijs in de offers van het Oude Testament
17-03-2024: preek Joh 12: 20 - 26 vijfde zondag veertigdagentijd
15-03-2024: secularisatie
12-03-2024: offers (2) en avondmaal
10-03-2024: preek Joh 6: 35 vierde zondag veertigdagentijd.
07-03-2024: subjectieve verzoeningsleer
05-03-2024: offers (1) en dankbaarheid
03-03-2024: preek Luc 13: 1 - 5 derde zondag veertigdagentijd
29-02-2024: gebed 'een late les'
27-02-2024: namen en titels voor Jezus
25-02-2024 : preek Mat 17: 1 - 9 De verheerlijking op de berg
23-02-2024: uitleg Jes 52: 13 - 53: 12 de lijdende Knecht des Heren
20-02-2024: recensie Bronswijk, Het Kruis.
18-02-2024: preek Luc 4: 1 - 11 / Mat 4: 1 - 11
16-02-2024: AI oftewel kunstmatige intelligentie
13-02-2024: de zgn objectieve of klassieke verzoeningsleer
11-02-2024: preek Ps 50: 23
09-02-2024: Een vergeten opvatting: Jezus de Overwinnaar
05-02-2024: veertigdagentijd en stille week
04-02-2024: preek Pred 3: 1 - 8
02-02-2024: Beeldmeditatie
30-01-2024: Een leer van de verzoening?
28-01-2024: preek Pred 8: 14 - 17 en Esther 4
26-01-2024: Impressie Museum Catharijneconvent
23-01-2024: Lydia Hnd 16: 11 - 15
21-01-2024: preek Ps 139: 1 - 14
18-01-2024: Abram gaat Gen 12: 1 - 9
15-01-2024: tempel van de Geest
14-01-2024: preek Joh 2: 1 -11
11-01-2024: recensie Cusanus, Over de wetende onwetendheid
09-01-2024: Prediker over de oude dag Pred 12: 1- 8
07-01-2024: preek epifanie: die andere koning (Psalm 2)
05-01-2024: Die het onmogelijke mogelijk maakt. Een gebed
02-01-2024: Het elfde gebod: genieten (volgens Prediker)
31-12-2023: preek jaarwisseling Luc 12: 35 - 40 
niet nieuw, mogelijk wel interessant uitleg en/of preek Ps 90 (via register)
30-12-2023: Liturgie: Jaarwisseling
29-12-2023: Liturgie: Epifanie
28-12-2023: Liturgie: Kerst (verbeterd en uitgebreid)
27-12-2023: recensie Tempelman, Ongeneeslijk Religieus
24-12-2023  Kerstpreek Joh 1: 1 en 14
22-12-2023: Materialisme (niet moreel, maar filosofisch)
19-12-2023: uitleg Ps 82
17-12-2023: adventspreek lofzang van Maria
14-12-2023: het  kerkelijk jaar
12-12-2023: uitleg Pred 3: 1 - 8
10-12-2023: adventspreek Joh 1: 19 - 26
07-12-2023: geloven en geloof (2)
05-12-2023: uitleg Pred 1: 2 - 11
03-12-2023: Adventspreek Jes 40
30-11-2023: IJdelheid der ijdelheden (Pred 1: 2)
28-11-2023: Advent
26-11-2023 preek Jes 65: 17 - 25  Eeuwigheidszondag
23-11-2023: over het boekje Prediker
21-11-2023: wat zijn religies?
20-11-2023: herkomst van het woord religie
19-11-2023: preek Mc 10: 13 -16 (maar heel anders dan de vorige keer)
16-11-2023: de oorsprong van religies
14-11-2023: bijbeluitleg Gen 11: 1 - 9
12-11-2023: preek Mc 13 (85 jaar na de kristallnacht)
09-11-2023: Bijbelvertalingen en Het Boek
07-11-2023: bijbelstudie Gen 10 - 11
05-11-2023: preek Mc 4: 26 - 29
03-11-2023: boekbespreking Flew, God bestaat wel.
31-10-2023: Typologie
29-10-2023: preek 1 Kor 9: 24 - 27
26-10-2023: Allegorie en Allegorese
24-10-2023: Biblicisme
22-10-2023: preek Mc 10: 13 - 16
19-10-2023: Gen 6 - 9 (hoofdpunten uitgelegd)
17-10-2023: Gen 6 - 9 (inleiding op de zondvloed)
15-10-2023: preek Gen 13 (keuzes maken)
13-10-2023: (7.2) Evolutie en Intelligent Design
10-10-2023: uitleg Gen 6: 1 - 4
09-10-2023: gebed van vertrouwen en hoop
08-10-2-23: preek Mat 22: 1 - 14
05-10-2023: uitleg Gen 5: 1 - 32 (oervaders)
03-10-2023: (7.1) Oerknal en AP
01-10-2023: preek Ps 62
28-09-2023: Fundamentalisme
26-09-2023: 6.2) het relatieve wereldbeeld
24-09-2023 preek Mc 4: 35 - 41
21-09-2023: Deïsme
19-09-2023: (6.1) het relatieve wereldbeeld
17-09-2023: preek Ps 42 - 43 vanaf 10.30 u.
14-09-2023: (5.2) het mechanische wereldbeeld
12-09-2023: (5.1) het mechanische wereldbeeld
10-09-2023: preek Jona 4
07-09-2023: (4) het premoderne wereldbeeld
06-09-2023: de hemelen
05-09-2023: (3) het mythologische wereldbeeld
03-09-2023: preek Jona 3
31-08-2023: (2) het naïeve wereldbeeld
29-08-2023: (1)wat is een geschikt wereldbeeld voor het geloof?
27-08-2023: preek Jona 1
24-08-2023: waar komt het woordje God vandaan?
22-08-2023: Vader, Zoon en Geest
rubriek Opnieuw God bijgewerkt
20-08-2023: preek Mat 22: 15 - 22
17-08-2023: openbaring en ervaring
16-08-2023: geloofsbelijdenis diverse punten aangepast
15-08-2023: recensie Schäfer Antisemitisme
13-08-2023: preek Mat 20: 1 - 16
12-08-2023: antisemitisme bij Johannes?
10-08-2023: antisemitisme bij Mattheüs?
09-08-2023: antisemitisme bij Paulus?
08-08-2023: antisemitisme in de oudheid
06-08-2023 preek Joh 15: 5
01-08-2023: recensie Halik, Namiddag
30-07-2023: preek 1 Kor 13: 8
26-07-2023: uitleg Joh 8: 1 - 11
23-07-2023 preek Jer 2: 13
20-07-2023: gebed 'mijn enige troost'
19-07-2023: menu uitgebreid met rubriek 'geloof'
18-07-2023: uitleg Jona 4
16-07-2023: preek Mat 6: 25 - 34
14-07-2023: uitleg Jona 3
11-07-2023: uitleg Jona 2
09-07-2023: preek Hnd 17: 15 - 34
06-07-2023: emeritaat (4)
04-07-2023: uitleg Jona 1: 4 - 16
02-07-2023: preek Ps 139
29-06-2023: reacties op emeritaat
27-06-2023: uitleg Jona 1: 1 - 3
25-06-2023 preek Hnd 4: 5 - 14 (afscheid PG Centrum Hardenberg)
23-06-2023: achtergronden bij Jona
21-06-2023 uitleg Ez 43: 1 - 12 en 47: 1 - 12
18-06-2023 preek Joh 3: 1 - 6  (afscheid PG Radewijk)
15-06-2023 uitleg Mat 17: 24 - 27
12-06-2023 meditatie nog iets bijzonders?
11-06-2023 preek Jak 5: 13 - 18 gebedsgenezing
06-06-2023 over ziekte en gezondheid
04-06-2023  preek Ruth 3
02-06-2023: lijden (omwille van het geloof)
31-05-2023: uitleg Jak 5: 13 - 18 gebedsgenezing
28-05-2023: Pinksterpreek Hnd 2
25-05-2023: creationisme
23-05-2023: uitleg Gen 4: 9 - 26
21-05-2023: preek Ruth 2: 12
19-05-2023: uitleg Gen 4: 1 - 8
16-05-2023: recensie Laudatio Si
14-05-2023 preek Ruth: 1:16v uw God is mijn God
12-05-2023: uit het niets: geloof hoop en liefde
10-05-2023: Wonderen : verbazingwekkende tekenen
07-05-2023: preek  Hnd 3: 1 -10
05-05-2023: uitleg Hnd 3: 1- 10
02-05-2023: uitleg Ez 37
30-04-2023: preek David en Goliat 1 Sam 17
28-04-2023: Vrijmoedigheid
25-04-2023: uitleg David en Goliat 1 Sam 17
23-04-2023: preek Joh 21: 15 - 17
20-04-2023: bijbeluitleg Joh 3: 1 - 8
18-04-2023: boekbespreking Soetendorp, Levenslessen
16-04-2023: preek Luc 24: 13 - 35
13-04-2023: bijbeluitleg Gen 3: 14 - 24
11-04-2023: bijbeluitleg Luc 24: 13 - 33 De Emmaüsgangers
09-04-2023: overdenking Pasen Joh 20: 1 - 18
07-04-2023: overdenking goede vrijdag 1 Kor 1: 22 - 24
04-04-2023: bijbeluitleg Ez 35 - 36
02-04-2023: palmzondag preek Mat 21: 1 - 11
31-03-2023: bijbeluitleg Gen 3: 1 - 13
29-03-2023: zelf wind maken
26-03-2023: preek over voltooid leven Pred 12
24-03-2023 : suggesties om uit de bijbel te lezen in het pastoraat
21-03-2023: Koninkrijk van God / der Hemelen
19-03-2023: preek Joh 4 waar en hoe is God te vinden?
17-03-2023: bijbel en pastoraat
14-03-2023: bijbeluitleg Gen 2: 4 - 25
12-03-2023 preek 'geniet' Pred 9: 1 - 9
08-03-2023: met emeritaat
07-03-2023: bijbelse woorden: evangelie
05-03-2023: preek wie is Hij toch? (2) Mt 8: 23 - 27
03-03-2023: overzicht belangrijke bijbelse woorden
28-2-2023: bijbeluitleg de storm op het meer
26-2-2023: preek wie is Hij toch? (1)  Mc 6: 1 - 6
23-2-2023: achtergronden bij het evangelie naar Mc
21-2-2023: bijbeluitleg: Ez 34 leiding geven zoals het hoort
19-2-2023:  preek Ps 146 Vertrouw niet op mensen met macht
16-02-2023: bijbelstudie Mc 6: 1 - 6  een profeet is niet geliefd in zijn vaderstad
14-02-2023: de eerste 30, onbekende jaren van Jezus
12-02-2023: Preek Pred 4: 4 - 6   moeten we wel 24/7 werken en consumeren?
09-02-2023: Bijbelstudie Ps 146
07-02-2023: bijbelstudie Joh 21: 18 - 19
05-02-2023: preek Ex 3: 1 - 15
02-02-2023: bijbelstudie Ex 3: 7 - 14 God openbaart zijn Naam
01-02-2023: bijbelstudie Ex 2: 23 - 3: 7 de brandende braamstruik
31-01-2023: recensie Oosterhuis, Vogels met een Verhaal
29-01-2022:  preek Ex 2
26-01-2023: bijbelstudie Exodus 2, 1 - 10
25-01-2023: achtergronden bij Exodus
24-01-2023: Ez 20, de les van de geschiedenis
22-01-2023: preek Mat 5: 1 -12 het echte geluk is voor....
19-01-2023: dan zweef ik op de wind
17-01-2023: nedergedaald ter helle?
15-01-2023: preek Hebr 1: 1 -3 Jezus het karakter van God
12-01-2023: 1 Pe 3: 19-20 afgedaald naar?
10-01-2023: meditatie Ps 31: 16
08-01-2023: preek Mat 3: 15 Johannes moet tot zijn verbazing Jezus dopen
05-01-2023: Jezus' doop bij Mat, Mc en Luc.
03-01-2023: bij het begin van een nieuwjaar
31-12-2022: preek oudejaarspsalm Psalm 90
29-12-2022: bijbelstudie Psalm 90 (de oudejaarspsalm)
27-12-2022: voor nieuwjaarsdag de Aäronitische zegen Num 6: 24-27
25-12-2022 preek kerstfeest Luc 2: 1 - 3 echt gebeurd
24-12-2022 overweging kerstnacht Luc 2: 12, een teken
22-12-2022: nieuw logo: gevelteken geholi
20-12-2022: Achtergronden Kerstfeest
18-12-2022: Adventspreek Luc 1: 26 - 38
15-12-2022: bijbelstudie Ez 18 je hebt altijd een keus
11-12-2022: Adventspreek Jak 5: 7-8  geduldig wachten
06-12-2022: maagdelijke geboorte
04-12-2012: Adventspreek Ruth 4
01-12-2022: Twee geslachtsregisters voor Jezus?
29-11-2022: Aanhef vd Tien Geboden
27-11-2022: Adventspreek 'hoe zal ik U ontvangen?' (2 Sam 6)
24-11-2022: inleiding de Tien Geboden
22-11-2022: uitleg Ezechiël 11
20-11-2022 : preek Eeuwigheidszondag Ps 13
17-11-2022: uitleg Ps 13 een ongegeneerde klacht
15-11-2022: uitleg Daniël 7 een voorspelling achteraf
12-11-2022: preek Hnd 17: 22 - 28 als eenvis in het water
09-11-2022: achtergronden bij 2 Petrus
08-11-2022: bijbelstudie 2 Petrus 3 over het einde der wereld
06-11-2022  preek Gen 1 dankdag de kroon op de schepping
04-11-2022: Boeddhisme
02-11-2022: bijbelstudie Ps 104 de schepping
30-10-2022: preek Joh 14: 9
28-10-2022: meditatie Joh 14: 3 het  Vaderhuis
27-10-2022: bijbelstudie Ezechiël 8
25-10-2022: de oorsprong van het Jahwisme
23-10-2022: preek Hnd 16: 16 - 40 zingen dat de muren instorten
21-10-2022: Geschiedenis Israel tot 1.000 vC
18-10-2022: bijbelstudie Gen 1: 3 - 2: 3
16-10-2022: preek 1 Sam 3 de stem van God verstaan
14-10-2022: Mozes of een ander?
12-10-2022: Achtergronden bij Gen
10-10-2022: Bijbelstudie Gen 1: 1 - 2 en 2: 4a
08-10-2022: Bijbelstudie Gen 1 en 2 (hoofdlijn)
05-10-2022: Bijbelstudie Mat 13: 45 - 46
04-10-2022: Bijbelstudie Mat 13: 44
02-10-2022: preek Ps 29
27-09-2022: Bijbelstudie Ps 29
25-09-2022: Preek Hnd 16: 16 - 40
21-09-2022: Bijbelstudie Ez 1: 1 - 3: 15
19-09-2022: Ezechiël (achtergronden)
18-09-2022: Preek Jes 25: 6 - 8
14-09-2022: Bijbelstudie Jes 25
13-09-2022: Achtergronden bij Jes 24 - 27
12-09-2022: Over het boek Jesaja
11-09-2022: Preek Rom 12: 1- 8
09-09-2022: Bijbelstudie Joh 4: 1 - 42
06-09-2022: Samaria - Samaritanen
04-09-2022: Preek Hnd 3: 1 - 10
01-09-2022: boekbespreking Geert Mak, Grote Verwachtingen
30-08-2022: Islam
28-08-2022: Preek Hnd 16: 6 - 15
26-08-2022: Jodendom
24-08-2022: Het einde der tijden bij Mc, Mat en Luc
21-08-2022: Bijbelstudie Ps 4
17-08-2022: het duizendjarig Vrederijk
13-08-2022: de Leer van de Opname
12-08-2022: Bijbelstudie 1 Thes 4: 13 -  18
10-08-2022: Bijbelstudie 1 Kor 15: 51 - 58
09-08-2022: Bijbelstudie 1 Kor 15: 22 - 24
08-08-2022: Bijbelstudie Filp 3: 17 - 21
05-08-2022: de wederkomst bij Paulus
03-08-2022: Een register met daarin alle preken, bijbelstudies en meditaties
02-08-2022: de betekenis van Jezus' werk: Overwinning
30-07-2022: Paulus' bekering
28-07-2022: Verzoening - Cultisch uitgebreid
27-07-2022: de betekenis van Jezus werk: Rechtvaardig maken
24-07-2022: Preek Ps 84
21-07-2022: Grenzen
19-07-2022: Kiezen
17-07-2022: Preek Hnd 4: 13-22
15-07-2022: Gewijzigd: 14 punten
13-07-2022: Bijbelstudie Rom 8: 31-39
10-07-2022: Preek Ps 121
07-07-2022: Bijbelstudie Ps 19
05-07-2022: Bijbelstudie Ps 136
03-07-2022: Preek Ps 136
01-07-2022: Bijbelstudie Ps 8
26-06-2022: Preek Mat 15: 21 - 28
22-06-2022: Nieuw Item: Qumran
20-06-2022: algemene info bij de Psalmen
18-06-2022: spiegelverhaal: de olifant en de 5 blinden
16-06-2022: bijbelstudie: Ps 23 de Heer is mijn herder.
14-06-2022: Nieuw Item: Na de dood
09-06-2022: Recensie: Wright, Zeven Wegwijzers
08-06-2022: Nieuw Item: Verschijningen van de Opgestane Heer
05-06-2022: preek: Hnd 2: Pinksteren
02-06-2022: Nieuw Item: opgewekt en opgestaan
31-05-2022: spiegelverhaal: de ongeboren tweeling
29-05-2022: preek: Joh 16: 12 Vreugde die blijft.
26-05-2022: preek: Hnd 1: 12 Hemelvaartsdag
23-05-2022: Opinie: Stadskerk - praktijkervaringen
21-05-2022: Opinie: Stadskerk?
20-05-2022: Nieuw Item: Het Kerkgebouw
20-05-2022: spiegelverhaal De strandvisser
15-05-2022: preek Rom 8: 31-39
13-05-2022: Nieuw item: De rode draad
12-05-2022: Nieuw Item: Naar de Schriften
08-05-2022: preek Joh 21: 1-14
05-05-2022: Nieuw Item: De Wereld
03-05-2022: Nieuw Item: ten derde dage
27-04-2022: bijbelstudie: Toespijs Joh 21: 1-14
25-04-2022: Nieuw Item: Hemelvaart na 40 dagen?
23-04-2022: Nieuw Item: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
19-04-2022: meditatie 'getuige zijn' Hnd 1: 8
17-04-2022: preek Pasen Joh 20: 17
15-04-2022: overweging Goede Vrijdag Luc 22: 42
14-04-2022: bijbelstudie: Pasen volgens Joh 20: 1-18
12-04-2022: Nieuw Item: Paasverhalen vergeleken
10-04-2022: preek Palmzondag Luc 20: 9-19
04-04-2022: bijbelstudie: de intocht in Jeruzalem Luc 20: 9-19
03-04-2022: preek onrechtvaardige pachters Luc 20: 9-19
01-04-2022: Nieuw Item: Paasverhalen feit of fictie?
30-03-2022: bijbelstudie gelijkenis onrechtvaardige pachters Luc 20: 9-19
27-03-2022: preek de verloren zonen, Luc 15: 11-32:
25-03-2022: Nieuw Item 'Jaartallen' aan menu toegevoegd
25-03-2022: Nieuwe Tijd > Apokalyptiek verbeterd
24-03-2022: Nieuwe Tijd > Tijd in het OT uitgebreid
22-03-2022: twee gelijkenissen Luc 15: 1-10
18-03-2022: Nieuwe Tijd > Apokalyptiek
17-03-2022: Nieuwe Tijd > Tijd in het OT
15-03-2022: Nieuwe Tijd > Nieuw Heden
12-03-2022: aanvulling Mat 7: 13 met boek 'De nauwe poort' van Karen Armstrong
11-03-2022: gelijkenis van de verloren zonen
10-03-2022: de Heliand, een harmonie van de evangeliën
09-03-2022: Opinie: bidstond voor de oorlog in Oekraïne
09-03-2022: Opinie alles komt goed
08-03-2022: uitleggen, verklaren en toepassen van de bijibel
04-03-2022: godsdienstkritiek aangevuld
02-03-2022: filosofen en anderen die kritisch zijn over geloof.
27-02-2022: preek de twee wegen, Ps 1
26-02-2022: menu Iets uitgebreid met subpagina's
22-02-2022: opinie: corona en lichamelijkheid
18-02-2022: bijbelstudie brede en smalle weg Mat 7: 13v
15-02-2022: bijbelstudie Psalm 1
10-02-2022: van mondelinge naar schriftelijke overlevering
08-02-2022: onderzoek naar de historische Jezus
03-02-2022: kosmologie
30-01-2022: preek de tempelreiniging (Joh 2:13-22) een copernicaanse omwenteling
26-01-2022: bijbelstudie de tempelreiniging (Joh 2: 13-22)
18-01-2022: bijbelstudie De geestelijke wapenrusting (Ef 6: 10-18)
16-01-2022: preek bruiloft te Kana (Joh 2:1-11) water bij de wijn?
 
terug