Ps 146 Ps 146
Vertrouw niet op mensen met machtA groet
Halleluja, loof de Heer
Halleluja, een loflied voor God

Dat ligt niet zo voor de hand

- er was een verwoestende aardbeving
duizenden slachtoffers in Turkije en Syrie

- minstens zoveel verwoestingen richten de Russen
aan in Oekraïne
een oorlog in ons werelddeel
We dachten dat we dat elkaar nooit meer zouden aandoen.

- en hoeveel verwoestingen zijn er onderweg
als de opwarming van het klimaat doorzet
en de zeeën lage landen onder water zetten?

Ik hou op
U weet het wel uit de krant.
In de kerk willen we de ellende van de wereld
niet nog eens dunnetjes over doen
We willen iets nieuws, iets anders horen.

Maar: Halleluja, loof de Heer?
dat is misschien te anders, te wereldvreemd

Kunnen we God nog loven en prijzen?
Waarvoor dan? Helpt Hij ons dan?
Doet Hij iets aan onze problemen?


Is het niet hoog tijd om op zoek te gaan naar
een sterke man, een sterke vrouw
iemand die het durft te zeggen
iemand die de boel heel zwart - wit voorstelt
iemand die met recht toe, recht aan oplossingen komt
een Wilders,
een Baudet
Iemand die aan het eindeloze overleggen in ons land
een einde maakt
en voor wonen en vluchtelingen en boeren en inflatie
en al het andere de oplossing weet.

Geen: Halleluja, loof de Heer
maar: Prijs de mens, loof de sterke man
die weer gezag en orde herstelt
hem zij eer, hij zij geprezen.B Dat klinkt verleidelijk.
Maar de bijbel raadt het ons af.

Vertrouw niet op mensen met macht,
want mensen kunnen niemand redden
(Ps 146: 3)

Waarom is dat?
Als ze sterven, worden ze weer stof,
dan kunnen ze helemaal niets meer.
(Ps 146: 4)

Inderdaad, zo is het.
Directeuren, machthebbers,
koningen, dictators...het zijn maar mensen.
Op een dag zijn ze dood.

P is de 70 al gepasseerd
Het meeste brood heeft hij achter de kiezen
Misschien valt hij binnenkort uit een raam
Wat komt er dan nog van zijn plannen terecht?

Dat geldt natuurlijk ook voor Zelensky
ook maar een mens, een sterveling
als hij er niet meer is, wat dan?

Vertrouw niet op mensen met machthebbers

Niet alleen omdat ze sterfelijk zijn
maar ook omdat de combinatie 'mensen + macht' heel gevaarlijk is.

De aardbeving in Turkije kon zoveel slachtoffers maken
omdat Erdogan zijn vriendjes in de bouw
toestemming gaf om het met de bouwvoorschriften
niet zo nauw te nemen.

Het gas was zo duur omdat de energiebedrijven
gas en olie duurder dan ooit wisten te verkopen
en megawinsten maakten.
Waarom wilden ze niet genoegen nemen met een normale winst?
Waarom moesten ze iedereen zo op kosten jagen?Die problemen waar het journaal ons elke dag op trakteert
gaan die niet terug op inhaligheid, op egoisme?
De wortel van alle kwaad is de geldzucht (1 Tim 6: 10) schijft Paulus.

Vertrouw niet op mensen met macht, zij kunnen niemand redden.
A
ls je pech hebt, nemen ze je juist te grazen.Dat moet u ook in gedachten houden
als u binnenkort gaat stemmen:
Wie vertrouwt U?
Wie vertrouwt U de macht toe?
Weet u zeker dat het dan goed komt met
de armen, de vluchtelingen, de boeren, het milieu in ons land?
C Waar moet je het dan zoeken?
Op wie of wat kun je dan wel rotsvast vertrouwen?

Je kunt beter vertrouwen op de God van Jakob,
je kunt beter hulp zoeken bij de Heer. (Ps 146: 5)

Op hem kun je aan.
Hij heeft geen last van inhaligheid
Hij wordt niet gedreven door geldzucht
Alles is al van Hem: Hij is de Schepper

die hemel en aarde gemaakt heeft
de zee en al wat daarin leeft
(Ps 146: 6)


De Psalm noemt Hem de God van Jakob,
niet: het Noodlot
Voor de dichter is God niet een onverschillige macht
die de oorzaak is van honger en ziekte en dood

die oorlog en aardbeving en verwoesting over de mensen brengt

Op zo'n nare God moet je wel afknappen
En velen kunnen om die reden niets meer met het geloof.
ze geven God de schuld van alles wat er gebeurt.


Dat is jammer. Want zo is God niet
niet de God die met Jakob een verbond heeft gesloten
niet de God
die met Israël een geschiedenis is begonnen.

In de bijbel is God de geheimzinnige macht
die telkens weer vat krijgt op mensen.
Een Geest die Mozes, de proteten, David, Jezus inspireert.
Die aan
ons trekt en duwt zodat we het goede gaan doen
en voor de vrede en de gerechtigheid gaan leven.
Die de kracht geeft om dat vol te houden.


Als wij 'Halleluja, loof de Heer' zingen,
bedoelen wij de God van Jakob
onze Vader in de hemel
Die mag ons insprireren.
Niet niet de geldzucht, niet het egoisme

Maar Hij, de God van Jezus onze bezieling. Hij wel
Op Hem kunnen wij aan:
Hij gaat niet dood zoals wij mensen; Hij is het Leven zelf.
Hij is niet inhalig
; maar de Bron van alle goede dingen
Royaal deelt Hij daarvan uit:
het licht van de zon, de rust van de nacht
de warmte van vriendschap en liefde
ons dagelijks brood, gezondheid en leven.
D En hoor toch eens wat de dichter van de Heer
de God van Jakob
weet te melden
Mensen die honger hebben, geeft hij te eten.
Wie denkt er niet aan het manna in de woestijn?
Aan het wonder van delen dat vermenigvuldigen is:
vijf broden en twee vissen genoeg voor duizenden mensen.


Gevangenen bevrijdt hij.
We kennen de verhalen van Mozes en de uittocht uit Egypte
van Jezus die bevrijdt van zonde, dood en graf


De Heer laat blinden weer zien?
Jezus die Bartimeüs de ogen opent


Hij beschermt vreemdelingen.
Hij helpt wezen en weduwen.

Weet U daar ook een voorbeeld bij? Ruth en NaomiAls je dat zo hoort, dan komt dat over alsof God zomaar alles kan
En dan vraag je je af:
Waarom is er dan nog honger, en geweld en verdrukkking?

Maar dan moet je weten dat deze psalm een loflied is
Halleluja, van begin tot eind…
De dichter wil niet klagen...dat doet hij een andere keer wel.
Maar nu is hij eenzijdig en wil hij danken en blij zijn…
Hij noemt nu even niet :

Mensen in hoge posities met veel macht, hebzuchtig, corrupt
die zomaar een oorlog beginnen
die slechte huizen laten bouwen

die woekerwinsten behalen

Hij wil nu even ook niet denken aan gewone mensen als u en ik
die hun naaste laten stikken
Die nog niet een boodschapje voor haar willen doen
Die nog niet even hem naar het ziekenhuis willen brengen

Mensen die God tegenwerken, die zijn er ook


Wij vinden het misschien de hoogste tijd
dat God met harde hand
orde op zaken komt stellen
Maar zou Hij dan alleen de hoge pieten aanpakken
en niet ook al die gewone mensen
die naar hun naasten niet omzien?


Is dat het, wat Hem weerhoudt met geweld in te grijpen?
Omdat Hij de mensheid niet als een mislukt experiment
van de kaart wil vegen?

Heeft Hij geduld met ons?
Hoopt Hij ondanks alles nog steeds op ons?
Dat we Hem niet tegenwerken…
maar zijn medewerkers worden?
E Ik denk het: want tussen al die mensen met problemen
hongerigen, verdrukten, blinden enz.
daar tussen staat er één die geen problemen heeft:
De Here heeft de rechtvaardigen lief
Die past eigenlijk niet in het rijtje
Waarom staat die er toch tussen?


Omdat Gods hulp voor mensen in nood
niet buiten mensen om gaat:

God bevrijdde de verdrukten uit Egypte, maar het was door Mozes
God zorgde voor
Naomi en Ruth, maar het was wel door Boaz
God zorgde voor zieken en blinden, maar het is wel door Jezus

God werkt door mensen.
Zeker ook buiten mensen om: in de natuur, in de geschiedenis
Maar dat is onze zorg niet.
Hij werkt ook door mensen, en daar ligt onze verantwoordelijkheid:
Of wij werkelijk geloven in de Here
Of wij in de God van Jakob geloven
Of wij open staan voor die goede macht en invloed
voor wie mensen belangrijk zijn, mensen in nood voorop.
Of de Geest van Christus ook door u en mij zijn werk kan doen.

Want hoe zal vandaag de hulp van God mensen kunnen bereiken
als hij wordt tegengewerkt door inhalige types in regeringen en directies
als gewone mensen, u en ik, ons hart hebben toegesloten voor Gods helpende bedoelingen?

Voor zijn werk schakelt God mensen in
Mensen die het hart op de goede plek hebben
Mensen in wie het egoisme is weggesmolten
toen ze in Jezus de liefde van God ontdekten
Liefde die tegenwerking, vijandschap, geweld
niet uit de weg is gegaan
maar op al het verkeerde is ingegaan
het op zich heeft genomen
en er aan het kruis mee heeft afgerekend.


Wie zich voor Jezus open stelt en zijn Geest ontvangt
heeft een beetje oog gekregen voor de nood van mensen:
Hun ziekten, hun eenzaamheid, hun zorgen,
En bidt voor hen, en bezoekt en helpt waar dat nodig is.
Die is wat de bijbel noemt: een rechtvaardige…
En wie zo leeft mag weten: de Here heeft mij lief.
F Ons vrije en comfortabele leven maakt een crisis door.
Achter alle zekerheden
van leven in een welvarend land
met de zekerheid van opleiding, een huis, een baan

met verpleeghuizen zonder wachtlijsten
met een waardevast pensioen
met eerlijke informatie
achter al die zekerheden staat een vraagteken.
Het maakt ons onzeker.
Het wordt steeds meer: ieder voor zich
Het doet ons roepen om de sterke man.
Zo komen we van de wal in de sloot terecht.


Toekomst is er alleen als we rekening houden met de Here
De God van Jakob, de schepper van hemel en aarde
Hij heeft zo zijn bedoelingen met onze wereld, zijn schepping:
dat het er goed toeven is voor iedereen:
Armen, vluchtelingen, zieken, gehandicapten, wees en weduwe…
Dan alleen is er zegen te verwachten
En zal de aarde toekomst hebben.

Als we die raad in de wind slaan
zal het alleen maar erger worden.

En als we niet zelf persoonlijk ons afkeren van de geldzucht
en proberen als rechtvaardige mensen te leven
komen we er zeker niet uit.

Want: de Here laat niet toe dat onrecht blijvend is
wie kwaad doen richt hij te gronde…en dat is maar goed ook:
voor de mensen in de knel
en voor hun helpers, de rechtvaardigen,
al die mensen die het hart op de goede plek hebben

De Heer is koning tot in eeuwigheid
Hij wordt niet oud, hij treedt niet af.
Vroeg of laat zet zijn koninkrijk door.
Uw God, gemeente, van geslacht tot geslacht

Halleluja, Loof de Here…AMEN
 
terug