Onze Tijd Onze Tijd
Er bestaan geen tijdloze geloven. Ook het christelijk geloof is altijd verbonden aan taal, denkvormen en ervaringen van het moment. Er is niet een tijdloze, zuivere vorm van te vinden. Het evangelie treffen we altijd aan als ingegaan op een bepaalde tijd en situatie.  Daarom schrijft Paulus anders dan Johannes en Jezus had nog weer een andere boodschap. In de eeuwen die volgden ging het er voortdurend om het evangelie zo te interpreteren en brengen dat het ook in nieuwe omstandigheden bij de mensen geloof, hoop en liefde wekt. In onze tijd moet het christelijk geloof rekening houden met het levensgevoel (> context), taal en denkvormen (> filosofie) die nu nu actueel zijn.
 
terug