Onze Tijd Onze Tijd
Er zijn grote verschillen tussen de tijd van Jezus en onze tijd. In 20 eeuwen is er nogal wat gebeurd. Het mythologische wereldbeeld maakte plaats voor een technisch wetenschappelijke visie waarin voor God, goden, engelen, duivels en demonen geen plaats meer is. En zo is er nog veel meer waarin onze cultuur duidelijk anders is dan de beschaving waarin Jezus leefde.
Een modern geloof moet aan bepaalde voorwaarden voldoen: sommige dingen kunnen echt niet meer, andere dingen zijn dringend gewenst. Dat is te vinden op de subpagina Randvoorwaarden.
Tenslotte een korte beschrijving van een interessante vorm van theologie die met de hier genoemde punten volop rekening houdt: de zgn proces-theologie.
 
terug