Indeling van de site

Indeling van de site
De vijver gaat dus over sporen van God (algemene openbaring) en wat je daaraan hebt, hoever je daarmee komt (natuurlijke theologie).
Maar dat kunnen we niet los zien van de wereld waarin wij leven en geloven: de cultuur die ons woorden, beelden en denkvormen levert om ons geloof te ervaren en te verwoorden. Er is veel waarin wij verschillen van vroegere generaties, de Middeleeuwen en ook van bijbelse tijden. Het woordje God bv is voor velen nu een vraag geworden, waar het vroeger voor iedereen duidelijk was wie of wat daarmee werd bedoeld. Dat is wel iets om bij stil te staan.
Voor die dingen ga je naar de rubriek Levensgevoel.

De steen in de vijver is de lijdensgeschiedenis van Jezus. Hoe hij werd gearresteerd, beschuldigd, verhoord, onschuldig veroordeeld, gekruisigd en begraven. Dat noemen we het Sleutelverhaal omdat het laat zien wat er met ons mensen aan de hand is: we zijn van God vervreemd geraakt en daardoor niet de mensen die we moeten zijn. Dan kijken we naar Jezus, de ware mens, die zichzelf volkomen aan God heeft toegewijd en daarom Zoon van God heet. Bij Offer zien we hoe zijn dood aan het kruis geldt als een overwinning op de machten die ons van God vervreemden. Op de Paasmorgen komt dat aan het licht. Er breekt een andere wereld door: het koninkrijk der hemelen. Er is een nieuw verbond, een nieuwe omgang tussen God en mensen mogelijk gemaakt. Dat nieuwe leven van geloof, hoop en liefde staat open voor alle mensen wereldwijd die geloven dat God hun die kans biedt in Jezus, ongeacht hun verleden.

Steeds wijdere kringen komen uit het midden voort. Omdat christenen geloven in kruis en opstanding van Jezus veranderen alle dimensies van hun leven. Ik begin dichtbij: bij wat het evangelie betekent voor hoe je jezelf ziet en beleeft. Daar komt spiritualiteit ter sprake. Maar je leeft ook met andere mensen samen. Dan gaat het over de gemeente en christelijke ethiek. Dat is de tweede kring. Maar het verwijdt zich nog verder: ook je verhouding tot de tijd (verleden en toekomst) verandert. De wijdste kring betreft je verhouding tot wat je mag geloven over begin (oorsprong) en doel (bestemming) van mens en wereld. Als we zo de consequenties van het evangelie doordacht hebben, bedenken we tenslotte wat dat betekent voor onze opvattingen over God.

Nieuw
In de titels van de pagina's onder 'steeds wijdere kringen' zie je telkens het woordje Nieuw staan om aan te geven dat dat door het evangelie alles verandert.
Dat vele ‘Nieuw‘ sluit goed aan bij Gods Nieuwe Wereld zoals het Koninkrijk Gods of het Koninkrijk der Hemelen ook wel heet. God is bezig een nieuwe wereld tot stand te brengen. Je kunt dat langs je heen laten gaan. Dan blijft alles bij het oude. Je kunt het ook geloven en je eraan overgeven, je erdoor laten vernieuwen en er aan meewerken.
Aan al dat ‘Nieuw….’ kun je ook zien dat het om veel meer gaat dan geloven dat ‘er wel iets is’ en dat er ‘leven na de dood is’. Het gaat in de eerste plaats om je leven in het hier en nu. Dat kan zoveel mooier, beter en zinvoller!


Vijver, steen en kringen vormen de kern van de site. De meeste hoofdpagina's volgen de 14 punten van 'mijn geloofsbelijdenis'. Op de hoofdpagina's vind je die 14 punten telkens terug, herkenbaar aan een nummer 1 t/m 14 en de licht gele kleur.

Daarnaast zijn er informatieve rubrieken: over Onze Cultuur, De Bijbel (Bijbelstudies, Preken, info over de bijbel), Artikelen (Recensies, Meditaties, Opinie ) en Achtergronden (Aantekeningen en Woordenlijst)
Tzt komt er een knop voor het downloaden van teksten, bijbelstudies, en E-books.

 
terug