Waar komt het woord Religie vandaan? Waar komt het woord Religie vandaan?
Over de herkomst van het woord Religie
lees meer »
 
Wat zijn Religies? Wat zijn Religies?
Wat zijn wel en wat zijn niet godsdiensten? Op zoek naar een definitie.
lees meer »
 
Iets Iets
1      Het leven is behalve mooi en goed, soms/vaak ook akelig en naar. Doorgaans zetten goede en slechte tijden ons leven niet op losse schroeven. Anders is dat met ervaringen van langdurig leed, het verlies van dierbaren, het besef zelf ook te moeten sterven. Dat brengt ons in een crisis: onze wereld stort in en de existentiële vraag naar de zin van het leven komt boven. Wereldwijd en de eeuwen door hebben mensen op die vraag een antwoord gevonden waarmee ze verder konden en dat vormgegeven in hun religies. Die vormgeving is uiteraard tijdgebonden en in zekere vorm misvormd onder invloed van angst en zorgen.
 
Oorsprong van Religies Oorsprong van Religies
Wat gaf aanleiding tot het ontstaan van religies?
lees meer »
 
God - Taalkundig God - Taalkundig
Waar komt het woordje God vandaan?
lees meer »
 
Van een andere orde Van een andere orde
Niets of niemand is God. Hij is anders dan alles wat bestaat.
lees meer »
 
Polytheïsme en Monotheïsme Polytheïsme en Monotheïsme
De crisis van het polyheïsme in de late bronstijd in Egypte, Babel en Kanaän
De oorsprong van het Jahwisme, de streng monotheïstische religie van Israël
zie ook preek Ruth 1: 16v
lees meer »
 
Kiezen Kiezen
Waarom zou je voor de ene of de andere godsdienst kiezen?
lees meer »
 
Wegen naar God? Wegen naar God?
Komen alle godsdiensten op hetzelfde neer?
Leiden alle godsdiensten tot God?
in voorbereiding
lees meer »
 
God en de (af)goden God en de (af)goden
Een belangrijk thema in de bijbel is de verering van en trouw aan de ware God. Hij verdient geloofd en gediend te worden itt de andere goden.
lees meer »
 
Openbaring en Ervaring Openbaring en Ervaring
De visie van Sanders op de verhouding Openbaring en Ervaring. Een samenvatting van zijn boek 'Reiken naar God'

 

lees meer »
 
Religieuze Ervaring Religieuze Ervaring
God is niet een object temidden van objecten in het heelal dat direct waargenomen en beschreven kan worden. Hoe komt het dan, dat er de eeuwen door en over de hele wereld verspreid mensen aan godsdienst doen?
lees meer »
 
God - Functioneel God - Functioneel

Wie of wat is God ?

Een ander, functioneel antwoord op deze vraag krijg je door te letten op wie of wat voor iemand bovenaan staat.

lees meer »
 
God - Filosofisch God - Filosofisch
Behalve uit ervaring en via een functionele benadering is er ook vanuit het abstracte denken het een en ander over God te zeggen.
lees meer »
 
Godsdiensten Godsdiensten

Het is interessant om de godsdiensten op een aantal punten met elkaar te vergelijken.
lees meer »