Godsdiensten Godsdiensten
Hoe verschillend ook, alle godsdiensten
  • benoemen een bepaald probleem,
  • stellen een oplossing voor,
  • en een techniek of methode om je die oplossing eigen te maken,
  • met voorbeeldfiguren.
 
  Probleem Oplossing Middelen Voorbeeldfiguren
Jodendom Ballingschap :
wat is onze identiteit?
Terugkeer:
naar land, naar bron
In gesprek over de Torah en de tradtitie Rabbijnen                
Christendom   Zonde (ik-zucht) Redding door Jezus Geloof en Werken  Grote gelovigen
Islam Hoogmoed, Trots    Onderwerping Vijf zuilen Hadith van Mohammed
Gnostiek Onwetendheid Kennis, Inzicht Ascese - Hedonisme  
Hindoeïsme        
Boeddhisme Samsara: kringloop van leven, dood en wedergeboorte, lijden Nirwana: uitgedoofd zijn van begeerte Verlichting door 4 edele waarheden Boeddha en anderen
Taoisme        
Confucianisme        
 

 
Het schema valt uit te breiden met:
Atheïsme, Ietsisme,  New Age
Marxisme, Neo Liberalisme
terug