Godsdiensten Godsdiensten
Hoe verschillend ook, alle godsdiensten
  • benoemen een bepaald probleem,
  • stellen een oplossing voor,
  • en een techniek om die oplossing eigen te maken,
  • met voorbeeldfiguren.
Bijvoorbeeld in het christendom heet het probleem 'zonde', is de oplossing 'redding door Jezus', de techniek om het je eigen te maken heet 'geloof'. De geloofsgetuigen of heiligen zijn voorbeeldfiguren.

Jodendom

Islam

Taoïsme

Confucianisme

Boeddhisme

Hindoeïsme

Atheïsme
terug