Godsdiensten Godsdiensten
Hoe verschillend ook, alle godsdiensten
  • benoemen een bepaald probleem,
  • stellen een oplossing voor,
  • en een techniek of methode om je die oplossing eigen te maken,
  • met voorbeeldfiguren.
In het schema hieronder een samenvatting van de belangrijkste verschillen.
Wil je er meer over lezen, klik dan op de linkjes in de linker kolom.
 
Godsdienst Probleem Oplossing Middelen Voorbeelden
Jodendom Ballingschap: wat is onze identiteit? Terugkeer naar land en bron Gesprek over Torah en Traditie Rabbijnen
Christendom - Oosters Orthodox Dood Jezus' menswording: Kerst Aanbidding en verering in de liturgie Heiligen (iconen)
Christendom - Rooms Katholiek Schuld Jezus' dood en opstanding: Pasen Geloof en werken Heiligen
Christendom - Reformatie Zinloosheid Jezus' levend makende Geest: Pinksteren Te ontvangen in geloof  
Gnostiek Onwetendheid Kennis, Inzicht Ascese, Hedonisme  
Islam Hoogmoed, trots Onderwerping Vijf Zuilen Hadith van Mohammed
Hindoeïsme        
Boeddhisme Samsara, Kringloop van leven, dood, wedergeboorte, lijden Nirwana, uitgedoofde begeerte Verlichting: 4 edele waarheden en 8 voudige pad Boeddha
Taöisme        
Confucianisme        
         
Andere vormen van religie        
Atheïsme        
Ietsisme        
New Age        
         
Marxisme / Communisme        
(Neo)Liberalisme / Kapitalisme        
Fascisme        
Nationalisme        
Socialisme        
  
terug