Passio Passio
7      Zo leeg van angstige ik-zucht en zo vol vertrouwensvolle zelf-gave, dat verdragen de mensen niet. Ze (wij) hebben teveel te verliezen. Daarom ondervindt hij steeds meer tegenwerking en vijandschap. Hij gaat dat niet uit de weg en blijft daardoor irriteren. Zo komt niet alleen Gods liefde in Jezus naar voren, maar ook het geweld dat in mensen schuilt. Tenslotte laten zelfs zijn vrienden hem in de steek. In naam van het geloof wordt hij veroordeeld, gekruisigd en begraven.
lees meer »
 
1 Een leer van de verzoening? 1 Een leer van de verzoening?
In de Bijbel vinden we tal van voorstellingen over de betekenis van Jezus lijden, sterven en opstanding. Bv boetedoeniing, offer of verzoening.
In de geschiedenis van de kerk is daar helaas een min of meer samenhangende leer over de verzoening van gemaakt. Met de beste bedoelingen uiteraard, maar zo kon de indruk ontstaan, dat er een plan of draaiboek klaar lag, dat door Jezus moest worden uitgevoerd en ondergaan om de verzoening tot stand te brengen. De logica en het ingewikkelde van dat plan maakten, dat voor velen de muziek uit het evangelie van de verzoening verdween.
lees meer »
 
2 Dramatische verzoeningsleer (Christus Victor) 2 Dramatische verzoeningsleer (Christus Victor)
Een populair paaslied zingt: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de Victorie, nu en immermeer...
Desondanks is het geloof dat Christus de Overwinnaar is, in de Westerse kerk niet sterk ontwikkeld. Bij ons ziet men de betekenis van Jezus vooral in de verzoening. Dit in tegenstelling tot de Oosters Orthodoxe Kerk. Hoe is dat zo gekomen?
lees meer »
 
3 Verzoeningsleer (objectief) 3 Verzoeningsleer (objectief)
Waar het in de objectieve verzoening om gaat, is dat God in Jezus’ lijden en sterven zijn barmhartigheid toont.
lees meer »
 
4 Verzoeningsleer (subjectief) 4 Verzoeningsleer (subjectief)
De aanhangers van de subjectieve verzoeningsleer wijzen op de indruk die Jezus’ lijden en sterven maakt op mensen, waardoor zij veranderen.
lees meer »
 
5 Grenzen 5 Grenzen
Het is goed om woorden en beelden te zoeken om de betekenis van Jezus' lijden, sterven en opstaan te duiden. Anders ontgaat ons de betekenis ervan en kunnen we het ook niet aan elkaar doorgeven. Duiden is echter wel iets anders dan er een logisch verhaal van maken.
lees meer »
 
6 Nut? 6 Nut?
Wat is het nut ervan dat Jezus zich laat doden aan het kruis? Hoe zo zijn wij daarmee geholpen?
Wat is het goede van goede vrijdag?
lees meer »
 
Rechtvaardig maken Rechtvaardig maken
De betekenis van Jezus' werk in woorden die aan de rechtspraak ontleend zijn
lees meer »
 
Vergeving Vergeving
De betekenis van Jezus’ dood wordt ook wel met vergeven geïnterpreteerd.
lees meer »
 
Verlossing en Losprijs Verlossing en Losprijs
De betekenis van Jezus' lijden en sterven en zijn opstanding kan ook in financiële termen worden verwoord (kopen, betalen, kwijtschelden,) en vergeleken worden met vrijgelaten worden na het betalen van veel geld (losprijs).
lees meer »
 
Verzoening (cultisch) Verzoening (cultisch)
Ons woord verzoening dekt twee verschillende inhouden:
- boetedoening (hieronder)
- een ruzie bijleggen. ( > Verzoening - Sociaal)
lees meer »
 
Verzoening (sociaal) Verzoening (sociaal)

Ons woord verzoening dekt twee verschillende inhouden:
- boetedoening (> Verzoening - Cultisch)
- een ruzie bijleggen (hieronder)

lees meer »
 
Overwinning (militair) Overwinning (militair)

Eén van de manieren om de betekenis van Jezus' lijden, sterven en opstanding onder woorden te brengen, is met woorden als strijd, macht, heersen, koning, tegenstander, overwinning, bevrijden, losmaken, boeien, wapens enz

lees meer »