Pasen en Pinksteren Pasen en Pinksteren
9      Goddank eindigt het hier niet. Ten derde dage staat Jezus op uit het dodenrijk. Gods liefde in Jezus laat zich door ons geweld niet doven. Hij wilde het hebben en hij kon het hebben. De dood is dood! De beslissende slag is geleverd (D-Day). Dit gaat zo in tegen alles wat we van deze wereld en ons leven weten, dat we het alleen maar kunnen aannemen en geloven als de heilige Geest ons zo ver brengt. Pasen en Pinksteren kunnen niet zonder elkaar.
lees meer »
 
Nedergedaald ter helle Nedergedaald ter helle
Het leerstuk van Christus' nederdaling ter helle' kan beter vervangen worden: het heeft geen bijbelse papieren en het maakt mensen alleen maar bang.
lees meer »
 
Leven na leven na de dood Leven na leven na de dood
Wat valt er vanuit de bijbel te zeggen over de dood. Is het dan 'einde verhaal' of is er nog een toekomst te verwachten?
lees meer »
 
Opgewekt en Opgestaan Opgewekt en Opgestaan
Opwekken en opstaan hebben te maken met de hoge waarde van het lichaam.
lees meer »
 
Ontstaan van het christelijk geloof Ontstaan van het christelijk geloof
Wat leidde tot het geloof aan Jezus als de Levende Heer?
lees meer »
 
Naar de Schriften Naar de Schriften
Op verschillende plaasen komen we tegen dat het lijden, sterven en opstaan van Jezus 'naar de Schiften' is, of moest gebeuren volgens Mozes en de profeten. Met  Mozes of wet, profeten en de Schriften is uiteraard de TeNaCh bedoeld, het Joodse OT.
Gaat het om een bijzondere tekst in de TeNaCh, of om het geheel, de strekking van het Oude Testament?
lees meer »
 
De derde dag De derde dag
Is verplaatst naar HIER
lees meer »
 
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
De evangelisten vertellen allemaal van het lege graf, maar niet allemaal van verschijningen van de Opgestane. Een hemelvaart heeft alleen Lucas, en de gave van de Geest vinden we bij Joh en Luc.
lees meer »
 
Verschijningen Verschijningen
De gekruisigde Heer is als de Opgestane en Levende Heer verschenen aan zijn volgelingen. Wat waren de verschijningen en waarom waren ze nodig?
 
lees meer »
 
Paasverhalen vergeleken Paasverhalen vergeleken
De vier evangeliën geven vier verschillende versies van de gebeurtenissen op de Paasmorgen.
Na de sterfdag en de rustdag is dat de derde dag.
lees meer »
 
Paasverhalen: meer feit dan fictie Paasverhalen: meer feit dan fictie
De berichten van het lege graf en de verschijningen van Jezus als de levende en opgestane Heer.
lees meer »
 
Pinksteren

Afb 6 Pixabay (music4life) Hnd 2 - de heilige Geest komt als tongen van vuur over de discipelen
Pinksteren
is in voorbereiding.
lees meer »
 
Hemelvaart? Hemelvaart?
Is verplaatst naar nieuwe site wonen in een verhaal

 
lees meer »