De wereld De wereld
In de bijbel treffen we verschillende verhalen, gedichten en profetieën  aan over de Schepping. Daaruit blijkt een soort wereldbeeld: de aarde, de natuur en de mensen in hun onderlinge relaties en tot God.
lees meer »
 
Kosmologie Kosmologie
Is het belangrijk om te weten hoe God en wereld met elkaar in verband staan?
lees meer »
 
De Schepper De Schepper
2     De scheppende God verleent voortdurend aanzijn aan de ruimte-tijd en aan alle dingen en gebeurtenissen daarbinnen. Het is zijn wil dat er iets is en niet niets. Hij heeft een bedoeling met zijn schepping en is affectief en handelend op de wereld betrokken. Dingen en gebeurtenissen ondergaan zijn invloed die tot het goede beweegt, maar ze kunnen ook anders 'kiezen'.  Alles beweegt zich binnen de grenzen die Hij stelt. Hijzelf beschikt over alle mogelijkheden. In die zin is Hij de Almachtige, die alles kan wat kan. Uit wat nu volgt zal blijken dat zijn almacht anders is dan wij denken en met lijden en verliezen gepaard gaat.