Wat is nieuw? Wat is nieuw?
binnenkort 28-05-2023: Pinksterpreek Hnd 2

25-05-2023: creationisme
23-05-2023: uitleg Gen 4: 9 - 26
21-05-2023: preek Ruth 2: 12
19-05-2023: uitleg Gen 4: 1 - 8
16-05-2023: recensie Laudatio Si
14-05-2023 preek Ruth: 1:16v uw God is mijn God
12-05-2023: uit het niets: geloof hoop en liefde
10-05-2023: Wonderen : verbazingwekkende tekenen
07-05-2023: preek  Hnd 3: 1 -10
05-05-2023: uitleg Hnd 3: 1- 10
02-05-2023: uitleg Ez 37
30-04-2023: preek David en Goliat 1 Sam 17
28-04-2023: Vrijmoedigheid
25-04-2023: uitleg David en Goliat 1 Sam 17
23-04-2023: preek Joh 21: 15 - 17
20-04-2023: bijbeluitleg Joh 3: 1 - 8
18-04-2023: boekbespreking Soetendorp, Levenslessen
16-04-2023: preek Luc 24: 13 - 35
13-04-2023: bijbeluitleg Gen 3: 14 - 24
11-04-2023: bijbeluitleg Luc 24: 13 - 33 De Emmaüsgangers
09-04-2023: overdenking Pasen Joh 20: 1 - 18
07-04-2023: overdenking goede vrijdag 1 Kor 1: 22 - 24
04-04-2023: bijbeluitleg Ez 35 - 36
02-04-2023: palmzondag preek Mat 21: 1 - 11

 
lees meer »
 
Welkom Welkom
Welkom op GeHoLi.nl. De naam is een afkorting van geloof, hoop en liefde. Ik vind dat een toepasselijke naam voor een site die aan het christelijk geloof is gewijd. Of beter gezegd: mijn variant van het christelijk geloof. Want hét geloof bestaat niet. Er zijn alleen mensen die geloven. En die doen dat allemaal op hun eigen manier.

De symbolen van geloof (kruis), hoop (anker) en liefde (hart) zijn in het logo verwerkt in de vorm van een Twents gevelteken.

De site is nog lang niet klaar. Ik voeg geregeld nieuwe pagina’s toe. Kom nog eens terug.

Veel plezier, ds. Bert de Lange – Hardenberg
lees meer »
 
Indeling van de site

Als je een steen in een vijver laat vallen, krijg je golven die zich vanuit het midden in steeds wijdere kringen verspreiden. Dat is een geschikt beeld om het geloof te presenteren.
Indeling van de site

 
lees meer »
 
Geloof in 14 punten

Golgotha, het lege graf, een vis (ichthus)
Geloof in 14 punten
De indeling van de site in vijver, steen en kringen vind je terug in de punten waarin ik het geloof op mijn manier samenvat. De eerste vier betreffen de vijver, de volgende vier de steen en vanaf negen gaat het over de kringen.
lees meer »
 
Hoofdlijn van het geloof Hoofdlijn van het geloof
Als je je geloof met je verstand een beetje probeert te begrijpen, dan levert dat een paar punten op die aangeven hoe je er op een bepaald moment in staat.
lees meer »
 
Bijbel Bijbel
Als ik uit de bijbel citeer is dat met toestemming van het voortreffelijke Nederlands Bijbelgenootschap. Doorgaans gebruik ik de Nieuwe BijbelVertaling (NBV) van 2021, maar ook wel eens de vertaling van 1951 (NBG), de klassieke StatenVertaling (SV) van 1637 of de Bijbel in Gewone Taal (BGT, 2014). Je kunt deze vertalingen zelf ook raadplegen via de bijbel.nl
Als je meer uitleg wilt bij de bijbelse verhalen, dan vind je de nodige literatuur in deze digitale kaartenbak.
 
Download, E-book, Copyright Download, E-book, Copyright
lees meer »
 
Reageer Reageer
lees meer »