Wat is nieuw? Wat is nieuw?
29-05-2022: vanaf 12.00 u. preek: Joh 16: 12 Vreugde die blijft.
26-05-2022: vanaf 12.00 u. preek: Hnd 1: 12 Hemelvaartsdag
23-05-2022: Opinie: Stadskerk - praktijkervaringen
21-05-2022: Opinie: Stadskerk?
20-05-2022: Nieuw Item: Het Kerkgebouw
20-05-2022: Nieuw Item: spiegelverhaal De strandvisser
15-05-2022: preek Rom 8: 31-39
13-05-2022: Nieuw item: De rode draad
12-05-2022: Nieuw Item: Naar de Schriften
08-05-2022: preek Joh 21: 1-14
05-05-2022: Nieuw Item: De Wereld
03-05-2022: Nieuw Item: ten derde dage
27-04-2022: bijbelstudie: Toespijs Joh 21: 1-14
25-04-2022: Nieuw Item: Hemelvaart na 40 dagen?
23-04-2022: Nieuw Item: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
19-04-2022: meditatie 'getuige zijn' Hnd 1: 8
17-04-2022: preek Pasen Joh 20: 17
15-04-2022: overweging Goede Vrijdag Luc 22: 42
14-04-2022: bijbelstudie: Pasen volgens Joh 20: 1-18
12-04-2022: Nieuw Item: Paasverhalen vergeleken
10-04-2022: preek Palmzondag Luc 20: 9-19
04-04-2022: bijbelstudie: de intocht in Jeruzalem Luc 20: 9-19
03-04-2022: preek onrechtvaardige pachters Luc 20: 9-19
01-04-2022: Nieuw Item: Paasverhalen feit of fictie?
 
lees meer »
 
GeHoLi GeHoLi
Geholi is de afkorting van geloof, hoop en liefde. Ik vind dat een mooie naam voor een site die aan het christelijk geloof is gewijd. Of beter gezegd: mijn variant van het christelijk geloof. Want hét geloof bestaat niet. Er zijn alleen mensen die geloven. En die doen dat allemaal op hun eigen manier.

Mijn geloof is gevormd door wat ik in m’n leven meemaakte en door mijn werk als predikant in de PKN. Waar je me moet zoeken op de lijn van rechtzinnig naar vrijzinnig? Ergens in het midden: het traditionele geloof is me dierbaar. Tegelijk merk ik dat er veel misverstanden en vooroordelen over bestaan, zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde. Daarom zoek ik naar nieuwe woorden om hetzelfde anders te zeggen. (Mat 13: 52)

Veel plezier, ds. Bert de Lange – Hardenberg

PS: De site is nog lang niet klaar. Ik voeg geregeld nieuwe pagina’s toe. Kom nog eens terug.
lees meer »
 
Indeling van de site

Indeling van de site
Als je een steen in een vijver laat vallen, krijg je golven die zich vanuit het midden in steeds wijdere kringen verspreiden. Dat is een geschikt beeld om het geloof te presenteren. We beginnen bij de vijver oftewel mensen die iets van God vermoeden of ervaren. Dan laten we zien hoe God zijn liefde en trouw openbaarde in Jezus. Dat is ahw de steen in de vijver. Dat is het centrale. Van hieruit komen de golven die uitwaaieren vanuit het midden: wat heeft God door Jezus in beweging gebracht?
lees meer »
 
M'n geloof in 14 punten

Golgotha, het lege graf, een vis (ichthus)
M'n geloof in 14 punten
De indeling van de site in vijver, steen en kringen vind je terug in de punten waarin ik m'n geloof samenvat. De eerste vier betreffen de vijver, de volgende vier de steen en vanaf negen gaat het over de kringen.
lees meer »
 
Belang van 14 geloofspunten Belang van 14 geloofspunten
Deze geloofsbelijdenis is een momentopname. De 14 punten geven weer hoe ik op dit moment erin sta.
lees meer »
 
Inclusief taalgebruik

Inclusief taalgebruik
Het is belangrijk dat we onze woorden zorgvuldig kiezen en ervoor zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt. Want het geloof is voor iedereen, voor mannen en vrouwen in alle varianten (LHBTQ).
lees meer »
 
Bijbel Bijbel
Als ik uit de bijbel citeer is dat met toestemming van het voortreffelijke Nederlands Bijbelgenootschap. Doorgaans gebruik ik de Nieuwe BijbelVertaling (NBV) van 2021, maar ook wel eens de vertaling van 1951 (NBG), de klassieke StatenVertaling (SV) van 1637 of de Bijbel in Gewone Taal (BGT, 2014). Je kunt deze vertalingen zelf ook raadplegen via de bijbel.nl
Als je meer uitleg wilt bij de bijbelse verhalen, dan vind je de nodige literatuur in de digitale kaartenbak van de Naardense Bijbel.
 
Download, E-book, Copyright Download, E-book, Copyright
GeHoLi.nl is een niet-commerciële website die er puur is om belangstellenden te informeren over het christelijk geloof. Je kunt er geen produkten bestellen, wel teksten copiëren of downloaden. Die zijn zonder copy-right. Op termijn komen de belangrijkste teksten als E-book beschikbaar voor je PC of E-reader.
Voor vragen en opmerkingen kun je me evt bereiken via m’n mail-adres: bertdelange@geholi.nl Ik antwoord zodra ik er de tijd voor vind.