Welkom Welkom
Mijn geloof is gevormd door wat ik in m’n leven meemaakte en door mijn werk als predikant in de PKN. Waar je me moet zoeken op de lijn van rechtzinnig naar vrijzinnig? Ergens in het midden: het traditionele geloof is me dierbaar. Tegelijk merk ik dat er veel misverstanden en vooroordelen over bestaan, zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde. Daarom zoek ik naar nieuwe woorden om hetzelfde anders te zeggen. (Mat 13: 52)


Op de site vermeld ik meestal geen theologische literatuur. Daardoor kan het lijken alsof ik het allemaal zelf bedacht heb, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik ben beïnvloed door vele theologen voor mij. Om er een paar te noemen: O. Noordmans, A. A. van Ruler, H. Berkhof, P. Tillich, D. Bonhoeffer, E. Jüngel  en de laatste tijd ook door enkele Engelstalige theologen (N.T. Wright. K. Ward, A. McGrath en John Lennox) en mijn leermeester wijlen prof. dr. H. Baarlink.

Ik zet wel wat eigen accenten door:
 • de Passio het sleutelverhaal te noemen
 • het evangelie op te vatten als drama, waarin we onszelf kunnen herkennen en waardoor we een katharsis of zuivering door kunnen maken.
 • de nadruk op Jezus’ toewijding aan God: hij is een Nazoreeër.
  • als toegewijde brengt hij het volmaakte offer door zichzelf te geven.
  • zo is hij de Ware Mens die helemaal beschikbaar is voor God,
  • zo is hij degene in wie God zichzelf helemaal kwijt kan: de Zoon van God.
 • aandacht te vragen voor het feit dat Jezus stierf rond Pesach (niet grote verzoendag) en Paaslam (niet zondebok) wordt genoemd.
 • stil te staan bij relaties die in titels als Koning, Herder enz. besloten liggen, en voor de kwaliteit van relaties (liefde, zakelijk of objectief).
 • de uitleg van de Drievoudige God die Vader, Zoon en heilige Geest is.
 • het beeld van de steen in de vijver en de golven in steeds wijdere kringen
 • waar mogelijk een verbinding met de procestheologie te leggen.
   
terug