Christelijk geloof Christelijk geloof

In 14 puntenAfb 3 Golgotha, het geopende graf, een vis (met dank aan Pixabay)


Een visje was in de eerste eeuwen een teken dat christenen gebruikten om aan elkaar te laten weten dat ze van dezelfde beweging waren.
Het Griekse woord voor vis is ichthus. Dat zijn de beginletters van Ièsous CHristos THeou 'Uios Soter, Grieks voor Jezus Christus, Gods Zoon, (de) Redder. Een vroeg-christelijke belijdenis.
 

lees meer »
 
Religieuze Ervaring (1) Religieuze Ervaring (1)
Soms doen mensen de ervaring op dat ze iets heel bijzonders meemaken. Iets dat hun normale, alledaagse beleving ver te boven gaat: ervaringen van transcendentie, van God.
lees meer »
 
Religieuze Ervaring (2) Religieuze Ervaring (2)
God is niet een object temidden van objecten in het heelal dat direct waargenomen en beschreven kan worden. Hoe komt het dan, dat er de eeuwen door en over de hele wereld verspreid mensen aan godsdienst doen?
lees meer »
 
Geloven en geloof (1) Geloven en geloof (1)
Geloven (werkwoord) is het eerste. Het is vertrouwen, beleven, liefhebben, bidden, dienen enz. Daar begint het mee.
Daar kun je vervolgens over nadenken en dat opschrijven enz. Dat is dus het tweede: woorden voor datgene waar het geloven zich op richt: het geloof, de geloofsleer (zelfstandig naamwoord)
lees meer »
 
Nodig? Nodig?
Waarom zou je nadenken over je geloof?
lees meer »