1 Een Wereldbeeld 1 Een Wereldbeeld
Wat we bedoelen we met een wereldbeeld. Wat is de functie ervan? Wat is een geschikt wereldbeeld voor het geloof?
lees meer »
 
2 Het naieve Wereldbeeld 2 Het naieve Wereldbeeld
De eerste indruk van de werkelijkheid om ons heen.
lees meer »
 
3 Het mythologische Wereldbeeld (OT) 3 Het mythologische Wereldbeeld (OT)
Het mythologische wereldbeeld in het OT
lees meer »
 
4 Het premoderne Wereldbeeld 4 Het premoderne Wereldbeeld
Van een platte naar een bolvormige aarde: de ontwikkelingen, de Grieks-Romeinse wereld.
lees meer »
 
5.1 Het mechanische Wereldbeeld 5.1 Het mechanische Wereldbeeld
De opvolger van het premoderne wereldbeeld is heliocentrisch, maar dat is niet het voornaamste kenmerk van het wereldbeeld van de 16 t/m 19-e eeuw. Dat is nl het mechanische aspect. Vandaar dat we het meestal het mechanische wereldbeeld noemen.
lees meer »
 
5.2 Het mechanische Wereldbeeld 5.2 Het mechanische Wereldbeeld
Materialisme en andere kenmerken van het mechanische wereldbeeld.
lees meer »
 
6.1 Het relatieve Wereldbeeld (het hele grote) 6.1 Het relatieve Wereldbeeld (het hele grote)
Voor het astronomische grote zijn de natuurwetten van Newton niet nauwkeurig genoeg.
Einstein zou die preciseren met de relativiteitstheorie.


Albert Einstein (1879 - 1955) (picryl)

 
lees meer »
 
6.2 Het relatieve wereldbeeld (het hele kleine) 6.2 Het relatieve wereldbeeld (het hele kleine)
Op een fundamenteel niveau blijkt de werkelijkheid zich niet-deterministisch te gedragen, maar probabilistisch, dwz er is alleen iets te zeggen over de waarschijnlijkheid, over de grootte van de kans dat iets zus of zo is.
lees meer »
 
7.1 Oerknal en Anthropisch Principe 7.1 Oerknal en Anthropisch Principe
Het verhaal van de wetenschap : Oerknal en Anthropisch Principe
lees meer »
 
7.2 Evolutie, Design en God 7.2 Evolutie, Design en God
Het verhaal van de wetenschap: Evolutie en Intelligent Design


I think...Darwin's eerste schets (1837) van soorten die van elkaar afstammen
(picryl)

 
lees meer »
 
7.3 Orde uit Chaos 7.3 Orde uit Chaos
het verhaal van de wetenschap: orde uit chaos (in voorbereiding)
lees meer »