Num 6: 24 - 27 Num 6: 24 - 27
Num 6: 24 – 27


A      Nog niet zo heel lang geleden
komen er bij een opgraving in Jeruzalem
2 kleine zilveren kokertjes te voorschijn.
Ze zijn heel oud,
van het jaar 700 vChr. ongeveer.
Daar staan kleine lettertjes op.
Als die eenmaal ontcijferd zijn, staat er te lezen
De HERE zegene en behoede je
De HERE doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig
De HERE verheffe zijn aangezicht over je en geve je vrede
De priesterljke zegen!


Woorden die wij vandaag op het eind van de dienst horen
klonken toen ook al, bijna letterlijk hetzelfde,
honderden, duizenden jaren geleden.
En wie weet hoe lang ze al in gebruik waren
voordat ze werden opgeschreven.


Als wij de zegen meekrijgen dan staan wij in een hele lange traditie.
Duizenden mensen wisten zich gesterkt met deze woorden.
Zo konden ze verder
Durfden ze hun weg door het leven te zoeken en te vinden.
De HERE zegene je en behoede je
Van generatie op generatie zijn deze woorden overgegeven.
Heel zorgvuldig.
B      Toch merk ik wel
dat die woorden ons vreemd in de oren klinken.
zijn aangezicht verheffen?
een aangezicht dat oplicht?
En zegenen, dat gebruik, waar is dat goed voor?
Helpt het dan?


Laten we eerst maar eens kijken hoe wij dat doen.
Als mensen onder elkaar
hoe en wanneer wij als mensen elkaar zegenen.


Mijn zegen heb je” zegt meneer de Groot.
Hij heeft het tegen zijn buurman.
Die heeft hem zojuist verteld dat hij zelf een boot gaat maken.
Overdag werkt hij op kantoor
en het leek hem wel leuk om in zijn vrije tijd iets heel anders te gaan doen.
Niet dat hij zo handig is met hamer en zaag en lijmtangen
Maar al doende leert men, niet waar?”
Mijn zegen heb je” klinkt het van over de heg.
Meneer de Groot ziet het duidelijk niet zitten.
Eigenlijk zegt hij:
Je bekijkt het maar / Je bent niet wijzer.
Je redt je maar. Zoiets.
Het omgekeerde van zegenen.


Echt zegenen dat is
wanneer Jan, monteur in de garage achterin de week
zijn handen afveegt
naar zijn leermeester stapt een beetje zenuwachtig
en zegt: ik hoop dat u het niet erg vindt
Maar ik heb hier het vak geleerd en veel ervaring opgedaan.
Nu ben ik zover dat ik voor mezelf wil beginnen.
En dan gaat zijn chef staan
Hij zegt: Jan, Je hebt gelijk...
je bent er klaar voor..je hebt het in je.

En hij kijkt hem aan (hij verheft zijn aangezicht)
en drukt hem de hand en zegt ontroerd:
Mijn zegen heb je...Er is werk genoeg.
Laten we in de toekomst goede collega’s voor elkaar zijn.”


Heel intens nemen ze afscheid.
De woorden, de handdruk
die aanblik van de chef
voortaan gebrand in de ziel.
C      Dat is zegenen:
Geen dorre formule opzeggen
geen routineus uitspreken van de beste wensen
maar echt, van hart tot hart, intensief elkaar
sterkte en alle goeds toewensen.
bv als iemand voor zichzelf begint


of als je kind op kamers gaat:
toe maar, we zijn trots op je
het gaat vast goed : op eigen benen staan


of als je je man of vrouw naar het ziekenhuis brengt
schat ik hou van je, vecht ervoor
we kunnen je niet missen


als, noem maar op......
Op de overgang.
Aan het begin van een tijd die nieuw voor je is
spannend misschien, of moeilijk, of onzeker...
Hij/zij moet de drempel over...
Alleen verder...


Alleen? Nee, toch niet helemaal alleen:
Als het moeilijk is en Jan zich afvraagt:
waar ben ik aan begonnen
Dan klinken van binnen die woorden nog:
je kunt het...
en hij voelt weer die warme handdruk
En hij ziet weer hoe het aangezicht van zijn chef licht voor hem op.
Alsof zijn leermeester bij hem is.


Zo gaat dat op de drempel
En zo doet God het ook:
zegenen wil Hij ons al die keren dat wij de drempel overgaan:
Op de drempel van het leven klinkt in de doop al zijn zegen
Bij het begin van een huwelijk,
Als je een taak in de kerk op je neemt
Op de drempel van zondag naar maandag
D      Helpt het dan?
Nee, niet in die zin dat alles ongestoord en naar wens verloopt

De zegen is geen magische toverspreuk die voor ongeval en ziekte behoedt.
Juist omdat we zo heel goed weten dat het leven
ons echt niet alleen vreugde en blijdschap zal brengen
maar onherroepelijk ook moeite en verdriet...
daarom ontvangen we de zegen...
Om als Jan terug te denken aan toen,


Om kracht te putten uit de herinnering
aan die keer dat je je heel dicht bij God wist
toen je knielde voor in de kerk
toen je bij het doopvont stond.


Terugdenkend is God ahw opnieuw bij je, in je
je draagt hem met je mee, het leven in
Zo belooft de zegen:
Ik ben bij je op je werk en op school
in je huwelijk...in het ziekenhuis
Je kunt altijd op Mij terugvallen.
E      De drempel over...God bij...met jou onderweg
Kun je daar iets van zien? In bevestigd worden?
Wanneer licht zijn aangezicht voor je op?


In de bijbel zijn dat allereerst de fijne en goede dingen
als er vrede is in het land
de akkers royale oogsten opbrengen
als er kinderen geboren worden.


Gewoon en toch zo bijzonder
Voor wie er oog voor heeft, geloofsogen:
Stuk voor stuk gezegende momenten
alsof de zon over ons opgaat
en alles verlicht en warm maakt
Het aangezicht van God licht over je op...
Even sta je in verbinding met de levensbron
ontvang je nieuw vertrouwen, nieuwe hoop.
Ontvang je nieuwe moed van de Eeuwige


Toch leert de bijbel ons meer
Niet alleen in voorspoed...
Meest van al licht het aangezicht van God op in de Heer Jezus.
Dan zien we dat God juist bij mensen in zorg en nood is.
Bij zieken en melaatsen /
Bij de hoeren en tollenaars /
tussen 2 moordenaars aan het kruis.
Bij hen is Jezus:
En Hij is hun zon, hun licht
Bij Hem komen ze op adem,
In zijn aandacht en liefde en zorg en geduld
vinden ze zichzelf terug
zondaars ontvangen vergeving
zieken vinden genezing
Hij is het weer...zelfs hier, juist hier:
bij mensen in een dal van diepe duisternis


In die verhalen vinden wij vandaag kracht
en moed en hoop die ons op de been kunnen houden
Daarom hebben wij de bijbel en de kerk en de zondag
daarom heeft God ons de doop en het avondmaal gegeven
daarom laat Hij de Geest van Christus in mensen wonen
Zo laat Hij ons de Here Jezus vinden
Om blij in Hem te worden, gerust, hoopvol, ondanks alles.
Wie zo de bijbel leest en op zichzelf betrekt
merkt dat het aangezicht van God ons liefdevol is toegewend
Komt een vrede op het spoor die alle verstand te boven gaat.
F      Abraham werd gezegend om tot een zegen te zijn.
De zege is een geschenk met een opdracht
Aan de gave zit een opgave
Dat klinkt door in die tweede helft van de zegen:
De Here verheffe zijn aangezicht over u


Dan moet je denken aan vader of moeder
en hun kind gaat al helemaal zelf naar school
Vandaag is oom Kees uit Canada op bezoek
zeg is dat jullie kind dat daar komt aangefietst?
Ja, dat is er één van ons

Blij en een beetje trots: Het hoofd een klein beetje omhoog.


Zo spoort de zegen ons aan.
ga zo leven dat God blij met ons kan zijn
dat Hij zijn aangezicht kan verheffen
en bij zichzelf zegt: Ja, dat is er één van Mij.


Kan God dat? Zo naar ons kijken?
Of zal Hij zijn aangezicht van ons afwenden

zich voor ons schamen om hoe we zijn :
zo hard bij tijden.
Zo bezorgd om dingen die er niet toe doen
Zo weinig voor de vrede in de weer en de gerechtigheid?


Dat is er één van mij ... Deze is mijn Zoon
Ooit zei God dat toen Hij naar de Heer Jezus keek
Toen Johannes hem doopte in de Jordaan
Later nog eens : op de berg van de verheerlijking
En op derde dag, deze is mijn Zoon...
toen kon de dood hem niet houden,
toen werd het Pasen


Wanneer kan God zijn aangezicht over ons opheffen
en zeggen: dat is er één van Mij?


Zou dat zijn als we op de Heer Jezus lijken
Dichtbij hem zijn...
Zijn vrede in ons laten wonen en werken?
En met vallen en opstaan proberen werk te maken
van dienen en delen, van vergeven keer op keer?
G      De HERE zegene en behoede je
Eeuwenoude woorden
Voor sommigen het sein om de jas dicht te knopen
en het liedboek in de tas te stoppen
Oud...versleten...sleur en routine
het ligt dichtbij elkaar.


Toch willen we ze niet vervangen door iets anders
tot ziens, het beste
en morgen gezond weer op
dat klinkt wel eigentijds en vriendelijk maar het haalt het niet bij
deze belofte, deze plechtige verzekering:
de HERE doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig
Het is goed dat we deze woorden wel dromen kunnen.
Dan kun je erop terugvallen.
Soms kom ik bij mensen ernstig ziek
nauwelijks aanspreekbaar nog
Wat is het dan fijn als je deze zegen hebt
En daarbij de handen kunt opleggen.
Rijk en veelzeggend deze woorden, dit gebaar.
Ga nu maar:
de HERE verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede


Zo gaan wij straks van hier als gezegende mensen
De Heer zegt ons zijn nabijheid toe
Je kunt dat alleen maar geloven, je ziet er niets van
Straks naar huis is alles bij het oude gebleven.


Abraham en vele gelovigen hebben het erop gewaagd
Zij ontdekken dat God toch wel bij hun is,
Zien? Soms even!


Zo gaan wij op weg, het leven in
tot eer van God
tot zegen van velen     AMEN


 
terug