De Almachtige De Almachtige
De scheppende God verleent voortdurend aanzijn aan de ruimte-tijd en aan alle dingen en gebeurtenissen daarbinnen. Het is zijn wil dat er iets is en niet niets. Hij heeft een bedoeling met zijn schepping en is affectief en handelend op de wereld betrokken. De levenloze natuur, planten, dieren, mensen en gebeurtenissen ondergaan zijn invloed die tot het goede beweegt, maar ze kunnen ook anders 'kiezen'.  Alles beweegt zich binnen de grenzen die Hij stelt. Hijzelf beschikt over alle mogelijkheden. In die zin is Hij de Almachtige, die alles kan wat kan.
terug