Iets Iets
Geloof ontspringt aan een bijzondere ervaring, waarbij iemand de ogen open gaan voor het geheim van de werkelijkheid (Openbaring en Ervaring). Dat kan heel bescheiden zijn: een vermoeden dat er wel iets is. Maar ook diep ingrijpend, zoals de mystici over hun ervaring met God spreken. Hoe dan ook is hier, in de religieuze ervaring de oorsprong van de godsdiensten te zoeken.

Een andere toegang tot God is het filosofische denken, al blijft het de vraag in hoeverre het godsbeeld dat zo gewonnen wordt, overeenstemt met de werkelijke God zoals die zich in zijn openbaring heeft laten kennen.

Interessant is ook een functionele benadering van het goddelijke. Daarbij gaan we niet uit van een openbaring of een bepaald filosofisch godsbeeld, maar van datgene wat mensen het belangrijkste vinden.
We moeten hier ook stil staan bij het verschil tussen God en de (af)goden.
Dit menu is tevens de gelegenheid om de kritiek op geloof en godsdienst van allerlei denkers en Israels profeten te presenteren.

Zie elders op de site:
ietsisme
godsdienstpsychologie
filosofische godsbewijzen
 
terug