Mat 5: 1 - 12 Mat 5: 1 - 12

Het echte geluk is voor....A groet

U herinnert zich wel: Donald Trump

tot voor kort president van het machtigste land ter wereld.

 

Vooral vele teleurgestelde amerikanen stemden op hem

Let s make America great again

Een land waar dromen weer uitkomen!

Zijn gebrek aan manieren, zijn lompe taal,

nemen zijn kiezers op de koop toe.

 

Trouwens het zat hem toch al zo mee:

- 70 en dan zo vitaal

- schatrijk ook nog eens

- een knappe vrouw

- een paar lieve kinderen

ook dat zijn wel een paar felicitaties waard.

En ook daarom hebben zoveel mensen op hem gestemd;

hij belichaamt de amerikaanse droom:

hard werken, vooruitkomen, succes hebben.

 

Hoe anders klinken de felicitaties van Jezus

Gelukkig jij als arm bent, afhankelijk van God

Gelukkig u als je verdriet hebt

Gelukkig u als je vriendelijk bent

Gelukkig jij als je doet wat God wil

Gelukkig jullie als je goed bent voor anderen

Gelukkig jullie als je eerlijk bent

Gelukkig wie vrede sluiten

Gelukkig jij als je vervolgd wordt

 

Maar: dat is alleen maar verdriet, honger,

armoede, zorgen, narigheid

Wie wil dat nou: al die ellende!

Dat is toch geen felicitatie waard?


Dat is toch onze wereld op z'n kop?


 

 

B Toch zegt Jezus deze dingen in de bergrede

Je zou het zijn inauguratiespeech kunnen noemen.

Ipv "Let's make America great again"

"Het koninkrijk der hemelen is gekomen".

 

Hoor maar: telkens zegt hij dat erbij

bij de eerste: Gelukkig wie arm zijn

voor hen is het koninkrijk der hemelen

bij de laatste: Gelukkig die vervolgd worden

voor hen is het koninkrijk der hemelen

En al die anderen daar tussen

van de treurenden tot de vredestichters

ook voor hen is het koninkrijk der hemelen

Het staat er dan net even anders:

- zij zullen getroost worden

- zij zullen kinderen van God genoemd worden

Maar dat betekent hetzelfde:

voor hen is het koninkrijk der hemelen

 

Hij is er echt voor gaan zitten, op de berg

om zijn discipelen en volgelingen en belangstellenden

toe te spreken

om hun uit te leggen waar het naar toegaat

en voor wie het is: het koninkrijk der hemelen.

 

Het doet denken aan ooit Mozes

ook op een berg: de Sinai

en met een heel volk: Israel

Hij kreeg van God de 10 geboden

en die gaf hij weer aan Israel:

dit zijn jullie regels..

houd je er aan...die zijn goed voor je

dan zul je gezegend worden.

Zo spreekt Jezus al die mensen toe

die naar hem waren gekomen.

Gelukkig jullie die treuren

Zalig jullie zachtmoedigen

Gefeliciteerd u en jij als je vervolgd wordt

 

Er is 1 opvallend verschil met Mozes:

Mozes kreeg de regels voorgezegd, om ze door te geven

Maar Jezus spreekt op eigen gezag.

Alsof hijzelf God is.

Daarom kun je Jezus ook niet voor een profeet houden:

Die zeggen altijd eerst: zo spreekt de Here,

of dit is het woord van God

Dat hoor je Jezus nooit zeggen.

In hem komt God zelf aan het woord, rechtstreeks.

 

Dit is een van die dingen

waaraan we zien dat Jezus veel grootser is

dan Mozes, dan de profeten, dan wie ook maar

Dat we in Jezus met God zelf hebben te maken.

 
C Hoe dan ook, het blijven merkwaardige felicitaties

Hoe kan Jezus, hoe kan God, nou zeggen:

zalig als je arm bent, helemaal van God afhankelijk

gefeliciteerd als je verdrietig bent

gelukkig als je vervolgd wordt

 

Natuurlijk bedoelt Jezus niet

dat het fijn is om vervolgd te worden.

Hij feliciteert je niet met je verdriet,

maar in je verdriet

Hij prijst je niet zalig met je armoede,

maar in je armoede.

 

En waarom is dat een felicitatie waard?

om wat er komt:

- je zult getroost worden - aan je verdriet komt een einde

- je zult verzadigd worden - je armoede houdt op

in één woord:

- voor jou is het koninkrijk der hemelen -

deze wereld maakt plaats voor Gods nieuwe wereld.

 

Een voorspelling, een belofte...

wat schiet je daar nou mee op? is dat niet een zoethoudertje?

Maar dan moet u zich eens die arme bedelaar voorstellen

die aan de loterij mee doet.

Hij heeft geluk: hij valt in de prijzen: 1 miljoen.

Voorbij het zwerven op straat, de kou, de honger

Alleen - niet direct:

hij moet eerst zich melden, zijn lot laten zien

er moet van alles gecontroleerd worden

er gaan weken voorbij voordat hij het geld echt heeft.

zolang blijft hij zwerven en bedelen

En toch is alles anders:

Het vooruitzicht dat er straks betere tijden aanbreken

maakt van hem een blij mens.

 

Dat is niet niks: die belofte van Jezus

over een koninkrijk dat komt

over God die je tranen droogt

die je verlangen naar vrede en recht vervult

die je op zijn nieuwe wereld welkom heet.

Daar kun je blij mee zijn

zoals die zwerver met het winnende lot.

En voor lief nemen

de weken, de maanden, de jaren

die het nog duurt

voordat die belofte echt uit komt.

Een blijdschap die voorkomt dat

- het verdriet je verbittert

- de zachtmoedigheid van je gezicht verdwijnt

- de barmhartigheid uit je hart

- de nieuwsberichten de hoop op vrede uitdoven

Voor jou, en allen die verlangen naar vrede en recht:

gefeliciteerd - het komt, Gods nieuwe wereld.


D Op Trump stemden veel teleurgestelde kiezers.

Ze stemden om hem omdat hij zelf zo succcesvol is:

grote huizen, een vliegtuig, een miljoenen op de bank

en omdat hij niet bang is

en van zich af kan bijten.

hij zal het wel weten hoe dat moet: meer welvaart,

amerika weer een land om trots op te zijn.

 

Zouden ze op hem gestemd hebben

als hij leek op een van die mensen uit de zaligprijzingen?

arm en afhankelijk, verdrietig,

zuiver van hart, vredestichter,

zachtmoedig, barmhartig, vervolgd.
Vast niet! Dat is allemaal treurigheid en zwakte en mislukking.

 

Weet u wie op hen lijkt? De Here Jezus!

Hij is dat allemaal

arm: helemaal afhankelijk van God

verdrietig om wat wij mensen ervan maken:

van het leven met elkaar en met God

vriendelijk, goed voor anderen, eerlijk

een vredestichter, vervolgd om de gerechtigheid.

 

En daarom waren zij gekomen

de armen die alleen maar op God konden hopen

en de mensen met verdriet en rouw om alles wat stuk ging

de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vrede stichters

en al die anderen.

 

Ze waren er

omdat ze wel merkten: hij, Jezus, hij is één van ons.

Hij treurt om ongeluk en ziekte en dood,

net als wanneer wij bij een graf staan

Hij wil zich er niet bij neerleggen, bij honger en armoede,

Net als wij er maar niet kunnen wennen:

aan onrecht, aan oorlog en geweld.

Hij wil alleen maar doen wat God wil

zoals wij ernaar verlangen vriendelijk te zijn

en eerlijk en goed voor elkaar

 

Ze waren naar gekomen, net zoals wij vanmorgen

Aangetrokken door Jezus

die ons verlangen deelt naar geluk en leven, naar God.

Jezus die de teleurstelling en pijn die daar nu eenmaal bij horen

niet uit de weg is gegaan

Jezus die zich niet liet verknoeien maar zichzelf is gebleven:

vriendelijk, goed voor anderen, trouw aan God

 

Zelfs toen alles en iedereen hem in de steek liet.

Toen hij stierf aan het kruis: als een vervloekte.

Bekleed met ons verlangen naar Gods nieuwe wereld

Delend ons verdriet omdat het maar niet de van de grond komt

Dragend ons falen en tekort, onze schuld

omdat we het zelf in de weg staan


E Dan lijkt alles mislukt.

Tot.... tot op de derde het Pasen wordt

En de Heer als de levende verschijnt.

Door God zalig gesproken!

Al die zaligsprekingen komen uit voor Jezus:

 

arm en afhankelijk als hij was - is hij in Gods nieuwe wereld

bedroefd als hij was - nu door God getroost

vriendelijk als hij was - geeft God hem de aarde

trouw aan God - beloont God zijn moeite

goed voor anderen - is God goed voor hem

eerlijk als hij is - ziet hij nu God

vredestichter die hij is - heet hij nu kind van God

geleden als hij heeft - is voor hem Gods nieuwe wereld.

 

En dan spreken we ook zalig

al de mensen die met Christus verbonden zijn

die delen in zijn verlangen om naar Gods wil te leven

een mens van vrede te zijn, goed voor anderen.

die delen in zijn armoede, in zijn moeite, in zijn lijden

 

En voelen we dan ook iets

van de geweldige bemoediging

die in de zaligsprekingen ligt?

Een aansporing haast om vol te houden

om door te gaan

heus: u bent op de goede weg

als u Jezus volgt op die mooie, moeilijke weg

naar God en naar de ander.

 

Houd vol. Het is ook voor u en jou:

Gods nieuwe wereld

waar geen ziekte en dood meer is

maar God alle tranen afwist

Waar de oorlog niet meer geleerd wordt

maar God alles in allen zal zijn.

 

U hebt het winnende lot gekregen:   Christus en die gekruisigd.

AMEN.

terug