1 Kor 1: 22 - 24 1 Kor 1: 22 - 24
De Passio volgens Marcus, in het licht van een woord van Paulus: 'De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.' (1 Kor 1: 22 - 24 NBV21)

A        Soms ligt er een stoeptegel scheef.
Als je niet oppast, stoot je je daar aan en je struikelt.
Kijk dan ook uit, mopper je op jezelf.

Soms gebeurt het dat je in het donker thuis komt
en nog voor je bij het lichtknopje bent
kom je te vallen over de bezem
die niet staat waar hij hoort te staan.
Het irriteert je: Ruim de rommel dan toch op

Een aanstoot, een ergernis…
Dat is ook het kruis van Christus.
Daar struikel je over…Daar erger je je aan.
Is dat iets om in te geloven?

Heeft dat met God te maken?
Bij God denk je toch aan fijne en mooie dingen?
Niet aan een kruis…
Daarop werden weggelopen slaven gemarteld
net zo lang tot ze dood waren
En mensen die het waagden in verzet te komen tegen de Romeinen
Die stierven daarop een langzame en wrede dood.
En als Jezus daarop sterft
dan is toch alles mislukt waar hij voor stond?
Kun je in een gekruisigde Christus geloven?

Kun je sowieso nog geloven in een wereld
waar het ene kruis na het andere wordt opgericht
Dan is er toch geen God?

Een kruis staat voor mislukking ipv succes
Een kruis staat voor wreedheid ipv liefde
Een kruis dat is: dood ipv leven
Een kruis dat is: God die je alleen laat ipv helpt
Ook voor Jezus is dat zo:
Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? (Mc 15: 34)

Komt hier de wijsheid van God en de kracht van God aan het licht?
Is deze vrijdag een goede vrijdag?
Daar struikelen wij over…


B      Ergernis is er ook in het lijdensverhaal: ergernis aan Jezus
Bijna iedereen valt over hem heen:
Judas had heel andere verwachtingen van de Heer:
dat hij de armen zou helpen,
als dat niet opschiet, moet hij hem niet langer:
met een kus verraadt hij zijn meester(Mc 14: 45)

Petrus met zijn grote geloof is opeens een bang mannetje:
ik heb niets met Jezus met Jezus te maken (Mc 14; 66vv)

Er zijn mensen die valse beschuldigingen inbrengen (Mc 14: 55 - 59)
Hogepriesters die Jezus dingen in de mond leggen. (Mc 14: 60vv)
Pilatus die Jezus laat kruisigen om een oproer te voorkomen (Mc 15: 15)
De volksmassa’s die eerst nog Hosanna hadden geroepen (Mc 11: 9 - 11)
roepen nu: kruisig hem, kruisig hem. (Mc 15: 13v)

De soldaten bij het kruis drijven de spot met Jezus:
verkleden hem als koning, een kroon van dorens op zijn hoofd
gegroet, koning! (Mc 15: 16 - 20)
En de voorbijgangers langs de kant van de weg:
Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet (Mc 15: 30v)

Jullie zullen allemaal over mij struikelen,
had Jezus bij het laatste avondmaal gezegd (Mc 14: 27)
en hij krijgt gelijk: niemand die het voor hem opneemt!
hij staat helemaal alleen...

Kun je je voorstellen dat de Hogepriesters Jezus een gevaarlijke ketter vinden?
Kun je je voorstellen waarom Judas het niet meer zag zitten met Jezus?
Kun je erin komen dat Petrus opeens zo bang was
Kun je het meemaken dat Pilatus liever geen oproer wil?

Ja wel, toch, dat is voorstelbaar: we kunnen ons in hen verplaatsen

Als ik toen in de schoenen had gestaan van Judas, Petrus, Pilatus
was het dan anders afgelopen met Jezus?
Ik ben bang van niet

Dat betekent: dat geweld, dat laffe, het eigen belang, de schijnheiligheid
dat zit ook in mij en u en jou

Het evangelie houdt ons een spiegel voor
En wat we zien is niet bepaald een verheffend beeld van de mensheid:
wat een geweld schuilt er in ons mensen!

En hoe is het mogelijk dat het zich ontlaadt uitgerekend
op Jezus, de meest liefdevolle van alle mensen.
Als er één is die dit niet verdiende, is hij het wel
Wat is dat met ons, dat we tot deze dingen in staat zijn?
De mens een wolf voor zijn medemens.


C      Jezus heeft het zien aankomen:
het verraad, het schijnproces, het gejoel, de kruisiging, de dood.
En hij heeft er tegenop gezien:
Abba, Vader neem deze beker van mij weg (Mc 14: 36a)
Toch is hij het niet uit de weg gegaan:
Doch, niet wat ik wil, maar wat Gij wilt (Mc 14: 36b)

Daartoe was hij gezonden:
om de liefde van God in te dragen in een wereld die haar niet verdraagt
Hiertoe weet hij zich geroepen door God:
om als een lam het hol van de leeuw in te gaan

Waarom? Om ons een spiegel voor te houden?
Om ons te kijk te zetten als mensen
in wie veel zelfzucht, opportunisme, lafheid, en geweld schuilt?
Is het om ons te kijk te zetten als een verrotte mensheid
in de greep van een boze macht, van de zonde?
Vast ook:
Het is heel gezond om die dingen te weten
Dan geef je niet zo hoog op van jezelf
Dan heb je geen overspannen verwachtingen van de mensheid
Maar: het gaat om meer: dit is een duel, de finale afrekening

Aan de ene kant is er Jezus - vol van God: vol van liefde
Aan de andere kant al die mensen:
Judas, het Sanhedrin, Petrus, Pilatus, de soldaten, de volksmassa
alles en iedereen in de greep van een boze macht
erop uit om de macht van de liefde te doden.

Het komt tot een geweldige ontlading
Jezus krijgt de zonde over zich heen.
En neemt die mee, het graf in…
Wij houden de adem in…vandaag…en morgen
Wie komt uit deze strijd te voorschijn?

Op de derde dag, op de morgen van Pasen verschijnt de Heer: hij leeft!
De macht de zonde is gebroken!
God heeft ermee afgerekend: door Jezus
Hij wilde zich geven als een losprijs voor velen. (Mc 10: 45)

Wij zijn niet meer gevangenen van die kwade macht.
We zijn vrij...
OK. We vinden het misschien moeilijk dat te geloven en daarnaar te doen.
Maar we mogen leven in de liefde van God, die alles te boven komt
Zelfs graf en dood.


D       Een gekruisigde Christus
Zo op het oog is het absurd en dwaas daarin te geloven
Een kruis betekent: zwakte, mislukking

Maar Paulus, de apostel zegt
Hier is God aan het werk.
Zijn heilige liefde zet door:
Hij onthult wat er in ons schuilt aan geweld en lafheid en zelfzucht
Hij rekent af met heel die macht van de zonde
Hij biedt ons de vrede, verzoening, vrijheid aan.
Wie had dat gedacht!

En dat opschrift klopt:
hier hangt de koning der Joden (Mc 15: 26)

En het is waar wat Kajafas zei (Joh 11: 50)
beter dat één mens sterft voor het hele volk
dan dat allen verloren gaan

En inderdaad
anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet (Mc 15: 31)
dat is zo.

In al die spot en die ergernis
van zgn wijze en sterke mensen
hebben ze onbedoeld de waarheid gesproken.

Zo moesten zelfs hun en daden meewerken
aan Gods plannen met de mensen en de wereld.
Wat zij dwaas noemen - Het dwaze van God is wijzer dan de mensen
Wat zij zwak noemen - Het zwakke van God is sterker dan de mensen (1 Kor 1: 25)

Een gekruisigde Christus geloven
betekent: geschokt zijn van het geweld dat in je huist
ahw: door de grond gaan van schaamte…zeg maar 'met Christus sterven'

Een gekruisigde Christus geloven
betekent: opgelucht weten dat met die macht van de zonde afgerekend is
ahw opnieuw adem krijgen ... dat is 'met Christus opstaan'

Een gekruisigde Christus geloven
betekent: dankbaar leven van de verzoening: je mag er zijn
opstaan als een nieuwe mens
niet langer een wolf voor je medemens
maar een naaste voor hem of haar.
 
terug