Mc 6: 1- 6 Mc 6: 1- 6

Wie is Hij toch? Meer dan zomaar een mens.


A Groet

Als je buikpijn hebt en je moet naar de internist

dan ga je naar het ziekenhuis

kamer zoveel

en als je er binnen komt

zit daar een man of vrouw in een witte jas: de dokter

En je vertelt je verhaal

en je krijgt wat pilletjes mee.

Gelukkig: ze helpen. De buikpijn gaat over.

 

Weet u wat zo bijzonder is:

als die dokter gewoon kalktabletjes mee geeft.

waar geen werkzame stof in zit

gaat het soms ook over.

Alleen al dat die dokter in zijn witte jas

jou een pilletje voorschrijft, helpt.

 

In de medische wereld heet dat het placebo effect.

alleen al door je vertrouwen in de dokter

en door je geloof in het pilletje, word je weer beter

 

Het is nog sterker.

Het helpt zelfs bij sommige operaties.

Je denkt dat je geopereerd wordt

Maar de chirurg maakte alleen een sneetje in je vel

en naaide dat weer dicht

Hij deed niets aan je knie
Maar als jij dan het littekentje ziet

zijn de klachten over! Placebo-effect.

 

Het omgekeerde bestaat ook.

Als Jezus in de synagoge van Nazareth komt

dan storen de mensen zich aan hem.

Ze weten wel wie hij is: gewoon Jezus

Ze schenken hem geen geloof, geen vertrouwen.

Het gevolg is: hij krijgt er niets voor elkaar:

geen boze geesten uitgedreven,

geen verlamden die weer lopen

geen blinden die weer zien.

geen zondaren die hun leven beteren

Als je niets verwacht, dan gebeurt er niets

 

In de medische wereld heet dat: het nocebo-effect

uit angst voor bijwerkingen, helpen de pilletjes niet

 

Daarom zeggen ze wel:

vertrouwen geneest - placebo

angst maakt ziek - nocebo
 

 
B De vraag is natuurlijk:

waarom geloven ze Jezus niet in Nazareth

Want ze hadden wel gehoord

- van wonderlijke genezingen

- van een storm op het meer

die op zijn bevel tot bedaren was gekomen

- van zonden vergeven.

Maar dat was in Kapernaüm

Nu is Jezus weer thuis. In Nazareth.

Waar hij heel zijn leven had doorgebracht.

Ze kennen hem als de zoon van spieker-Jozef (Finkers)

En Maria kennen ze, zijn moeder.

en ook de rest van dat gezin:

4 broers heeft hij en een paar zussen.

 

Ze zaten bij hem in de klas

speelden met hem op straat

gingen samen naar de kerk

hielpen elkaar met een verhuizing

discussiëerden met elkaar over de politiek

Zo kenden ze elkaar

van al die heel gewone dingen

Niets bijzonders die Jezus.

Net zo gewoon als zij zelf.

 

Ze zien niet dat hij eigenlijk een witte jas draagt.

Dat is ook nog maar sinds pas.

Een paar weken terug was Jezus gedoopt

door Johannes in de Jordaan

De heilige Geest was op hem gekomen

En een stem uit de hemel had gezegd:

Jij bent mijn zoon, mijn geliefde,

 

En sindsdien was Jezus anders.

Niet meer druk met het timmerbedrijf van Jozef

Voortaan bezig met het Koninkrijk van zijn hemelse Vader

 

Hij repareert geen lekkende daken meer.

Hij maakt mensen beter.

 

Hij werkt niet meer met hamer en zaag

maar als hij wat zei, sloeg hij de spijker op zijn kop.

 

Jezus was bekleed met de heilige Geest.

Dat was ahw zijn witte jas.

Maar dat konden, dat wilden ze niet zien.

 

Je kunt iemand ook te goed kennen.

Als jij weet dat die internist gewoon buurman Karel is

dan zie je door die witte jas heen

en dan helpen zijn pilletjes ook zo goed niet meer.


Omdat er geen autoriteit, geen gezag meer achter zit.

 

C Terug naar Jezus.

Aan de ene kant gewoon een mens,

zoals wij dat ook zijn.

Gelukkig maar, want anders kon hij ons niet helpen.

Want het probleem waar wij allemaal mee rond lopen

dat is een probleem dat in onszelf zit.

 

Als het nou om wat anders ging, om iets buiten ons

bv een hek dat ons gevangen houdt

dan mochten er wel marsmannetjes komen, of engelen

om het hek op te blazen.

En dan waren we van ons probleem af.

Dan waren we vrij. Verlost, Gelukkig.

 

Maar het probleem zit in onszelf in ons hart,

t is een geestelijk probleem:

hier van binnen heerst de angst...

die maakt ons bezorgd

die maakt ons egoistisch.

En wie helpt ons daar van af?

Wie wekt vertrouwen waar wantrouwen is

wie wekt hoop waar wanhoop is

wie wekt liefde waar wan-liefde is?
 

Dan is er een mens nodig,

een mens net als wij blootgesteld aan angst en zorgen en verleidingen

Een mens die ook met wantrouwen,

met wanhoop en wanliefde moet strijden: Jezus

 

Veertigdagen zullen we hem volgen

Wat maken ze het hem moeilijk: nu al in Nazareth

Straks zijn de Schriftgeleerden zijn tegenstanders

Dan zullen zelfs zijn vrienden hem verraden

De godsdienstige elite zal hem een schijnproces aandoen

Pilatus zal het recht buigen en hem onschuldig veroordelen

De bevolking die eerst 'Hosanna' riep, zal 'Kruis hem' roepen

 

In die geschiedenis komt naar buiten

het probleem waar wij allemaal mee rondlopen

Hier zien we de angst die in ons schuil gaat

en het geweld waartoe we in staat zijn.

 

Maar Jezus gaat er niet voor weg. Hij herroept niets.

Hij is bekleed met Gods Geest.

Op de morgen van Pasen staat Hij op uit de dood.

 

Die is het die ons helpen zal

Niet een pilletje schrijft hij voor

Niet een nep-operatie voert hij uit

Zijn Geest zal Hij ons geven (Pinksteren)

hier van binnen maakt hij het licht en warm, levend

hier van binnen wekt hij geloof, hoop en liefde

Zo brengt hij ons het leven, de vrijheid.
 

D De mensen in Nazareth zien in Jezus

alleen maar een mens zoals zij en wij dat ook zijn.

En ergens is hij dat ook.

Maar dat is niet het hele verhaal

Er is wat met met hem:

Hij draagt een witte jas. En die zien ze niet.

Ze zien niet dat hij de Heiland is, de heelmeester

die hen en ons van angst bevrijdt

van wantrouwen, wanhoop en wanliefde geneest.

 

Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken

dat het allemaal nog niet klaar is

Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren

dat moest allemaal nog gebeuren

Dat weten wij nu wel, maar toen konden zij dat nog niet weten.

Dus wees maar niet jaloers

op de mensen die er toen bij waren

en Jezus konden zien en horen en aanraken.

Ook toen hadden ze geloof nodig:

Open ogen om die witte jas te zien.

 

Maar er is nog iets:

Meestal heeft Jezus het over een klein geloof

als van een mosterdzaadje

en dat kleine beetje is dan genoeg

om vergeving, om genezing te vinden.

Maar hier heeft hij over ongeloof.

Dat is niet een klein beetje geloof. Dat is 0,0 Helemaal niets.

Ze staan op geen enkele manier voor hem open.

 

Ze willen gewoon niet herinnerd worden

aan dat nieuwe leven

dat hij in ieder mens wil wakker roepen.

Ze willen niet eens overwegen

dat het leven zoveel rijker, zoveel mooier kan.

Ze zijn bang voor de bijwerkingen als Jezus in hun leven komt: Nocebo

 

Daarom sluiten ze zich helemaal voor hem af.

Geen greintje geloof.

Alles moet bij het oude blijven

Jezus is gewoon de timmerman, niet meer en niet minder.

Dan gebeuren er dus geen wonderen

Net als in die eerste 30 jaar van Jezus.

 

Dat zal voor ons niet anders zijn.

Als we Jezus helemaal reduceren

tot gewoon een mens, net als wij

dan zal het geloof ons niets opleveren

Jezus noemt die houding zelfs 'ongeloof'

Maar wees een beetje nieuwsgierig

geef hem het voordeel van de twijfel

dan heet dat bij hem al: een klein geloof dat bergen.

Een zaadje dat ontkiemen kan

tot bloei zal komen en vrucht dragen.

 

 


E Geliefde gemeente

Straks zullen we Martijn van Breden

bevestigen als kerkelijk werker

aan de wijkgemeente Centrum

We spreken dan een gebed uit en leggen de handen op.

Zo wordt hij bekleed met de heilige Geest.

 

Als hij dan vandaag of morgen bij u komt

zie hem dan als een drager van Gods Geest

als een knecht van de grote heelmeester

iemand die ook een witte jas draagt

 

Doe niet alsof hij net als u is

Lijf hem niet helemaal in.

t moet geen ouwejongens krentenbrood worden.

Er moet een beetje afstand, autoriteit blijven.

Dan kan het placebo-effect zijn werk doen.

 

 

En geliefde Martijn van Breden

als je de wijk ingaat en mensen bezoekt:

de zieken, de stervenden, de rouwenden

en voorgaat in uitvaartdiensten

zorg dan dat je die witte jas aan hebt

 

Want de mensen moeten niet jou horen, jou zien

maar door jou heen

iets van God, van Christus ervaren.

Straal uit dat angst en zorgen niet nodig zijn

Straal uit dat vertrouwen, hoop en liefde mogelijk zijn
 

Laat ons dat zien.

Wij raken het soms zo maar kwijt :

door de sleur van alledag

Anderen wordt het uit handen geslagen

door wat het leven brengt.

 

Vertel ons dan van Jezus en zijn God

Bidt met ons 'Onze Vader in de hemelen'

En verleid ons ertoe

om zijn Geest in ons toe te laten

en als nieuwe mensen te leven.

 

Dan zullen we de wonderen zien

die in Nazareth niet konden gebeuren. AMEN.

terug