Hnd 16: 16 - 40 Hnd 16: 16 - 40
Paulus en Silas zingen zich biddend vrij.

A      Nogal vaak staat er een gebiedende wijs in de bijbel
meest bekend:
de tien geboden:
gedenk de sabbatdag...
maar er zijn er veel meer
bv
haal bij het maaien niet alles van het land
laat wat liggen voor wie arm en behoeftig

welke opdracht kom je het vaakste tegen?
...
dat je zingen moet:

zing psalmen, lofzangen, geestelijke liederen
en breng God dank in uw hart (Kol 3: 16)

Zing, juich, loof, prijs, jubel....
als je al zulke woorden bij elkaar optelt
kom je op zo'n 200 uit...
Daarmee is zingen het meest voorkomende gebod in de bijbel.
Je moet ook de rustdag in acht nemen
En voor de armen zorgen
Maar met stip bovenaan: zing, juich, loof, prijs en jubel

En wat ook zo opvallend is:
bijna altijd is het : zingt: in meervoud
Het is goed om in je eentje te zingen
Maar beter is het om het samen te doen:
als familie, als gemeente

Daar kunnen we wel inkomen:
Samen zingen klinkt beter:
in je eentje kun je moeite hebben met de melodie
maar met zijn allen gaat dat vanzelf goed.
En samen klinkt het indrukwekkender
word je meegenomen, gedragen door het zingen.

En u hebt vast wel eens meegemaakt
in een moeilijke tijd dat zingen niet zo lukte:
een brok in de keel.
Wat fijn als anderen dan doorzingen
Een week, een maand, een jaar later doe je weer mee.
Ondertussen houden anderen de lofzang gaande!
Ook daarom is het : zingt – meervoud.
B      We hoorden van Paulus en Silas.
Als zendelingen trekken ze van stad naar stad.
Overal brengen ze het goede nieuws van Jezus
van dood die overwonnen is
van schuld vergeven
van een leven dat kan opbloeien in geloof, hoop en liefde

Voor een meisje, een slavin gebeurt dat ook echt.
Haar leven begint opnieuw
Paulus en Silas verlossen haar van een boze geest.
Maar nu zijn haar eigenaren boos.
Zij kan de toekomst niet meer voorspellen
Zij brengt geen geld meer in het laadje.

Zij denken alleen maar aan zichzelf:
dat dat meisje weer normaal functioneert,
daar zijn ze niet blij om!

Met leugens en verdachtmakingen
laten ze de apostelen oppakken en gevangen zetten.
Zo gaat dat als mensen iets niet aanstaat
Nog steeds: Dan lees je in de krant
- Van Dissel zou omgekocht zijn voor zijn adviezen om te vaccineren. (Nepnieuws.)
Dan hoor je in de Kamer
- Minister Kaag zou aan een spionnnen opleiding gestudeerd hebben (Complottheorieën)
Dan hoor je in een praatprogramma
- over top-wetenschappers en hun onderzoek over klimaat
dat wetenschap ook maar een mening is.
- Als je 100 asielzoekers hebt, leveren 97 geen problemen op;
3 wel...en die halen de krant...over die anderen hoor je niets
en daarom moeten we voor iedereen de grenzen dicht doen.


Paulus en Silas worden behandeld alsof het de grootste criminelen zijn
We kunnen ons voorstellen hoe zij zich voelen
geschokt vanwege het onrecht
de pijn van de geseling,
de zorgen om wat er komen zal
geen kant op kunnen
En maar proberen te geloven, te vertrouwen op God
proberen de hoop niet te verliezen
proberen haat en boosheid buiten de deur te houden
liefde in je hart te bewaren.
Wat een strijd is dat!

Ook als je nooit hebt vastgezeten in een gevangenis
ken je dat:
van die spannende weken in het ziekenhuis
van die pijnlijke scheiding
van toen jij ontslag kreeg
een streep door al je plannen
helemaal klem, geen opening te zien
wat heb ik nog over mijn toekomst te zeggen?
ben ik nog wel baas over mijn leven?C      Als je verdriet of zorgen hebt
dan is het net of het s nachts nog veel erger is.
s Nachts gaat het spoken:
je gedachten blijven maar malen.
Want in het donker is niets te zien dat je even afleidt.
Teruggeworpen op jezelf
in jou de stem van de zorgen, van de angst
het ene doemscenario na het andere.
Soms gaat dat overdag nog door.
Niet te stoppen die sombere gedachten.

Een van je vrienden zegt:
Je moet er maar eens weekje tussenuit:
uitrusten, een andere omgeving, afleiding
dan zul je wel op andere gedachten komen.
Maar wat helpt het?
Je
zorgen gaan overal mee naar toe.

En als je weer thuis komt, is alles nog net zo.

Of je gaat fietsen, zwemmen, hardlopen
Als je daarmee bezig bent
ben je gewoon te buiten adem
om nog te kunnen denken. Heerlijk.
Alleen: als er echt wat aan de hand ben je daar gewoon te moe voor

Dan moet je bidden, zei m'n schoonmoeder wel eens.
Alles aan God voorleggen....
Maar dat valt tegen:
Bidden is toch vaak iets van je hoofd,
Van in gedachten alles bij langs gaan
en God vragen of hij dit en dat en dat ook nog voor je wil doen...
Zo is bidden een vorm van piekeren
die de zorgen en moeilijkheden alleen maar aanwakkert.

Paulus en Silas doen het anders.
Midden in de nacht gaan zij zingen! biddend zingen.
Misschien wel 'Hoe sprong mijn hart hoog op in mij'...
Voor hun was dat geen probleem
Die psalm en vele anderen kenden ze uit hun hoofd
van al die jaren dat ze die in hun kerk gezongen hadden.

Kennen wij ze nog?
Als je ze niet kent, kun je er niet op terug vallen.

Als je ze wel kent, dan schieten ze je zomaar te binnen
Heel vaak net de goede, die precies past bij het moment
iemand vertelde me deze week nog
dat ze een moeilijke tijd doormaakte
En zomaar opeens
zong er een lied in haar
Wie maar de goede God laat zorgen
en op hem hoopt in ’t bangst gevaar,
is bij hem veilig en geborgen,
die redt hij godd’lijk, wonderbaar.
D       Waarom zijn die liederen zo waardevol?
Waarom
is het zo goed die te kennen?

Waarom gaan Paulus en Silas die zingen
Waarom zingen wij nog steeds psalmen, gezangen, geestelijke liederen?

Omdat ze gaan over Jezus en zijn God
Het zijn liederen van geloof, hoop en liefde.
Het zijn liederen waarin een bepaalde Geest klinkt
De Geest van hierboven, van Jezus en zijn God.

En dat hebben wij zo nodig.
Want in de wereld om ons heen
klinkt vaak een ander liedje


Vers 1: Er is geen God
Vers 2: geniet zoveel mogelijk
Vers 3 : Je leeft maar één keer

En soms klinkt het ook in onszelf


Tegenover dat oude liedje roept de bijbel ons op:
zing psalmen, lofzangen, geestelijke liederen
en breng God dank in uw hart

En in de gevangenis overstemmen Paulus en Silas
het oude liedje van zorgen en moeilijkheden
met een nieuw lied, een lofzang, een gebed.

Zij sommen niet hun moeilijkheden en zorgen op
Dat is het bekende liedje
Zij zetten daar iets tegenover: iets anders, iets nieuws
Zij brengen zich te binnen wie God is:
de Schepper van hemel en aarde
de HERE van die onmogelijke uittocht uit het machtige Egypte
De Vader die ons in Jezus zijn grote liefde bewijst
De Almachtige die op de Paasmorgen het graf opende
De Eeuwige die door de Geest van Christus altijd bij ons is
en helpt met dat nieuwe leven van geloof, hoop en liefde

Dat zijn de dingen die wij telkens vergeten
als de zorgen groot zijn
als het leven zeer doet
als wij knel zitten
En als we niet oppassen staren we ons blind op de moeilijkheden.
Dan raakt de God van Jezus helemaal buiten beeld.
Maar als Paulus en Silas daarvan gaan zingen
Beeft de aarde...en deuren gaan open...en de boeien raken los.
Zij zingen zich vrij!E       Natuurlijk, je hoeft hier niet van te zingen.
Je kunt over al deze geloofsdingen ook een boekje lezen
Of erover praten met elkaar
Of er in stilte aan denken
Dat zijn ook allemaal manieren
om met God en het geloof bezig te zijn
en het oude liedje de baas te worden.
Beter dan niets.
Maar het haalt het niet bij zingen.

Zingen is zoveel meer dan lezen, praten, denken.
Dat blijft een zaak van je hoofd, van je verstand
Maar zingen is: je hart gaat open,
de woorden, de muziek nemen je mee
Diepe lagen worden aangesproken
En wat er verborgen ligt op de bodem van je ziel
je zorgen, je verdriet
je vragen en twijfels
de stress omdat je zoveel hebt te doen
Alles wat je om wat voor reden dan ook gevangen houdt
in de kerker van je hart
het wordt wakker...
het vindt een weg naar buiten,
naar de hemel, naar God.
Nu is je hart geen moordkuil meer
Zingen is opluchting, gezuiverd worden.

Gewoon bidden is bidden in woorden, in gedachten
Je hoofd houdt de controle, woordje voor woordje
Maar als je zingt laat je de controle allemaal los.
Je geeft je over aan een lied, een melodie.
en die nemen je mee
en alles wat vast zit komt los
Zingen is dubbel bidden:
veel sterker dan gewoon bidden.

Je voelt het zelfs letterlijk:
in je hele lijf resoneert het
je buik, je longen, je keel: één klankkast
alles trilt
als beefde de aarde opnieuw als ooit in Filippi

Wij zingen ons vrij uit onze beklemmingF     Er is van alles aan de hand
in de wereld
in ons land
in onze stad
bij ons thuis

Velen voelen zich onzeker, bezorgd,
bang voor de toekomst.

Je kunt het oude liedje blijven zingen
Vers 1: Er is geen God
Vers 2: geniet zoveel mogelijk
Vers 3: Je leeft maar één keer

Maar echt vrolijk word je daar niet van.

Wij willen dat ons hart weer lucht krijgt
even dichtbij God zijn
en weer vol stromen met geloof, hoop en liefde

Daarom moeten wij zingen.
dat opent ons hart en verbindt ons met God

Paulus en Silas hadden dat goed begrepen.
Zij zingen en die gevangenis is geen gevangenis meer.

Dat gaan wij nu ook doen
Laat ons nu vrolijk zingen
AMEN
 
terug