Joh 15: 5 Joh 15: 5

Jezus zegt:  Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.  (Joh 15: 5  NBV21)

 

 

A      Iemand was aan het schilderen:

de huiskamer kreeg een nieuw verfje

het plafond gewit

de kozijnen geverfd

een nieuw behangetje op de muur

 

Heel rustig was hij begonnen.

Hij nam er de tijd voor.

Hij wilde er echt wat moois van maken.

Je zag de rust terug in het schilderwerk:

de verf mooi, gelijkmatig opgebracht

strak langs de randen, nergens over het glas.

 

Toen ging de telefoon.

Zijn chef van kantoor.

Die vertelde van een reorganisatie

er zou 15 man ontslagen worden

Morgen op kantoor zou hij er wel meer over horen.

 

Een schokkend bericht, vol onzekerheid.

Je kunt het nog zien aan het schilderwerk.

Vanaf dat telefoontje is het niet zo strak als het eerste begin.

Plekjes over geslagen,

soms een beetje over het glas

Hier en daar veel te dik, met van die zakkers er in.

Alles spreekt van onrust, van zorgen, van opwinding

 

 

Alles wat wij doen is behalve het werk zelf ook expressie,.

In wat wij zeggen en maken toont zich onze binnenkant.

Dat geldt van je verfwerk,

en hoe je tuintje erbij ligt

van hoe je achter het stuur in je auto zit

 

Zelfs aan de blik in je ogen

de klank van je stem

de kleur van je huid

merken anderen wel, hoe je er aan toe bent.
 

Jouw binnenkant komt altijd naar buiten

in je spreken en zwijgen

in je doen en je laten

Het is allemaal expressie.

Uitdrukking van de geest die in je woont.

B Zonder Mij kun je niets doen zegt Christus.

Dat is een krasse uitspraak.

Natuurlijk bedoelt hij niet:

zonder mij kun je geen lekke band plakken

zonder mij kun je niet verven of auto rijden

of wat dan ook.

Wat dat betreft had Jezus ook wel kunnen zeggen:

Ik kan bij alles gemist worden

Zonder Mij kun je het ook wel”

 

Wat Jezus bedoelt is: hoe je het doet.

Welk gevoel er achter zit.

Welk gevoel er door naar buiten komt.

 

Of er vrede en liefde in ligt….of tegenzin of irritatie

Of het iets van Boven is, van God en Christus

Of iets van beneden:

van ikzucht, ergernis, vooroordelen, geldingsdrang

 

Zonder Mij kun je niets doen, zegt Jezus tot zijn discipelen

Als ik in jullie niet geloof en vertrouwen wek

kunnen jullie niet leven bij de dag

onbezorgd als de bloemen des velds…

 

Als ik in jullie niet de hoop wek

kunnen jullie niet blij en optimistisch

je blijven inzetten voor een betere wereld.

 

Als ik in jullie niet liefde wek

kunnen jullie aan je naaste niet die aandacht en zorg geven

die nodig is.

 

Maar als ik in jullie ben

en mijn Geest de toon aangeeft

dan werkt dat door in alles wat je doet:

vooral in hoe je omgaat met elkaar

maar het ook te zien in hele gewone dingen

hoe je een lekke band plakt : zonder te vloeken

hoe je je huis verft : geduldig

hoe je rijdt in je auto : voorzichtig

 

Ik kan bij alles gemist worden.

Maar dat komt niet goed.

Eigenlijk kun je zonder Mij niets doen:

niet op de goede manier

Zonder mij kun je niet

de vruchten van de Geest voortbrengen

 
C Blijkbaar bestaat er een heel bijzondere verhouding

tussen Jezus en zijn discipelen / tussen Christus en ons

 

Jezus spreekt van een wijnstok en wijnranken

U hebt er misschien zelf wel één op de zuidkant tegen het huis:

een druivenstruik....

Van onder komt een wat dikkere stam uit de grond: de wijnstok

en die splitst zich dan in allerlei dunnere takken: de wijnranken

Als je hem op de goede manier weet te snoeien

kun je hem in ons land wel in bloei krijgen

daarna komen er kleine groene druifjes aan

In een warme zomer rijpen die tot druiventrossen.

 

Waar het om gaat is

dat de wijnranken niet buiten de stam kunnen

Los van de wijnstok verdorren ze in de kortste keren.

De voedingssappen bereiken de bladeren en druifjes niet

 

Ik ben de wijnstok zegt Jezus, jullie de ranken

De grootste vergissing die je als mensen kunt maken

is denken dat je het leven in jezelf hebt

Een wijnrank los van de wijnstok levert toch ook geen druiven op!

Hoe zouden wij dan los van Christus

die kostelijke vrucht van de liefde voortbrengen?

 

OK, je kunt dan wel van alles

van je tuintje onderhouden

tot ouderling in de kerk zijn

Maar gebeurt het op de goede manier…

Welke bezieling zit er achter?

Altijd zal er ook van jezelf in zitten, en dat bederft het.

Fanatisme, Irritatie, Ongeduld, Geldingsdrang, gemakzucht….

 

Trouwens: zul je het volhouden, een leven lang

dienen, delen, ook als het grote offers van je vraagt

 

En vergeven ook als het 70 x 7 nodig is...

Zul je het volhouden...of verdorren

 

Los van Christus red je het niet.

Je mag het wel proberen

En velen doen het, proberen een goed mens te zijn

En komen een heel eind.

Daar doen we niets aan af.

Daar zijn we blij mee, natuurlijk:

met ieder mens die z’n hart op de goede plek heeft zitten


Maar tot zijn discipelen, tot ons zegt Jezus

Je hebt mij nodig,

je moet gevoed worden met kracht,

met geloof, met hoop en liefde

Zonder inspiratie red je het niet.

D De vergelijking met een druif gaat niet helemaal op.

Want : ranken groeien als vanzelf aan de wijnstok

maar gelovige mensen?

blijven wij vanzelf verbonden met Christus?
 

Wij hebben daarin ook een keus.

We moeten het ook willen om met Hem verbonden te zijn.

We kunnen dat ook niet doen

en weigeren ons door de Geest van Jezus te laten inspireren.

Het moet ook van onze kant komen.

Ik ben er wel voor jou, zegt Jezus

maar jij moet mij ook willen en toelaten.

Blijf in Mij, zegt Jezus, gelijk ik in U

 

Dat klinkt mysterieus,

alsof het om iets onzichtbaars gaat,

om iets heel innigs en mystieks

En ergens is dat ook zo:

T geloof is iets tussen God en mij persoonlijk.

Iets dat leeft in je het hart en geweten:

Daar zijn allerlei woorden voor:

Een diepe vreugde in je hart

Een zeker weten, een rotsvast vertrouwen

Het gevoel dat God bij je is

 

Als het hier van binnen niet leeft

gaat het met je geloof niet goed.

 

Dan verandert je geloof geleidelijk aan

in een soort filosofie

een verzameling denkbeelden

ik geloof wel dat God bestaat zeg je dan

en misschien geloof je nog wel meer dingen

over de schepping, over wonderen wel of niet, en noem maar op

Maar het is allemaal zienswijze

Leuk om over te discussiëren

Maar het zit allemaal hier : in je hoofd

Terwijl hier van binnen : in je hart

alles bij het oude is gebleven;

ik nog steeds vol geldingsdrang, hebzucht, vooroordelen, gelijkhebberij

Niet: de Geest van Jezus die er de toon aangeeft

 

Dat is erg:

Als de Geest van binnen niet woont

is er niet de gemeenschap met God meer.

Dan mist de voeding, de inspiratie.

En als er dan wat ergs gebeurt in je leven

dan kom je er achter

dat je eigenlijk niets aan dat geloof van je hebt:

alleen maar denkbeelden

geen God om te zoeken, te klagen, te danken

 

E Daarom bindt Jezus het ons op het hart:

blijf in mij, zoals ik jullie

En hij zegt erbij

hoe je in hem kunt zijn

hoe je met God verbonden kunt blijven

hoe je de gemeenschap met Christus kunt bewaren:
 

Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houd,

dat is: als je elkaar liefhebt

 

Die dingen van de binnenkant

diepe vreugde

dat zekere weten

een rotsvast vertrouwen

of hoe u dat dat gevoel dat God bij je is maar noemt

dat kan alleen maar bij je blijven

door je aan de geboden van Jezus te houden.

 

Als we straks de kerk uitgaan

en we gaan weer over tot de orde van de dag:

chagrijnig naar het werk

roekeloos in het verkeer

onveranderd druk met van alles en nog wat

bezorgd om dingen die er niet toe doen

dan raken we het kwijt


Maar als we proberen elkaar lief te hebben

en de mensen om ons heen te dienen

dan doen we precies die dingen

waartoe God ons de Geest gegeven heeft

 

En als je daar serieus werk van maakt

en merkt

hoe mooi en ook moeilijk het is

om het goed te doen

dan zul je ook merken

wat een inspiratie eruit gaat van Jezus

wat een rijkdom er ligt in het gebed

wat een kracht er bij God is

wat een gaven die de Geest je wil geven:

geloof, hoop, liefde

geduld, vergevingsgezindheid, blijdschap.

 

Vraag er maar, zegt Jezus, zoveel als je wilt.

Nee, natuurlijk niet :

vraag maar raak, al je wensen komen uit

 

We moeten binnen de beeldspraak blijven

Het gaat om ranken aan de wijnstok

Die ontvangen wat ze nodig om te groeien en te bloeien

 

 

Zo mogen wij aan de Heer

vragen wat we nodig hebben

om een leven van liefde te kunnen leiden:

vertrouwen

wijsheid

liefde

geduld

Vraag het maar, het zal er zijn

Al het mijne is het uwe.

 

AMEN

terug