Hnd 1: 1-12 Hnd 1: 1-12

hemelvaartsdag

A       groet

Op de Paasmorgen is het graf van Jezus leeg

Hij verschijnt als de levende en opgestane Heer

Vraag: aan wie allemaal?

op de eerste dag: Maria van Magdala, Petrus, Johannes

aan de Emmaus gangers,

een week later: aan Thomas.

nog een keer bij de discipelen aan het meer - als ze aan het vissen zijn (Joh 21)

Na 40 dagen houdt op

Dan gaat hij naar de hemel.

 

Maar nu heb ik het eens goed na gezocht. En wat zie ik dan:

NA de hemelvaart zijn er nog steeds verschijningen van

aan Stephanus als hij gestenigd wordt (Hnd 7)

aan Paulus bij zijn bekering (Hnd 9) (1 Kor 15: 8)

aan meer dan 500 mensen tegelijk (1 Kor 15)

 

VOOR de hemelvaart is Jezus ook al naar de hemel gegaan

Op dag 1 van Pasen al: Luc 24  (voorlezen Luc 24: 50v)

 

 

Weet u wat ik denk?

Toen Jezus stierf aan het kruis

werd hij direct opgenomen in de hemel bij God

Dat past ook bij wat Jezus zegt

tegen de moordenaar aan het kruis:

heden zul je met mij in het paradijs zijn

 

Die verschijningen van Jezus op de Paasmorgen

aan Maria van Magdala

en een week later aan Thomas

en nog later aan Stephanus en Paulus

dat waren verschijningen 'vanuit de hemel' (kom ik zo op terug)

Zo beleerfden ze dat

Geleidelijk aan liepen die verschijningen terug

Het veranderde: in plaats van Jezus, kwam de Geest van Jezus.

Dat vieren we over 10 dagen: met Pinksteren.

 

Trouwens van Pinksteren geldt hetzelfde als van Hemelvaart

ook al zo verwarrend: Luc : 50 dagen

Volgens Joh komt de Geest al veel eerder:

op de eerste dag van Pasen

Dan blaast de Opgestane Heer op zijn discipelen

en zegt: Ontvangt de heilige Geest...

 

Kortom: dat wij vandaag vrij hebben voor hemelvaart

en binnenkort een lang weekend vrij voor Pinkstern

dat hebben wij aan Lucas te denken.

Hij heeft het zo gecomponeerd: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren

Maar oorspronkelijk lag dat allemaal veel meer in elkaar, door elkaar, verward
B      Lucas is een kunstenaar. .

Geïnspireerd door de Geest heeft hij het uit elkaar gehaald.

Van dat verwarde door elkeer een mooie compositie gemaakt

Waarom? Om zo de veelkleurige rijkdom van het geloof

veel uit te laten komen:

 

Bij Pasen benadrukt hij de realiteit van de Opstanding

- het lege graf

- de verschijningen van de Opgestane Heer

alle nadruk op Jezus

door mensen afgewezen door God in ere hersteld

door mensen vermoord...door God gered van de dood

Opgenomen in zijn heerlijkheid.

 

Bij Pinksteren benadrukt hij iets anders van het geloof:

dat Jezus voortaan op een andere manier met ons omgaat:

niet meer door af en toe te verschijnen vanuit de hemel

maar door als Geest, als bezieling en inspiratie

in ons hart en geweten te wonen. Blijvend

 

En tussen die twee, de hemelvaart.

Wat Lukas daarmee van het geloof naar voren wil halen - dat komt straks

Er is nu eerst orgelspel

C       Hemelvaart...dat klinkt als ruimtevaart.

Met een raket naar de maan, naar Mars naar de sterren...

Maar kom je dan in de hemel

als je maar ver genoeg door vliegt?

Nee...je komt nooit buiten het heelal

het heelal is zo groot

en het dijt nog steeds uit, naar alle kanten

Zou je met de snelheid van het licht reizen

dan heb je miljarden jaren nodig

om van het ene einde naar het andere te gaan

En in die miljaren jaren

is de ruimte ook weer zoveel groter worden.

Je komt nooit bij de grens.

Maar waar is dan de hemel?

Is die voorbij de sterren?

Raakt die steeds verder van ons af?

En hoe kon Jezus daar dan komen met een wolk?

 

Moderne vragen... Daar hadden ze in de bijbel geen last van.

Vroeger was het wel duidelijk

De mensen wisten" er zijn drie hemelen:

de eerste hemel is de lucht om ons heen

waar de vogelen des hemels rondvliegen


Daarover heen stond een koepel, een soort kaasstolp

die de aarde beschermt tegen het water

dat overal is (Gen 1)
 

Die koepel is de tweede hemel: de sterrenhemel

waarlangs de zon, de maan bewegen

waar de sterren en planeten staan

Niet ver weg,


En dan daar achter, boven, voorbij:

de hemel, het huis van God

de derde hemel: ook al niet ver weg.

 

Maar nu? Als iemand overleden is wijzen we nog wel omhoog:

oma (of opa) is nu een sterretje aan de hemel

zij ziet ons vast nog en volgt met belangstelling

hoe het met ons gaat

Maar we geloven dat niet al te letterlijk.

 

Waar moeten we ons toch God en de hemel voorstellen?

 

Met een voorbeeld kan ik het wel uitleggen:

Stel je eens dat schilderij voor van van Gogh

zonnebloemen op een vaas.

Wat je ziet: geel, bruin, groen

felle kleuren, dikke strepen

Wat je niet ziet: het doek eronder

En toch is dat doek onmisbaar

het draagt elk kloddertje, elk streepje verf

zonder doek geen schilderij.

Maar het doek komt nergens aan de oppervlakte. Overal zit verf.

 

Onze wereld is als dat schilderij.

Overal zie je dorpen en steden,

mensen, vogels, dieren, planten,

oorlog en vrede

droogte en overstromingn

Je ziet bergen en dalen,

zon en maan en sterren

Maar nergens zie je God

Hij is als het doek dat alles draagt.

Hij laat bestaan al wat er is

Hij laat gebeuren al wat er geschiedt.

 

God overal onder, achter, onmisbaar

Hij woont in het verborgene...

 

De hemel is niet boven, ver weg

De hemel is het hart van de werkelijkheid, vlakbij, overal en altijd

 

En uit het verborgene hebben Mozes en Profeten

een stem gehoord

En uit het verborgene is Jezus naar voren gekomen

En heeft laten zien dat God liefde is

Liefde niet te doven

ongeloof, tegenwerking, spot, afwijzing, lijden en dood

alles neemt hij voor lief

Hij wilde het hebben, hij kon het hebben:

Blijkt op de morgen van Pasen: Hij leeft. Hij verschijnt

Vanuit het verborgene treedt hij de wereld

van zijn discipelen binnen.

 

Het is als een toneel...de discipelen op de vloer

En dan gaan de gordijnen even opzij

en voegt Jezus zich bij zijn volgelingen.

Even maar verschijnt hij hun vanuit de hemel, vanuit het verborgene

Dan is hij weer uit beeld, achter de gordijnen

Terug in het Verborgene,

in het hart van de werkelijkheid

in de hemel, in de wereld van God

Niet ver weg...overal achter, onder, rakelings dichtbij

 

De wolk is geen lift naar de hemel

de wolk onttrok Jezus aan hun ogen, zegt Lukas

De wolk is als de gordijnen van het toneel

die zich weer sluiten.

Even was het nodig dat Jezus zich liet zien.

Een paar keer op de eerste dag

Een paar keer in de eerste weken

Dan houdt het op...

Lukas rond het af op 40 dagen.

 

We luisteren nu eerst naar een lied

 

 

 

 

C       40 dagen, wat langer of wat korter

Dat is niet belangrijk.

Veel belangrijker: Jezus leeft...hij is bij God

En dat is vlakbij

En of je nu hier bent

of aan de andere kant van de wereld

God is overal onder, achter

als het doek van een schilderij.

 

En daar, in het hart van de werkelijkheid,

is hij ons ten goede.

Straks zal hij zijn Geest sturen

en die zal bezit nemen van zijn discipelen

van allen die bij hem horen

Zodat wij kunnen voortzetten wat Jezus is begonnen.

Want het moet bekend worden

in alle landen, bij alle volken van de wereld

tot het uiterste der aarde

dat God liefde is...

Ieder mens die van hem is vervreemd geraakt

wil hij terugwinnen door Jezus

terugveroveren door het verhaal van Jezus

 

Zo is Jezus nog steeds bezig

met mensen opnieuw te verbinden met God

hen aan te sluiten op de bron van het leven

zodat geloof, hoop en liefde op gang komen.

 

Eerst rechtstreeks, als mens onder de mensen

Maar nu, door mensen in wie zijn Geest woont

nu door u en jou en mij

in wie zijn Geest de toon aangeeft.

 

Hij heeft een functie elders gekregen

Niet: weggepromoveerd

Niet buitenspel gezet als Pieter Omtzigt. huist niet.

Maar: opgenomen in het hart van de werkelijkheid.

In het regeringscentrum

Waar hij door zijn Geest

in mens en wereld werkt

net zo lang tot die geworden is

wat God ermee voor heeft:

Vrede op aarde, geluk onder de mensen.

 

Wanneer?

Het is maar goed dat wij dat niet weten

Want: dan zal het onze tijd wel duren

en dan gebeurt er niets

Nee, dat is aan God...Hij gaat daar over.

 

Wat staan jullie nog naar de hemel te kijken?

Vooruit aan het werk

Net zolang tot de gordijnen weer open gaan

en Jezus uit het verborgene naar voren komt. AMEN

 zingen: Lied 641 (Jezus leeft en ik met Hem)

terug