Openbaring en Ervaring Openbaring en Ervaring
Mensen stuiten op een geheim en doen de ervaring op van het goddelijke. Wat verborgen was, onthult of openbaart zich. Het geheim van de werkelijkheid geeft zich te kennen. Openbaring is er niet zonder ervaring van het goddelijke. En ervaring van het goddelijke is er niet zonder openbaring.
terug