Openbaring en Ervaring Openbaring en Ervaring
Mensen stuiten op een geheim en doen de ervaring op van het goddelijke. Wat verborgen was, onthult of openbaart zich. Het geheim van de werkelijkheid geeft zich te kennen. Openbaring is er niet zonder ervaring van het goddelijke. En ervaring van het goddelijke is er niet zonder openbaring. Het een legt het ander uit. Een Hindoe zal geen Maria zien verschijnen.
 

Geloof ontspringt aan een belangrijke ervaring die een beslissend inzicht oplevert.
- gevoel van volstrekte afhankelijkheid (Schleiermacher)
- iets waar je ten diepste op betrokken bent (Tillich)
- het numineuze of heilige dat je fascineert en met vrees en beven vervult (Otto)
- je aangesproken voelen door (Levinas, Barth, Bultmann)
- vermoeden dat er wel iets moet zijn (ietsisme)
- verwondering dat er iets is en niet niets
- sterk verlangen naar, vurig hopen op, verwachten van bevrijding.
 

terug