Ruth 3 Ruth 3
Ruth en Boaz krijgen elkaar lief


A     
Zolang er tijd van oogsten is gaat het Ruth en Naomi goed:
Zij vinden bescherming onder de vleugels van Boaz:
zijn maaiers moeten wat meer dan anders laten liggen
en Ruth mag dat oprapen.
Boaz: een lichtpuntje
een teken dat God er toch bij is.

Maar nu loopt de oogsttijd op zijn einde:
gerst en tarwe zijn gemaaid,
de liefdadigheid van Boaz houdt op
Herfst en winter staan voor de deur
dat betekent: honger, kou, armoede...de toekomst is duister.

Sterker nog: de toekomst lijkt op een doodlopende weg:
Er is niet een zoon
die de familienaam van Elimelech, van Machlon en Chiljon voortzet:
dat was in het oude Israel een regelrechte ramp:
een geslacht dat uitsterft
geen zoon in wie je verder leeft
geen kleinzoon die je verder draagt tot de Messias komt
maar je naam die van de aardbodem verdwijnt!
Het leven van Naomi en Ruth is zonder zoon vruchteloos en tevergeefs.

Kinderloosheid - ongewild - is tot op vandaag vaak een groot verdriet
Maar wij staan er ondertussen wel anders tegenover:
Het is niet meer afgesneden zijn van de toekomst van God, zoals in het OT.
Er zijn vele redenen om kinderen te willen hebben.
Je wilt iets dat helemaal van ons samen is
Een kind om lief te hebben,
om voor te zorgen
om de vreugde
om de verantwoordelijkheid
Maar 1 reden is daar niet meer bij:
je hebt ze nodig om te kunnen delen in de toekomst van God.
B      Kinderen hebben is nu niet het enige en het belangrijkste,
maar toen wel.
Vandaar dat er een regel was in het oude Israel:
wanneer een weduwe zonder zonen achterbleef
moest de broer van de overleden man
die weduwe als vrouw nemen en voor zijn broer nageslacht verwekken.
Boaz was heel in de verte familie
Hij zou die man kunnen zijn!
maar Boaz onderneemt niets
En dan blijven Naomi en Ruth niet afwachten
zij nemen het initiatief, gaan zelf haar toekomst bepalen
Ze bedenken geraffineerd plan.

Ruth moet zich baden en een verleidelijke parfum gebruiken
en dan naar Boaz op de dorsvloer.
Daar, even buiten het dorp
is hij in de namiddag aan het werk:
dan steekt de wind op
die het kaf uit het graan wegblaast.
's Nachts blijft hij daar slapen
om zijn oogst tegen diefstal te beschermen.
Als hij goed gegeten heeft en van de wijn gedronken
dan moet Ruth stilletjes naar hem toe
en bij hem onder de deken kruipen.

Het is een geraffineerd plan
ook een hachelijk plan:
wat als Boaz misbuik maakt van de situatie
en in haar een vrouw ziet
die alleen maar uit is op een avontuurtje
en verder geen verplichtingen
Wat als Boaz niets van haar wil weten
en haar minachtend van zich stoot?
De eer, de waardigheid van Ruth staat op het spel...
De kans is groot dat zij alle krediet verspeelt
dat zij zo moeizaam had opgebouwd bij Boaz en bij de bewoners van Bethlehem
Het is een dubbeltje op zijn kant.
C      Die nacht schrikt Boaz wakker: daar is iemand: een vrouw!
En dan gaat het heel verrassend verder:
Wie ben je, vraagt Boaz:
Hij ziet in die onbekende vrouw niet avontuurtje voor 1 nacht
maar een mens, een vrouw, een naam, een gezicht
WIE ben je?
Boaz reageert verrassend; minstens even verrassend is Ruth
Zij verleidt Boaz nu niet met haar vrouwelijke charmes
dringt zich niet op
zoals ooit de vrouw van Potifar die Jozef de mantel van het lijf scheurde
Zij antwoordt:
"ik ben Ruth, spreid uw vleugel over mij uit, gij zijt losser"

Ooit had Boaz gezegt: Moge God je belonen
want je bent komen schuilen onder de vleugels van Israels God
En nu herinnert Ruth hem daaraan:
Wees voor mij de vleugels van God:
verlos ons van de armoede
verlos ons van de kinderloosheid
Jij bent onze losser
Spreid uw vleugel over mij uit:
Neem mij tot bruid
en verwek voor mij en Naomi een zoon.

En dan blijkt dat Boaz ondertussen van Ruth is gaan houden:
Hij had er heel best onderuit gekund:
Hij was toch niet de broer van Ruth's overleden man?
Naar de letter van de wet had Boaz geen verplichtingen
Sterker nog: Ruth kwam uit Moab.
Volgens de wet was het zelfs verboden een Moabitische te trouwen
Maar Boaz WIL er niet onderuit:
Hij houdt van Ruth
Zijn liefde maakt dat hij de wet niet zuinigjes, naar de letter vervult
maar naar de geest: royaal, meer dan het gewone

De liefde is de vervulling van de wet.
D     Vandaag de dag is er veel veranderd op het gebied van relaties.
Na een tijd van overdreven preutsheid is nu alles open en bloot
Zo streng als het vroeger was, zo vrij is het nu.
En dat is goed:
Want liefde en vrijerij hoort niet in een taboe-sfeer:
Het hoort bij het leven zoals God het geschapen heeft:
Het maakt deel uit van de goede schepping:
wij mogen er onbezorgd van genieten.
En gelukkig kan dat door de pil en voorbehoedsmiddelen meer dan vroeger.

Ondertussen leven wij in een cultuur waarin sex steeds meer als iets op zichzelf wordt gezien.
Niet meer als een uiting van iets anders, van liefde,
maar los daarvan, als een doel op zich
Met wie je het doet, is niet zo belangrijk.
Dat kan volgend week-end wel weer een ander zijn
Als je het allerbei leuk vindt, is het toch goed
zo komt het op ons af in films, boeken, tot in de reclame toe:
"daar zou ik wel eens een beschuitje mee willen eten.
Iemand zei:
waarom zou ik een koe houden, als je overal melk kunt krijgen?

Waar het zo toegaat, zijn we wel een grens over.
In de bijbel wordt Ruth geprezen
omdat ze het niet met Jan en alleman doet
En daar grijpt Boaz niet zijn kans,
maar vraagt hij: wie ben je?
Sex zonder naam en gezicht is geen liefde:
maar uitleven van behoeften
zoals de dieren hun instincten hebben
Daarom waakt de bijbel over deze grens:
maar om ons bij de menselijkheid te bewaren
om de liefde niet te laten ontaarden in het botvieren van lusten.

Daarom is veilig vrijen meer dan zorgen dat je er niet ziek van wordt
Veilig vrijen heeft vooral ook met liefde,
met trouw, met respect, met geborgenheid heeft te maken.E      's Morgens vroeg komt Ruth weer thuuis
Wie ben je? vraagt Naomi
Ben je een verschopte vreemdelinge ?
Ben je een gezelschap-voor-een-nacht van een halfdronken man?
Ben je degene door wie het huis van Elimelech weer toekomst vindt?
Wat is er van je geworden
Wat heeft Boaz van je gemaakt?
En Ruth vertelt alles, het hele verhaal
En dat ze nu moeten wachten op de stappen die Boaz zal zetten.

Maar het wachten is geen leeg wachten.
6 maten gerst heeft Ruth mee gekregen
7 is in de bijbel het geluksgetal
dan is alles goed
op de zevende dag rustte God van zijn Scheppingswerk
6 dat is 7 min 1:
6 maten gerst betekent: bijna is het voor elkaar.
Met vertrouwen wachten Ruth en Naomi af.

Op het oog lijkt dit een puur menselijke geschiedenis:
een geraffineerd plan
komt GOD erin voor?
Hij lijkt wel afwezig

Maar: laten we niet vergeten:
dit plan is een hachelijk avontuur.
Het is alles, het is toekomst en leven als het lukt
Het is niets, als het mislukt
en de kans is groot dat het fout gaat:
maar het komt goed, verrassend genoeg:
Ruth en Boaz vinden elkaar.
en met het oog van het geloof zien we / vermoeden we iets God
Achter de schermen heeft Gods Geest
de harten van Ruth en Boaz op elkaar afgestemd
Ruth en Boaz vinden elkaar
deze liefde is het geschenk van God:
Hij is het weer!
F Geliefde gemeente
Ruth en Naomi leven ons voor wat geloven is:
Geloven is: niet alleen maar bidden en het aan God overlaten
het is ook: je verstand gebruiken, je mogelijkheden zien
zoals Naomi voor Ruth een plannetje bedenkt
Geloven is zelfs wel eens een hachelijk avontuur
zoals Ruth in de nacht naar Boaz ging
op het randje van wat kan en niet kan
en misschien wel iets erover heen: op hoop van zegen
Maar tenslotte is geloven ook:
inzien dat jezelf niet alles kunt; het over kunnen laten aan God
Ruth staat nu even buitenspel, Boaz is aan zet


Van heel het geloof is dat misschien wel het moeilijkste:
afwachten wat de toekomst brengt
de uitslag van een examen, bericht van een dokter
Je leert wel bidden zei een moeder van een soldaat
die gegijzeld was, wat kun je anders?

Maar Ruth wacht met 6 maten gerst die haar vertellen:
de 7-de komt, vast en zeker.
Zo hebben wij in Jezus Christus een teken ontvangen
dat ons vertelt: het komt goed.
Niets kan ons scheiden van de liefde van God -zegt Paulus ergens -
geen verdrukking, geen honger, geen gevaar
niets vandaag, niets in de toekomst (Rom 8: 31-39)
God is trouw zelfs door de diepte van de dood.

Dat betekent niet:
Hij zorgt wel voor de oplossing die wij bedacht hebben
Hij zal het tot het einde brengen,
betekent in de bijbel:
we weten niet hoe het afloopt in ons eigen leven,
maar onze zaak is veilig bij Hem.
Wij vallen niet uit zijn hand.
Wees maar gerust
"Bevrijd van onze zorgen begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen wat hij ook brengen mag" (Lied 910: 2).
AMEN

 
terug