1 Tim 2: 1v 1 Tim 2: 1v

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.
Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.
(1 Tim 2: 1 en 2 NBV21)

 

A        Misschien hebt u thuis wel een modelspoorbaan:

een trein met een paar wagonnetjes

een baan van stukken rails aan elkaar gelegd

een transformator voor de stroom.

Voor sommige mensen is het de hobby van hun leven.

Ze blijven de baan groter en groter maken

met steeds meer treinen en wagonnetjes

met stations en rangeerterreinen

De hele zolder moet er aan geloven.

 

Er is één ding waar je dan heel goed om denken moet:

dat is: hoe je de locomotief en de wagons op de rails zet:

de wieltjes zijn nogal klein

ze kunnen wat heen en weer

en als je niet goed uitkijkt,

dan komen de wieltjes net naast de rails terecht.

Dan lijkt het of hij er goed op staat

maar als je gaat rijden hoor je: prrrrrr…..

en in de eerste de beste bocht ontspoort hij

en trekt hij andere wagons met zich mee.

 

De wielen moeten precies goed op de rails staan

Dan loopt hij zonder veel lawaai over het spoor

 

Het is ook allemaal een beeld voor ons leven:

Als bij een voetbalwedstrijd

jonge mannen veel te veel gedronken hebben

spreekkoren aanheffen

vuurwerk, brand, vernielingen

de wedstrijd stil gelegd.

Dan noemen we dat ontspoorde jongeren

mensen die de weg kwijt zijn.

 

 

 

B       Hoe doe je dat : de boel op de rails houden

Hoe voorkom je dat de wielen naast de rails terecht komen

en je uit de bocht vliegt

en je jezelf en anderen bezeert en beschadigt?

 

Paulus hamert dan op het belang van bidden:

Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden,

voorbeden en dankzegging te doen.

Allereerst…voor alles uit

 

In het klooster nemen ze dat heel letterlijk:

nog voor het ontbijten

nog voor het werk begint

is er voor alles uit tijd om te bidden.

 

Zo de dag beginnen kunnen wij niet:

De kinderen moeten naar school

Je moet op tijd op je werk zijn

Maar: een moment van bezinning, van stilte, van gebed blijft nodig.

Anders raak je het spoor bijster.

 

Ik herinneren me een verhuizing:

Voor 8 al in de weer tot een uur of 9 in de avond.

Druk, druk, druk…

De hele dag maar doorjakkeren

Daar wordt het niet gezelliger van:

voor jezelf niet…voor anderen niet:

haast, vermoeidheid, irritaties…

 

Wat baat het een mens de hele wereld te winnen

een huis, een tuin, een auto, een carriere

als hij daarbij schade lijdt aan zijn ziel?

 

Allereerst is gebed nodig, zegt Paulus

Voor alles uit: smekingen, voorbeden, dankzegging

 

 

C     Wat is bidden dan? Wat gebeurt er als je bidt?

 

Zou je kunnen zeggen dat bidden is:

heel precies en nauwkeurig de wieltjes op het spoor zetten

heel aandachtig jezelf afstemmen op God

op de wegen die hij wijst…op de rails die hij heeft gelegd:

je te binnen brengen waar het naar toe moet met jouw leven…

je realiseren wat God met jou en deze wereld voor heeft

het eindstation in de verte:

de stad van vrede, het hemelse Jeruzalem

een wereld van vrede en gerechtigheid voor alle mensen.

 

Bidden is: alle stemmen stil laten worden in jezelf

om te luisteren naar die ene stem van God

die je vertelt waar het op aankomt.

Dan kun je weer onderscheiden tussen hoofd- en bijzaken

tussen echte zorgen en luxe problemen

tussen goed en kwaad.

Zo komt er weer een beetje lijn in je leven

 

Paulus vult het gebed al een beetje in.

Eigenlijk heel bijzonder.

Het bidden dat hij aanraadt is nl. niet op jezelf gericht

op jouw vragen en zorgen, op jouw vreugde en verdriet.

maar op andere mensen…op hun wel en wee.

En niet zomaar andere mensen: alle andere mensen.

 

Wij bidden vaak voor onszelf, dan voor onze familie en vrienden

en die horen ook allemaal thuis in het gebed

Maar Paulus trekt de kring veel ruimer:

de buurt, je land, vriend en vijand, rijk en arm.

voor allen hoor je te bidden.

 

En waarom is dat?

Omdat dit het grote doel van God is:

dat alle mensen behouden worden, vriend en vijand.

Dat niemands leven ontspoort

Dat niemand niet aankomt op het eindstation.

Maar dat allen tot erkenning van de waarheid komen

dat is Jezus Christus leren kennen

in liefde open gaan voor God en de ander.

En zich door de Geest laten meenemen naar de stad van vrede.

 

 

 

D       Eerst bidden, voor alles uit

je afstemmen op het plan dat God met mens en wereld voor heeft

 

Eerst bidden, niet voor jezelf

maar voor anderen, voor alle mensen, vriend en vijand.

 

Danken voor je fijne vrienden en hartelijke collega’s

Danken voor alles wat goed gaat in hun leven

Danken voor alles wat ze aan goeds brengen in jouw leven

Danken voor de zon die opkomt

Danken voor al het goede dat God geeft.

Dat is dankzegging.

 

Bidden is ook smeken, Gods hartstochtelijk aanroepen

om zijn hulp en redding

als er zorgen zijn, of ziekte of verdriet

En als er spanningen zijn, of ruzie:

smeken om uitkomst, om opnieuw goede verhoudingen

En als er oorlog is of dreigt:

smeken om verantwoordelijkheidsbesef bij koningen en regeerders

smeken om vrede

Dat is bidden voor je vijanden.

 

Bidden is ook voorbede doen:

de nood van de wereld uitspreken voor God

de honger, de rechteloosheid

en daarmee jezelf bewust maken

van alles waarin jij het getroffen hebt:

geen honger en dorst, maar je dagelijks brood en meer dan dat.

geen verdrukking of vervolging, maar vrijheid naar je geloof te leven.

 

Voorbede voor de kerk die er op uit gezonden is

om het evangelie van Jezus Christus overal te brengen

Voorbede voor zendelingen en evangelisten

Dat deuren open gaan en over alle grenzen heen

het evangelie gebracht en geloofd kan worden.

 

Zo bidden, een keer per dag

dat werkt ook uit op jezelf…dat vormt je…

je leven gaat meer en meer sporen met Gods plan en bedoelingen.

Het relativeert je eigen drukte en zorgen. Dat is gezond.

 

 

E      Bidden voor alle mensen.

Paulus noemt dan een bepaalde groep heel in het bijzonder:

koningen en hooggeplaatsten, geen enkele uitgezonderd

Koningen, keizers, presidenten, rechters, ministers

en wie er verder maar “de overheid” vormen.

 

Dat heeft een heel bijzondere reden:

de kerk moet erop uit met de blijde boodschap

over Jezus

en Gods liefde voor alle mensen, wereldwijd.

De kerk is gezonden om mensen

van God te vertellen

en met Hem te verbinden in Jezus’naam

en een nieuwe gemeenschap te vormen

waarin iedereen welkom is:

rijk en arm, vrouw en man, slaven en vrijen,

ze worden allemaal: broers en zussen van elkaar.

 

Dat is een gewaagde onderneming:

een nieuw produkt op de markt van religie en welzijn

dat zal tegenwerking oproepen van anders gelovigen

het nieuwe geloof zal verdacht gemaakt worden bij de mensen

bij stadhouders en rechters.

Lees het maar na in het boek Handelingen.

 

Daarom, zegt Paulus, moeten we bidden juist voor de overheid:

dat zij zich niet laat misleiden

door wat tegenstanders over het christelijk geloof beweren

 

Want als je koningen en keizers tegen krijgt

dan wordt het heel moeilijk om met de zending alle mensen te bereiken.

dan wordt het heel gevaarlijk

om op zon- en feestdagen samen te komen

 

Daarom: bidt voor de overheid.

 

 

 

F       Wij zijn dat niet meer zo gewend: te bidden voor de regering.

We steken de draak met ministers en andere hooggeplaatste mensen.

Van de koning en koningin maken we een sappige film

Moet allemaal kunnen...

 

Maar zo kort na koninginnedag, en vlak voor 4 en 5 mei

de dagen dat wij de doden herdenken en onze bevrijding vieren

beseffen we meer dan anders wat een impact een regering heeft.

Want ook dat zijn maar mensen.

En ook zij kunnen, net als ieder ander

op een heel verkeerd spoor terecht komen.

Dat gebeurde in Hitler Duitsland

 

Toen koerste een volk, een land, een wereld

niet af op het eindstation

waar God mens en wereld voor heeft gemaakt:

vrede en gerechtigheid

Toen ontspoorde de boel

verwoeste steden…miljoenen doden…en onzegbaar veel verdriet.

 

Daarom moeten we bidden voor de mensen met macht.

Voor degenen die beslissingen nemen die een heel volk aangaan

dat zij zich niet laat misleiden onderbuikgevoelens

dat zij zich sterk maakt voor wie zwak zijn

dat zij helpt wie geen helper heeft.

 

Een overheid die zo doet, spoort met bijbelse waarden en normen

En als u en ik dagelijks ons biddend afstemmen op het rijk van God…

Zou dan deze wereld niet wat meer aan Gods bedoelingen gaan beantwoorden?

Wat dichter bij het eindstation komen?

Wat meer van vrede en gerechtigheid te zien geven?

AMEN

terug