Ps 139 Ps 139

Lezen Ps 139 (BGT) en luisteren naar 'Ken je mij? ' van Trijntje Oosterhuis en Yosina Rumajauw


A         (straks zingen ABBA-Vader)

Ken u zelf...

Dat is een hele oude spreuk.

Je vindt hem al in een oud tempeltje in Griekenland

Het is een populair gezegde gebleven de eeuwen door.

Je moet jezelf kennen.

Want als je niet weet wie je bent

wat je hier op aarde doet

wat je bestemming is

dan doe je maar wat:

 

Misschien stichtte je een gezin

Want dat doet toch iedereen?

Maar nu loopt dat niet zo lekker meer.

Past dat eigenlijk wel bij mij - die rol van echtgenoot?


Misschien ging je in de zorg werken

Want daar droomde je altijd al van.

Maar nu valt het werk tegen

Wat waren eigenlijk mijn motieven?

 

Misschien leefde je een beetje op routine

gewoon: opstaan, werken, geld verdienen en weer uitgeven

een vakantie op zijn tijd?

Maar nu voel je je ongemakkelijk: is dit alles?

 

Zomaar een paar voorbeelden, heel alledaags

Niks verkeerds aan een gezin,

Aan werken in de zorg

Aan leven op routine

Maar op een morgen sta je voor de spiegel

en dan denk je:

wie is dat?

wie gaat er schuil achter dat gezicht?

 

En waar ben ik zo druk mee?

en waar zou het eigenlijk om moeten draaien?

 

En waar ik ben zo moe van en onvoldaan?

Hoe kan ik me weer licht voelen en blij en gelukkig?

 

Je kunt wel op vakantie gaan naar het verste oosten

of veel afleiding zoeken in het wildste westen

maar ontlopen...kun je die vragen niet

je neemt ze overal mee naar toe.

Ze komen altijd weer boven.

 

Lastig: die vragen

Ze zijn een teken dat er iets niet in orde is.

ik ben niet ik, niet echt.

Ze zijn vooral een teken dat het anders kan:

dat je groeien kunt.

B       Ken u zelf, maar wie ben ik dan?

Voor een antwoord kijk je eerst eens naar jezelf

Wat zijn met mijn mogelijkheden en beperkingen

Wat mijn verlangens

Dat is van mens tot mens verschillend.

Als je de stilte zoekt, en bidt of mediteert

of een lange wandeling maakt

dan kom je wel verder: muziek maken, zou dat wat voor me zijn?

 

Maar andere mensen kunnen je ook wel antwoord geven:

vrienden, collega's, familie

die weten soms heel goed wie je bent:

bang om zijn eigen mening te zeggen

of juist veel te dominant,

Misschien doe je daar wat op: verander je ten goede

Of ze vinden je mooi of lelijk, leuk of saai...

en dat doet wat met je...dat ben je voortaan.

 

De tijd waarin je leeft kan je ook een antwoord geven

Vroeger in de oorlog, keek ik de andere kant op

Dat zegt iets over mij.

Of nu met de zorgen om natuur en milieu

kan je zomaar weten: ik moet daar gewoon wat aan doen.

Zo ben je blijkbaar.

 

Zo leer je jezelf steeds beter kennen:

- door jezelf te onderzoeken

- door wat mensen van je vinden

- door de uitdaging van de tijd

 

Maar dan weet je ook: ik verander steeds...

toen ik 20 was en nu ik 80 ben, wat een verschil

Wie ben ik dan?

 

En op mijn werk ben ik anders dan thuis

op het voetbalveld anders dan in de kerkenraad

zoveel rollen als ik speel

ben ik dat allemaal? wanneer ben ik echt?

 

En je weet ook

van zwarte bladzijden in je leven

van de plank helemaal misslaan.

 

David, de dichter van onze psalm

zal nog wel eens gedacht hebben

aan hoe hij Batseba had genomen

en haar man Uria, de legeroverste

naar het slagveld had gestuurd

en hoe hij daar was omgekomen.

 

Ben ik dat? Ja, dat was ik ook!

Tot zulke erge dingen in staat.

Wie ben ik toch?

Hoe kan ik leven met mezelf?

C         Zou misschien God het weten?

Ken je mij, wie ben ik dan?

Weet jij mij beter dan ik?

 

Daar komt David bij uit:

Bij God die alles van je weet, alles ziet

Die er altijd en overal is.

 

In eerste instantie is dat helemaal niet zo'n fijn idee.

Tenminste: niet als je wat te verbergen hebt

- harde woorden / geruzie,

- ontrouw / bedrog

En God die dat allemaal ziet en hoort en weet

Alsof er overal beveiligingscamera's zijn opgehangen

die alles registeren en opslaan

En op een dag word je ter verantwoording geroepen

Dat leeft niet fijn, niet vrij.

 

Nee, maar die kant zit er wel aan.

David is daar achter gekomen :

toen in die geschiedenis met Batseba

Alles is bij God bekend!

David komt er niet mee weg.

En maar goed ook toch?

Of wilde U een God die het niets kan schelen

wat wij van ons leven maken?

Een God die ons kwaad door de vingers ziet?

Nee toch!

 

De God die David in de gaten hield

registreert ook alles van u en mij.

Hij is niet te ontlopen.

 

Akelig? Benauwend?

Jazeker, als je dan ook maar weet

dat dit de helft van het verhaal is.


De andere helft is

dat het ook bevrijdend is:

Wie spijt heeft van zijn harde woorden

van zijn verkeerde gedragen

mag om vergeving vragen...

David doet dat ... en hij krijgt het

De moordenaar aan het kruis doet

en Jezus zegt

heden zul je met mij in het paradijs zijn

 

De strenge God die alles van je weet

is ook de God die je vergeven kan.

 

 D       En wanneer wij vragen:

wie ben ik, ben ik wel echt?

leef ik wel, of doe ik maar wat?

Voor ons is het alleen maar fijn en goed

dat God je ziet en alles van je weet

en geen moment uit het oog verliest.

 

Mozes stuit op God

als hij in de woestijn een struik ziet

in brand, zonder in rook op te gaan.

Dan weet hij wie hij is en wat hij moet doen:

Zijn volk bevrijden uit Egypte

 

Elia komt daar achter op de Horeb

niet in donder en bliksem

maar in het suizen van een zachte koelte

Dan vindt hij nieuwe kracht

 

De Verloren Zoon aan lager wal geraakt

hongerig, tussen de varkens

komt tot zichzelf...keert naar zijn vader terug.

 

God is overal - dat betekent:

Elk plekje van de wereld

en iedere seconde van je leven

kan Hij aangrijpen

om zich tot jou te richten

Hij ziet je graag groeien, vrijer, echter,

meer zoals je bedoeld bent:

mens van geloof, hoop en liefde.

 

Want: zo heeft Hij ons gemaakt

Hij is uw, en mijn en jouw schepper

En dat moet eruit komen.

 

Vandaar de onrust, als dat niet gebeurt.

 

Een kompasnaald wijst altijd naar het Noorden

hoever je ook naar het Oosten, Zuiden of Westen gaat

hij blijft op het Noorden gericht.

 

Die onrust is als een kompasnaald

Een gevoel in je ziel dat naar God blijft wijzen

Ga je naar het verste oosten <> of het uiterste westen

of sta je op een morgen voor de spiegel

"ben ik dat? wie ben ik, wat moet ik?"

Dan is het God die zich meldt.

Hij trekt aan je, zoals het Noorden aan de kompasnaald

 

 E           Kenje zelf. Daar begonnen we mee.

En tenslotte kwamen we uit bij God.

weet jij mij beter dan ik?

 

Maar is dat wel een antwoord?

Mooi als God het weet, maar
ik?

Ik weet het nog steeds niet!

 

Toch is er één ding anders!

Nu leef je voor het aangezicht van God.

 

"Ben jij de enige voor wiens ogen

niets is verborgen van mijn naaktheid

 

Kan jij het hebben

dat ik geen licht geef, niet warm ben

 

Dat ik niet mooi ben, niet veel.

Dat geen bron ontspringt in mijn diepte.

Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander?"

 

Inderdaad zegt het evangelie,

voor Hem is het prima , Hij kan het hebben

En wijst op Jezus

In wie Gods liefde voor mensen tot het uiterste is gegaan.

Voor hem ben je eindeloos de moeite waard.

 

Je moet je zelf kennen, dat is waar.

Maar veel belangrijker is dat je weet:

God kent mij

Dat je gelooft: hij heeft mij lief, onvoorwaardelijk.

Daar ligt je gevoel van eigenwaarde.

Laat dat je identiteit zijn.

 

Breng je dat te binnen als je naar het ziekenhuis moet

En je zult rust vinden, een houvast hebben

 

Vergeet het niet als je op vakantie bent

en je zult weten hoe je je hebt te gedragen

 

En wat je maar van je leven maakte

nooit zul je jezelf een hopeloos geval vinden.

Jij bent een kind van God!

 

En daarom eindigt die psalm met een bede:

Kijk in mijn hart, God,

onderzoek al mijn gedachten

Kijk of ik leef zoals U dat wilt

en leid me op de weg die U wijst.

 

Want groeien, de onzin achter je laten

toenemen in geloof, hoop en liefde

dat lukt alleen door bij God te blijven

en zijn aanwijzingen op te volgen. AMEN

terug