Joh 20: 19 - 29 Joh 20: 19 - 29

Jezus zei tegen hem (Tomas): ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’  (Joh 20: 29 - NBV21)


A      Een denkbeeldig gesprekje:

Heb je de deur op slot gedaan?

Ik geloof van wel.

Je moet het zeker weten:

geloven dat doe je maar in de kerk.

 

Is dat zo: is geloven iets voor in de kerk?...

Ik dacht van niet.

Geloven doet iedereen. Dat moet wel.

Zonder geloof kun je niet leven.

Want niets is honderd procent zeker.

 

Bijv als je ergens naar toe moet, of op vakantie gaat

Je zet je bestemming in de TOMTOM

en daar ga je...

Maar weet jij hoe dat allemaal werkt

met satellieten hoog in de lucht

Weet u zeker dat ze het allemaal doen?

Weet jij zeker dat alle plattegronden kloppen

Of bent u net als ik wel eens

in een weiland uitgekomen?

Weet jij zeker dat de stem nooit links af zegt

waar je rechts af moet?

Het overkwam mij deze week nog.

 

Niets is 100% zeker.

Als je pas op weg gaat als alles 100% vast staat

dan kom je nooit weg.

Je moet ook een beetje vertrouwen hebben, geloof hebben

 

Dat geldt van alle dingen in het leven.

als je naar de bakker gaat, verwacht je een vers brood

als je gaat slapen, vertrouw je erop

dat je s morgens gewoon weer wakker wordt

als je naar de dokter gaat, geloof je de uitslag die hij geeft

 

En meestal komen we daar ook wel mee uit.

Maar een enkele keer is de bakker door zijn brood heen.

En de mensen tegenover de loodgieter in Vlaardingebn

werden van een explosie wakker.

En de dokter is ook maar een mens,

die z'n best doet, maar zich ook vergissen kan.

 

Gelukkig dat zijn uitzonderingen.

Daar kun je niets mee.

Het gaat goed met je,

als je met dat stukje onzekerheid kunt leven

Zalig als je niet ziet, en toch gelooft.
  

B      Geloven is vertrouwen hebben

en je dan maar overgeven aan je TOMTOM

aan je nachtrust, aan de dokter.

 

Zo is dat ook in de kerk

als het over God gaat en het evangelie.

Dat kun je allemaal niet 100% zeker weten.

Niemand heeft ooit God gezien

Niemand kan bewijzen dat het allemaal waar is.

Als het erop aankomt is het een kwestie van geloof.

 

Alleen: er is wel een groot verschil met

vertrouwen op je TomTom

of je huisarts geloven

Die kun je zien, aanraken, dat is allemaal concreet

God, Christus, de Geest: onzichtbaar, vaag


En wat het nog moeilijker maakt:

de plattegrond van de TomTom

daar is niets geheimzinnigs aan

de straten zien we gewoon in het echt

 

En de bloedverdunners die een dokter voorschrijft

die zijn getest en bewezen

we snappen hoe dat werkt

Dat past allemaal in ons wereldbeeld.


Maar Jezus gekruisigd, gestorven, begraven

en dan: ten derde dage opgestaan van de doden

Dat is niet te bevatten.

Dat is in alle opzichten compleet strijdig

met alles wat we weten over het leven

Dat past op geen enkele manier

in ons wereldbeeld.

Dát maakt het christelijk geloof zo moeilijk.

 

Een schrale troost: Zo is het altijd geweest.

Direct, op de eerste Paasmorgen al,

is er die moeilijkheid:

We hebben de Heer gezien, zeggen de discipelen

Hij leeft!

Maar dat gaat er bij Thomas niet in:

Jezus was gekruisigd en gestorven en begraven.

En dat was het einde.

Want dood is dood, einde verhaal.

En zou Jezus opeens zijn opgestaan

en als een soort geest verschijnen, dan hier, dan daar

En met ons spreken?

Dat kan toch niet? Moeten we dat geloven?

 

Gelukkig: Niets moet.

Jezus blijft even vriendelijk voor Thomas

en voor alle twijfelaars en zoekers en ongelovigen

ik wens jullie vrede, zegt hij.

C      Dat kan toch niet!..

dat horen we Thomas niet zeggen.

Hij twijfelt aan alles.

Aan wat de discipelen zeggen over de Heer, dat hij leeft

Maar even zo goed twijfelt hij ook aan zichzelf:

aan zijn ongeloof:

Zou het echt niet kunnen?

opstanding uit de doden? een nieuw leven?

 

Weten wij wat er mogelijk is?

Straks zingen we:

in de bloembol is de krokus

in de pit de appelboom

in de pop huist een belofte

vlinders fladderen straks rond

Had u dat kunnen bedenken?

Had u dat in elkaar kunnen knutselen?

 

Laten we niet te gauw zeggen: dat kan toch niet

Het is goed om ruimte over te laten

om nog eens verrast te kunnen worden.

 

Thomas heeft de deur niet dicht gegooid

Diep in zijn hart wil hij maar wat graag

dat het allemaal waar is wat de discipelen zeggen.

En u en ik toch ook?

Zou het niet fantastisch zijn dat Jezus leeft?

Want dat betekent

dat God achter Jezus is gaan staan.

Dat hij het helemaal met hem eens is.

 

Om te beginnen

is God het eens met het offer van zijn leven.

Dat zegt ons

dat we elke dag opnieuw mogen beginnen.

God schrijft ons nooit af.

Er bestaan voor hem geen hopeloze gevallen.

 

En dan is God het eens met zijn manier van leven

Alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan

dat is door God bevestigd.

Dan weet u ook in grote lijnen hoe u leven moet:
dienen en delen, omzien naar elkaar, zoals Hij het deed.

 

En als de Heer dan verschijnt

levend, in een nieuwe gedaante

dan weten wij:

Het houdt met de dood niet op.

Ook voor ons niet, die bij Jezus horen

en in zijn geest proberen te leven.

God zal ons bewaren

onze namen nieuw uitspreken

en dan zijn we er weer: nieuw naar lichaam en ziel.

teruggeroepen uit de dood, als Christus zelf.


 

D      Eigenlijk wil Thomas van die mooie dingen wel geloven

dat het allemaal waar is

en zich daaraan overgeven

en gaan leven, echt leven

in het spoor van Jezus.

 

Alleen hij is niet lichtgelovig.

Hij laat zichzelf niet wat wijsmaken door de discipelen

al zijn ze met hun tienen

al beweren ze bij hoog en bij laag

dat overtuigt hem niet.

Nee: hij wil de Levende Heer zien

en voelen waar de spijkers hebben gezeten

en de wond in zijn zij.

 

En dan verschijnt de Heer aan Thomas

Hij weet precies wat de grote twijfelaar nodig heeft

en toont hem de wonden in zijn handen en zij.

 

Hij wist ook precies wat Maria van Magdala

in al haar verdriet nodig had

Meer nog dan de aanblik van het lege graf

dat zij haar naam hoorde roepen:

Maria! zoals hij dat alleen maar kon.

De goede herder kent zijn schapen

En de schapen kennen zijn stem.

 

En hij wist ook precies wat die Emmaüsgangers met hun vragen

nodig hadden: hij legt hun de schriften uit

en dan bij de maaltijd, bij het breken van het brood

gaan hun ogen open: het is de Heer.

 

En hij wist precies wat Saulus nodig had

die zo fanatiek het geloof bestreed

een visioen en een stem:

Saul, Saul waarom vervolg je mij...

maakt van hem een enthousiaste zendeling.

 

? Zou Hij niet weten wat u en jij en ik nodig hebben

om de twijfels te boven te komen

om te geloven aan Jezus en de opstanding

om betrokken te raken

bij zijn schitterende manier van leven:

dichtbij God

vol van liefde voor de mensen

Het leven dat in de dood niet eindigt

het eeuwige leven 

E      Thomas, Maria, de Emmausgangers, Paulus

ieder mens heeft iets nodig

om in Christus te gaan geloven.

 

Als u meer twijfelt dan gelooft:

bedenk dan eens:

waar zit mijn twijfel op vast?

is het onwil?

ben ik ergens boos om?

of is het om mijn vrienden dat ik me er niet aan overgeef?

of vind ik het wel prettig dat vrijblijvende van de twijfel?


En hoe zou ik verder kunnen komen?

en vraag God daarom,

en praat met anderen hoe zij het geloof beleven.

 

 

En Als u meer gelooft dan twijfelt

bedenk dan eens: wat gaf mij het zetje?

wat gebeurde er dat ik het evangelie aannam?

was het dag dat ik mijzelf zwaar tegenviel?

was het een lied dat mij raakte?

een schitterende zonsopgang?

het gebed van een ouderling?

het delen van brood en wijn?

 

En dank God daar voor

En spreek ervan met anderen

Niet opschepperig van "ik heb de Heer gezien"

zoals de discipelen doen

Dan voelt Thomas en iedere zoeker zich alleen maar buitengesloten

Doe het bescheiden: dat helpt een ander bij het vinden

 

De Heer leeft. Zijn Geest is om ons heen.

Vandaag of morgen, God weet wanneer

geeft hij ons dat zetje.

Of was het deze dienst

dat hij op de deur van uw hart aanklopte?

 

Zalig die niet zien en toch geloven.

 

AMEN

 

terug