Hebr 11: 1 Hebr 11: 1

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. (Hebr 11:1 NBG)

 

A      laat zien: een potje uit de apotheek

zit een geneesmiddel in: penicilline

als je bloedvergiftiging hebt, moet je dat innemen

dat helpt.

 

Stel je nu voor dat ik ziek ben:

een ontsteking…heet, roodgloeiend, akelig

ik lig op bed…en naast mij staat dit flesje.

Dan komt het in principe goed.

Alleen:

1) ik moet wel weten dat het penicilline is.

Als ik denk dat er een borrel inzit, blijf ik er wel van af

daar ben ik te ziek voor.

2) ik moet er ook vertrouwen in hebben, dat het werkt

Als ik denk dat het toch niet helpt, laat ik de fles staan

3) ik moet het innemen

Ik kan wel penicilline hebben, maar als ik het in de fles laat zitten

helpt het me niets.

 

Het gaat om weten, vertrouwen en innemen.

Van die 3 is het innemen het belangrijkst.

 

Weten is ook wel belangrijk

Maar een huisarts die veel van penicilline weet

is niet eerder beter dan u of ik

die misschien niet eens weten hoe je het schrijft.

Als je het maar inneemt.

 

En vertrouwen is ook belangrijk

Maar iemand die het medicijn innneemt met veel vertrouwen

is niet eerder beter dan degene die alles al heeft geprobeerd

en nu met de moed der wanhoop een slokje van dit middel neemt.

Als je het maar inneemt.

 

In het geloof gaat het ook om weten, en om vertrouwen en om innemen.

Wij denken wel eens dat het vooral met weten

en met vertrouwen te maken heeft

maar dan zijn we nog niet op de helft:

Geloven is pas compleet als het meer is dan weten,

meer is dan vertrouwen…als het tot innemen, tot gebruiken komt.

 

 

B      o, maar ik geloof wel…zei een meisje

Ik geloof wel dat er een God is of zo…

Soms denken mensen, dat het daarom gaat:

dat je het bestaan van God aanneemt.

Als je maar gelooft dat er een God is, ben je er. Dat is voldoende.

De rest van het verhaal: over Jezus en de Geest

over bidden, over het gaan de smalle weg en het eeuwige leven

dat is allemaal bijzaak…

daar hebben ze het in de kerk wel over,

maar dat is allemaal bijzaak…ik geloof wel!

 

Jakobus prikt daar doorheen.

Weet je wat, zegt hij, dat geloven de boze geesten ook

en die sidderen…die doen het in hun broek

Want geloven dat er een God is

dat is geen vrijblijvende zaak

een hogere macht…die de wereld en ieder mens draagt

en in stand houdt…en er bedoeling mee heeft…

dat is hoogst verontrustend:

doe ik dan wel mee met zijn bedoelingen…

wat is goed en wat is kwaad…

wat mag ik van Hem verwachten aan hulp en raad

aan bemoediging…aan correctie…aan vergeving?

 

Weten dat er een God is…dat hoort bij het geloof.

Geloof is zekerheid, geloof is bewijs; zegt Hebr 11

Daar begint het mee…het moet daar niet blijven staan

Wat moet er dan bij? dat Hij eeuwig is

en overal en machtig en alles in stand houdt

en meer van die moeilijke dingen?

 

Ach, dat is allemaal niet verkeerd

Maar dat bedoel ik nu niet.

Het gaat er niet om dat je van alles en nog wat over God weet.

Denk maar aan de penicilline…als je maar weet dat het een medicijn is

weet je al genoeg…nu moet je het nog vertrouwen en innemen

dan helpt het jouw evengoed

als de huisarts die veel meer van de penicilline weet.

Wie is de grootste gelovige? degene die het meest over God weet: de knapste ds / paus in Rome?

Dat is hij die God vertrouwt en hem inneemt, gebruikt,

Dat moet er bij het weten komen.

 

 

C      Weten alleen is niet genoeg. Vertrouwen moet erbij.

Dat komt omdat kennis altijd oppervlakkig is.

Wat je van iets of iemand weet is altijd maar heel beperkt.

Ik kan van mijn vrouw allerlei dingen weten:

ze is 1 meter zoveel / ze heeft donker haar

ze is geboren in Utrecht

zo kun je wel een lijst maken van 100 weetjes

ze ging op die school / haar sofi nummer is…/ enz

dat zijn allemaal weetjes…en het klopt allemaal

Maar zegt het ook iets? Betekent het wat?

 

Haar vrienden en vriendinnen zeggen:

t zal wel kloppen, maar wij zien nog wat meer in haar:

En ik, als ik moest zeggen wie ze is

ik zou heel andere dingen opnoemen.

de blik in haar ogen als ze naar me kijkt

dat soort dingen zeggen meer dan lengte en gewicht.

 

Hoe weet ik dat? Dat weet ik niet met m’n hoofd

dat voel ik aan…dat zie ik met m’n hart.

ik kan het niet bewijzen…het heeft met vertrouwen te maken.

 

Zo vertelt de bijbel ons wie God is.

Wat mensen van God gezien hebben

De zon, de maan en de sterren

de planten en de dieren…heel deze wereld: schepping van God

Zo zagen ze in de diepte.

 

Of de bevrijding uit Egypte…

ze voelen wel aan: dit is iets van God

 

Meest van al verhalen over hoe overrompelend Jezus was

hoe weldadig zijn woorden…

weer zien ze in de diepte: Deze is vol van God, Gods zoon…

 

Onmisbaar deze woorden over God.

Niet gewoon weten…het ligt niet aan de oppervlakte

Geloof is zekerheid van dingen die je hoopt

Geloof is bewijs van dingen die je niet zomaar ziet.

Maar als je in de diepte ziet…je hart en je gevoel erbij inschakelt

 

dan zie je het: God is liefde.

Hij is een God van mensen. Vertrouw het maar.

Geloven is weten en vertrouwen.

 

 

D       En nu moet er nog 1 ding bij : innemen.

Want je kunt weten dat hier penicilline in zit

je kunt erop vertrouwen dat het een goed medicijn is

maar als je het flesje naast je bed laat staan,

word je er niet beter van.

Zo kun je weten dat God bestaat

en je kunt erop vertrouwen dat Hij een God van mensen is

maar als je Hem aan de kant laat staan helpt het je niet:
je moet hem innemen…hem gebruiken…met hem omgang hebben.

 

Het is opvallend dat de bijbel daar met heel intieme woorden van spreekt.

Liefhebben is er een van:

Je moet God lief-hebben met hart en ziel, met heel je verstand en al je kracht.

En God kennen is ook al zo’n intiem woord:

Adam bekende zich tot Eva…daar komen kinderen van: Kain, Abel, Seth

Elkana bekende zich tot Hanna..en dan wordt Samuel geboren

Zo mag een mens God kennen, zich tot God bekennen, God liefhebben.

 

En zoals het gaat in een huwelijk:

haar geluk is jouw geluk…zijn zorgen zijn jouw zorgen.

en in voor- en tegenspoed verheug je je in elkaars liefde.

Zo is het ook in het geloof: je leeft met God

je kunt met hem alles delen:

je verwondering over de schepping

je aarzelingen om de weg van Christus te gaan

je zwakte wanneer als een berg opziet tegen de weg die voor je ligt

je blijdschap als er iets fijns en moois gebeurd

je hoop, je vertrouwen, je plannen

alles, zelfs het verkeerde mag je met God delen

 

En omgekeerd laat God jouw delen in zijn liefde

en schenkt Hij ons wat wij nodig hebben

kracht in zwakte / hoop in de wanhoop / vergeving voor het verkeerde

En in lief en leed verheugen we ons in zijn vriendschap.

In leven en in sterven weten we ons geborgen in zijn trouw.

 

Geloven is weten + vertrouwen + innemen.

Daarom staan er in Hebr 11 al die namen:
Het zijn mensen die wisten van God,

die Hem vertrouwden en met Hem op weg gingen.

Zo geloven doet je goed.

 

 

E     Hoe ver staat het met ons geloof?
Komen we aan het innemen toe?

Bleven we misschien in het weten hangen?

Dan lezen we geregeld wel over het geloof

volgen we alle discussies op tv

vermeerderen we onze kennis over hem.

Prima…zonder een beetje kennis zal het niet gaan

Maar: Weten is nog geen innemen.

 

Heel veel over God willen weten

kan zelfs een manier zijn om het innemen voor je uit te schuiven.

Het lijkt heel vroom…maar je ontloopt God ermee

Want wanneer weet je genoeg?

Telkens zijn er weer nieuwe vragen…

 

Als je niet oppast ben je daar op het eind van je leven nog mee bezig.

En ondertussen: jezelf aan hem bekennen

je leven met hem delen, daar komt het niet van.

 

Of bleven we in het vertrouwen hangen

Dan koesteren we mooie fijne gevoelens voor God, de natuur, de medemens

We houden die warm met een gedicht, een lied, een kerkdienst

Al weer prima…zonder een beetje vertrouwen zal het niet gaan.

Maar: t is niet genoeg.

De bedoeling is dat het tot innemen komt,

tot liefhebben, jezelf bekennen tot God.

Anders is het net als die jongen die tot over z’n oren verliefd was op dat meisje

maar haar nooit durfde vragen.

Zijn liefde werd niet werkzaam

het bleven gevoelens, dromen, zelfbedrog.

Het allerbeste dat zij hem en hij haar te geven had…dat kwam er niet uit.

 

Als je op dat spoor zit, is het tijd om de grote stap te wagen

en jezelf aan God en zijn liefde in Jezus Christus toe te vertrouwen.

Dan zul je ontdekken dat het de beste keus is die je kon doen:

Het allerbeste dat je in je hebt

komt naar buiten in je leven met God en de ander.

 

 

F Geliefde gemeente:
Ergens in de bijbel staat:

mijn volk gaat te gronde aan gebrek aan kennis

dan is dat niet omdat de mensen niets meer van de bijbel

en van de catechismus weten…

 

Dan is het omdat de mensen zich niet meer bekennen

tot de God van Jezus Christus

en hem liefhebben en aanhangen met hart en ziel.

 

Daarom raken de mensen de weg kwijt in drank en drugs

Daarom raken mensen verslaafd aan geld en goederen

Daarom gaat een volk te gronde

en verhardt en verloedert een samenleving

 

Het is niet genoeg te geloven dat er een God bestaat

Dat doet bijna iedereen wel.

Het is niet genoeg te vertrouwen dat Hij een God van mensen is

Dat geloven de meesten ook wel.

 

Op het innemen komt het aan.

Jezus Christus is het medicijn dat God ons geeft.

Door hem vertrouwen we ons toe aan de Eeuwige

De Heer mogen we volgen op zijn weg naar God en de ander

Zijn Geest zal ons helpen

de smalle weg te gaan

van dienen en delen

van vergeven en verzoenen.

 

Van harte bij u aanbevolen

AMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug