Die het onmogelijke mogelijk maakt Die het onmogelijke mogelijk maakt
Eeuwige God
 

Uit niet iets
- uit Uzelf -
roept U hemel en aarde te voorschijn.

Uw gedachten
- de natuurwetten -
scheppen orde in de chaos van de oerknal.

Een orde zo uiterst precies afgesteld,
dat de aarde
een bewoonbare planeet is.

Aan levenloze materie ontlokt U
planten die leven,
dieren met bewustzijn
en mensen die van zichzelf weten
dat ze er zijn.
Die zich verwonderen
over U.
Over het ongelofelijke wonder
van het bestaan.

---

Wat is er niet mogelijk bij U?

Uit dood en graf
riep U Jezus terug,
de Levende,
bron van geloof, hoop en liefde.

---

Wil het onmogelijke dan ook mogelijk
maken in onze levens.

Geef uw kracht in onze zwakheid:
dat wij het kwade overwinnen door het goede.
Door de liefde,
in haar weerloosheid overmachtig.

Geef uw wijsheid in ons onverstand:
dat wij ons niet vertillen
aan de vragen en waaroms,
maar wat zo moeilijk is
in vertrouwen aan U overlaten.

Wek uw liefde op in onze koude harten.
Dat we het gelaat van de ander zien:
onze naaste,
iemand in wie Christus schuil gaat.
En dienen en delen en vergeven.

En als wij teleurgesteld in onszelf of elkaar
niets meer durven verwachten,
neem dan ons falen voor lief,
en onze schuld voor uw rekening.
Dat wij opstaan uit de dood
en opgewekt
voor de vrede blijven leven.

U die het onmogelijke mogelijk maakt,
mogen we het zien gebeuren:
het doorbreken van uw rijk.

AMEN

geschreven nav materialisme
klassieke en moderne wereldbeelden

terug