Gen 13 Gen 13


Afb 24   tekening Betel in Israel


A      Keuzes maken.

Dat moeten we voortdurend.

Kleine keuzes: over de kleur van je behang

Grotere beslissingen: doorleren of werk zoeken?

Belangrijke beslissingen: gaan we uit elkaar,

of geven we ons huwelijk nog een kans


We vinden het lastig om te kiezen

Voor allebei is wel wat te zeggen.

De balans is in evenwicht.

Wat zal de doorslag geven?

Kon je maar in de toekomst kijken

Maar wat niemand weet, is wat voor je ligt.

 

Miljoenen mensen sloten in de jaren 90 een spaarplan af.

Sommige met mooie namen als “winstverdriedubbelaar”

Dat leek een verstandige keus.

Toen later de beurs in klapte, waren veel spaarplannen waardeloos.

Miljoenen zaten opeens in de problemen

Zaten opgescheept met een woekerpolis.

 

Maar achteraf is makkelijk praten.
Achteraf had de toeslagen fraude niet zo onmenselijk hard
aangepakt moeten worden...
 

Over 100 jaar zeggen onze achterkleinkinderen:
Ze hadden veel meer windmolens moeten bouwen

 

Als je alles van te voren wist,

dan kom je met een dubbeltje de wereld rond

Ja, maar we weten niets van te voren.

We moeten het doen

met wat we nu weten, wat we nu zien.

En zelfs dat is moeilijk

Want zien we wel alles.

Of zien we alleen maar wat we willen zien?

 

Hoe komen onze keuzes tot stand.

En wat heeft het geloof daar mee te maken?
Vandaag letten we op Lot en Abraham
Hoe hun keuzes tot stand komen


B          Lot kiest zoals wij dat ook doen.

Hij kijkt goed rond, vergelijkt het land.

Het land recht voor hem ziet er verreweg het beste uit:

grazige weiden, vruchtbare akkers: een paradijs!

Een stuk beter dan dat droge land links van hem en rechts van hem

Hoe zou dat het beloofde land kunnen zijn?

 

Maar hoe goed hij ook gekeken heeft, Lot ziet niet alles.

Diezelfde streek is ook het gebied van Sodom en Gomorra

Daar gaat het er ruig aan toe

Hebzucht drijft de mensen

Liefde is ontaard in het uitleven van lusten

Geweld gaan ze niet uit de weg.

Een paar hoofdstukken later verdwijnt de hele streek van de kaart.

 

Dat negatieve wil Lot liever niet zien.

Zegt bij zichzelf: dat valt vast wel mee

Ik houd me er wel een beetje buiten

 

Herkennen we dat?

Je kunt een betere baan krijgen

Zie je alleen het mooie: meer verdienen, meer prestige

En de bezwaren van je vrouw en kinderen

Nu heb je nog minder tijd voor ons

Hoor je die dingen nog, dringen ze tot je door?

 

Je hebt een tijdje verkering

en plotseling komt er een huis vrij, veel eerder dan je verwachtte

Zie je alleen het mooie: een woning, zelfstandig zijn

En als je vriend of vriendin aarzelt:

gaat het niet te vlug? zijn we er wel aan toe?

Kun je die aarzelingen nog serieus nemen?

 

Veel van onze teleurstellingen en ruzies en zorgen

komen hiervan: dat wij als Lot onze keuzes maken

We zien alleen wat we willen zien: het mooie, de voordelen.

Het negatieve, daar sluiten we de ogen voor.

Eigenlijk is dat niet eens kiezen.

De keus staat bij voorbaat al vast.
 

C      Abraham is geschrokken van de keus van Lot

Hij had hem de eerste keus gelaten:

jij links (het Noorden van Israel)

dan ik rechts (het zuiden van Israel)

Het beloofde land is groot genoeg voor ons allebei

Maar Lot kiest wat voor hem ligt: de streek met Sodom en Gomorra

 

Dat stuk land kwam voor Abraham niet eens in aanmerking.

Abraham zit anders in elkaar.

Hij gaat niet als Lot op zijn ogen af.

Hij gaat af op wat hij heeft gehoord.

Op wat God hem heen gezegd:
“Ik zal je zegenen, een zoon zul je krijgen

een nageslacht als de sterren aan de hemel

en dit land Kanaän, ik beloof het jou”.

 

Die belofte draagt Abraham met zich mee

Daar laat hij zijn keus van afhangen.

En dan is het hem wel duidelijk:

Niet die vruchtbare Jordaanstreek recht voor hem

Hoe paradijselijk ook, het is het land van Sodom en Gomorra.

En wie met pek omgaat, wordt erdoor besmeurd.

Hoe zal God hem daar kunnen zegenen?

 

Nee, dan liever dat woestijnachtige land links en rechts van hem

Als God zich aan zijn belofte houdt

is dat niet die dorre, doodse streek die het lijkt.

Met de zegen van God is er goed te leven.

 

Hoe dubbel is het allemaal:
De Jordaan streek is op het oog een paradijs

straks breekt daar de hel uit.

En de woestijn op het eerste gezicht dor en doods

die gaat bloeien als een roos

 

Beter met God in de woestijn, dan met de duivel in het paradijs.

 

Lot kiest met zijn ogen. Straks heeft hij niets meer.

Abraham vertrouwt op het woord van God.

Hij komt niet niet bedrogen uit.

D      Laten we ze nu eens naast elkaar zetten: Abraham en Lot

Abraham vertrouwt erop dat God woord houdt.

Hij wacht geduldig tot het zover komt:

de beloofde zoon Izaäk, het beloofde land.

Gods beloften zullen uitkomen, als het moet in de woestijn.

 

In de ogen van LOT is dat een omweg:

het duurt te lang:

je kunt het toch direct al veel mooier en aangenamer hebben

En niet alleen een omweg

het resultaat is nog onzeker ook:

je moet maar afwachten of die zegen komt of niet.

Lot gaat het weggetje binnendoor.

 

Toch: de lange weg van Abraham IS de kortste

De weg van geloof, van vertrouwen

dat God als een Vader is die voor je zorgt

en jij je geen zorgen moet maken.

 

De moeilijke weg van elkaar vergeven

die dwaze weg van je vijanden liefhebben

 

Die verrassende weg van Jezus om je verstand, je tijd, je energie

niet voor jezelf te houden

maar om er je naaste mee te dienen

het is de weg naar geluk en leven

 

De lange weg van bidden en werken

van hopen op betere tijden

van af en toe een lichtpuntje

de weg door de woestijn is de weg naar elkaar en naar God


En dat weggetje binnendoor van Lot,

dat IS helemaal geen weg, maar een eindstation.

Is het einde van zoeken, hopen en verwachten

Is bij jezelf zeggen:

armoede, geweld, verdriet en eenzaamheid

zo is het nu eenmaal inde wereld,

maar met een beetje geluk kom ik er geschikt bij langs.

Dat is het einde van geloof.
Cynisme, schade aan je ziel.

E     We hebben ze zwart-wit naast elkaar gezet.

Lot die met zijn ogen kiest

Abraham die zich door Gods woord laat leiden.

En nu wij met die moeilijke keuzes van ons.

Wij wikken en wij wegen de argumenten.

Komen er niet goed uit.

Hakken de knoop door op hoop van zegen.

 

Zouden die beslissingen niet een stuk gemakkelijker worden

als we eens echt rekening hielden met het geloof?

Zoals Abraham het doet?

Rekening houden met wat God ons zegt in de bijbel.

Laat dat op zulke moeilijke momenten nou eens de doorslag geven!

 

Niet dat de bijbel het antwoordenboekje is

bij alle vragen waar je voor komt te staan.

Maar wel vind je hier de hoofdrichting voor je leven.

Die hoofdlijn is: wees niet zo gesloten, ik-zuchtig

altijd maar je zelf in het middelpunt

De hoofdlijn is: laat de Geest eens toe in je leven

ga open en wees bedacht op het welzijn van de ander:

je man/je vrouw; je kinderen, je collega's, je buren, je vrienden.

 

En zeker vind je hier waarden en normen

die goed voor jou zijn en voor je omgeving.

zorg en aandacht voor elkaar

doe je best voor goede verhoudingen

wees niet gretig, gehaast als Lot

staar je niet zo blind op geld en goed

 

En ook vind je hier de verhalen

van mensen die als Abraham de lange weg gingen.

En onderweg merkten hoe God bij hen was

met zijn kracht en met zijn zegen.

 

Overweeg al zulke dingen in je overwegingen.

Neem de tijd ervoor, zoek de stilte

Laat het rustig worden in jezelf

Dan zal het duidelijk zijn hoe je kiezen moet.

In je hart en geweten: de stem van God.

AMEN

terug