Luc 2: 12 Luc 2: 12
Luc 2: 12
een teken voor de herders: een kind in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe


A       Misschien hebt u dat wel eens meegemaakt
Midden in de nacht, aarde-donker:
Zware wolken –
geen ster te zien

geen licht van de maan
in de vertel rommelt een onweer

op de tast en voetje voor voetje zoek je de weg.


Dan opeens flitst een bliksem langs de hemel
secondenlang verlicht hij het landschap:
de bomen langs de weg
een boerderij in de verte
Nu zie je waar je bent
en waar je naar toe gaat.


Het Kerstverhaal is ook zoiets:
in een flits
zien we hoe we er voor staan:
Het evangelie brengt aan het licht
wat er met de wereld aan de hand
wat er met onszelf aan de hand is
Het is onthulling
Het is openbaring


B      Wat we zien?
Daar in de verte zijn herders in het veld
zij houden de wacht over hun schapen
Ze doen hun werk ver van huis
Nogal ruw en onbehouwen volk
Mannen onder elkaar.
Ze proberen er maar het beste van te maken.
Ze verwachten niet veel meer
voor zichzelf
of van het leven
Een beetje geld voor hun gezin
om van te leven
Genoeg om ze zoet te houden
Brood en spelen
Dan is het al goed.
Idealen hebben ze al heel lang niet meer.
Wie voor een dubbeltje geboren is.


Maar kun je leven bij brood alleen?
Is dat genoeg voor een mens
Sluimert er op de bodem van ons hart
toch niet het verlangen naar meer?
naar zin en betekenis?
naar een leven gedragen door God
naar een leven verbonden met elkaar?C       We zien ook: Jozef en Maria
onderweg,
op reis moesten ze
omdat de keizer in Rome wel eens wilde weten
over hoeveel mensen hij de baas is.
Dat hij daarmee heel het leven
van Jozef en Maria ontregelt
en het leven van een ongeboren kind
in gevaar brengt
daar staat hij niet bij stil.


Zo doen de hoge heren.
Ze verplaatsen een fabriek
Ze speculeren op de beurs
Sturen legers op elkaar af.
Ze hoeven maar in hun vingers te knippen
en heel de wereld komt in beweging:
Mensen op de vlucht voor armoede
op zoek naar werk, eten,
op zoek naar vrijheid, geluk
verlangend naar een thuis.


D          En eigenlijk niet welkom:
de herberg is vol:
niemand die zijn plaats afstaat
In de stal is vast nog een plekje.
Ga daar maar liggen.


In een flits laat het kerstverhaal
zien hoe onze wereld is:
de hoge heren die aan de touwtjes trekken
de herders die er het beste van te maken
mensen onderweg, nergens welkom
gasten in de herberg die voor niemand opstaan


Onthullend, dit plaatje.
Is dit onze wereld? Is dit ons leven?
Waar is de liefde? Waar de vriendschap? Waar het mede-lijden?
Hoe heeft het zover kunnen komen?
E      Goddank er komt nog iets anders aan het licht:
deze harde wereld is voorwerp van Gods ontferming
hij kan het niet aanzien
dat zijn schepping zo mislukt
dat het samenleven zo verhardt
dat mensen zo de weg kwijt zijn
De eeuwige ziet naar ons om.


Daarom laat hij in deze treurige wereld Jezus geboren worden.
Ergens onderweg, in een schuurtje, in een kribbe
Voor hem geen gespreid bedje
Het zit hem direct al niet mee:
in een voederbak, gewikkeld in doeken.


Een teken, dit is een teken, zegt de engel tegen de herders:
Let daar goed op.
Het be-tekent:
Deze Jezus is één van ons.
Hij wil er voor iedereen zijn
geen mens overslaan
ook de aller-geringste telt voor hem mee
Daarom begint hij onderaan.


F         Deze Jezus:
straks zal hij rondgaan als een weldoener.
Heiland heet hij
Heel – maker
Hij maakt heel wat kapot is gegaan,
wat verbroken is geraakt:
de band tussen God en mensen
de band tussen mensen onderling


Soms zal hij de vinger op de zere plek leggen
mensen een spiegel voor houden:
de hoge heren, de rijken en machtigen
wijzen op hun armoede
En achter de vroomheid van
zelfingenomen farizeeën een stevig vraagteken zetten.


Dat hebben zij nodig en wij ook
Hoe anders zullen wij weer de echte God
en zijn liefde ontdekken?
Hoe anders weer geraakt kunnen worden
door de blik van onze naaste?G        Vaker zal hij
de zieken opzoeken, hen aanraken en genezen
de ogen van blinden
de oren van doven openen
Zo verzekert hij ons
dat hun ziekte en gebrek geen straf van God is,
maar juist zijn liefde en ontferming wakker roepen.
En wat kun je dat nodig hebben als je ziek bent
of verdrietig, of bezorgd.


H      En minstens zo vaak zal hij
de mensen aanspreken die er uit liggen:
De hoeren en de tollenaars
die zichzelf onmogelijk gemaakt hebben
Hun van vergeving spreken
Hen los maken van het verleden
en aan het leven terug geven.
Als je zelf vol schaamte zit
om wat je van je leven maakte.
denk dan aan Jezus:
hoe hij er alles voor over had
om ons het leven weer mogelijk te maken:
met een opgeruimd geweten
met een hart vrolijk en licht van vergeving.


Daarom liet God hem geboren worden
als een mens in ons midden
Om met de liefde van God
ons allemaal te verwarmen
te ontdooien
weert tot geloof, hoop en liefde te bewegen
F     Kerst heeft aan het licht gebracht:
een wereld hard en koud en zakelijk
Als we niet oppassen
stompen wij af
gaan we leven voor enkel hier en nu
zonder antenne voor God
zonder gastvrijheid voor wie onze hulp nodig hebben


I       Kerst heeft aan het licht gebracht
dat we toch met een warm en bewogen hart
kunnen leven:
Waar Jezus ons inspireert en verwarmt
en zijn liefde ons inneemt voor God
en voor elkaar.


Bent u al aan het licht gekomen?
AMEN 
terug