Hand 4: 5 - 14 Hand 4: 5 - 14

vrijmoedigheid : het hele verhaal doen: wonderdoener, kruis, de levende
de ene naam Jezus Christus


A      geliefde gemeente

familie, vrienden, bekenden

allemaal samen: mensen van God

 

15 augustus 1997 begon ik hier in uw midden

als predikant van wijk 2

in de toen nog gereformeerde kerk van Hardenberg

26 jaar geleden.

 

Wie was er toen bij? Steek de hand eens op........

Dat zijn er niet zoveel...

Nogal wat vielen weg in al die jaren

En heel wat zijn er bijgekomen

door de fusies met Heemse, met de Hervormde Kerk

 

Wat hebben we in die jaren veel beleefd:

We hebben elkaar leren kennen op hoogtijdagen:

een bruiloft, een geboorte, een doop

Het goede was er, gelukkig


We hebben elkaar leren kennen

het meest intensief

bij de brokstukken van een huwelijk

in het ziekenhuis

rond een graf

Het nare was er ook, onvermijdelijk.

 

Wat hebben we de waarde van het geloof

en van de kerkdiensten mogen ervaren

hoe we hier bemoedigd werden

door de verhalen uit de bijbel

door de gebeden, de liederen

door God, door elkaar.

We hebben het goed gehad samen.

Straks zullen we God danken

 

Eerlijk is eerlijk:

We zijn samen ook bezorgd om hoe het verder zal gaan:

- veel minder bezoekers op zondagmorgen dan eerst

- veel minder leden

Straks moeten we God ook bidden voor zijn kerk.

 
B Toen ik hier begon, in de zomer van 97

stond ik stil bij ditzelfde gedeelte uit de bijbel

In het bijzonder bij dat woordje vrijmoedigheid (Hnd 4: 13)

Petrus en Johannes die zo vrijmoedig het woord voeren

dat hun machtige tegenstanders zich erover verbazen

Vrijmoedigheid...dat is een mooie eigenschap:

dat je niet bang bent om je zegje te doen.

 

In het Grieks van het Nieuwe Testament

staat er een woordje dat letterlijk betekent:

'alles zeggen' 'het hele verhaal doen'

 

Vrijmoedig zijn - alles zeggen

dat is wat anders dan brutaal of lomp zijn

en alles er maar ongecontroleerd uit gooien.

Als Petrus en Johannes het woord krijgen

dan is het niet brutaal, maar beleefd

Leiders van het volk en oudsten...'

zo spreken ze hun tegenstanders aan.

 

C     Vrijmoedig zijn - alles zeggen

dat is ook wat anders dan:

over van alles en nog wat

je mening naar voren brengen

Dat is prima om te doen, maar ‘alles zeggen’ is wat anders

Dat gaat over één ding

dat je heel belangrijk vindt

Dat doen Petrus en Johannes.

Het gaat over Jezus, die voor hun zo veel betekent

Over die ene doen ze het hele verhaal.

 

Het begint onschuldig:

- ze vertellen over zijn leven: wat een weldoener hij was

Een mens zo vol liefde en zorg dat ze hem Zoon van God noemen

Omdat hij sprekend op zijn hemelse Vader lijkt

tot de rand toe gevuld met Gods Geest

 

Maar het wordt al gauw spannend

- ze vertellen over de tegenwerking en de vijandschap die hij opriep

en volkomen onschuldig werd vermoord

Dat zeggen ze tegen dezelfde machtige mensen

die ervoor zorgden dat Jezus aan het kruis eindigde!

Je moet maar durven.

Maar vrijmoedig zeggen ze alles.

Het kruis verzwijgen? Onmogelijk!

 


D     Een weldoener, gekruisigd

Er hoort nog iets bij:

dat God hem op de Paasmorgen heeft terug geroepen

uit het rijk van de dood, dat hij leeft.

 

Voor ons idee kan dat helemaal niet.Dood is dood. Einde verhaal.

Nou toen, was het net zo’n onmogelijk verhaal.

Lariekoek, zeiden Petrus en Johannes

toen ze hoorden van een leeg graf en van verschijningen…

Tot ze zelf oog in oog stonden met de levende Heer.

 

Toen begon het tot hun door te dringen dat alles anders is:

Niet: dood is dood, maar: de dood is dood

Niet: einde verhaal, maar: begin van een nieuw verhaal

Niet: een weldoener uit de weg geruimd, maar: zijn Geest die gekomen is.

 

En die Geest heeft ook vat gekregen op Petrus en Johannes

En op die verlamde man, die weer loopt

En op al die mensen die bij dat wonder waren

Zij gaan verder waar Jezus gebleven is:

Zij delen water en brood, zij kleden de naakten,

zij bezoeken de gevangenen,

zij bieden onderdak aan mensen uit andere landen

Zij verzorgen de zieken.

Zij schrijven het eerste hoofdstuk van dat nieuwe verhaal

 

E    Maar hebben zij dan geen last van

gemakzucht, van gelijkhebberij, van geldingsdrang

van agressie, van achterdocht, van eigenbelang?

van angst en zorgen en vermoeidheid?

 

O ja, dat ben je echt niet zo maar kwijt

maar ze weten ook:

dat is helemaal de foute motivatie om uit te leven

dat is wat Jezus aan het kruis bracht.

Daar willen ze niets meer op doen.

Voor die stem houden ze zich voortaan doof.

Naar die andere stem willen ze horen:

Van Jezus die doet omzien naar elkaar

Van de Geest die geloof, hoop en liefde wekt.

 F    Zo doen Petrus en Johannes

over die ene (Jezus van Nazareth) - het hele verhaal

weldoener, gekruisigd en opgestaan

Ze laten niets weg.

En dan loopt het uit op:

deze naam is er voor iedereen, wereldwijd:

met zijn Geest wil hij wonen in hart en ziel

van jong en oud, van vrouwen en mannen, van blank en zwart

van homo en hetero, van rijk en arm, van ziek en gezond

 

Iedereen mag meeschrijven aan dat nieuwe verhaal

dat Jezus in de wereld bracht

van vrede op aarde,

en mensen die tot hun recht komen.(tussenzang)
 


G         Het hele verhaal vertellen: weldoener, een kruis, opstanding

Doen
wij dat? 

Ik heb wel eens de indruk

dat we de ongemakkelijke stukken van het geloof overslaan:

 

Het kruis, dat zo pijnlijk onthult

dat wij mensen tot vreselijke dingen in staat zijn:

Wat krijgt Jezus een geweld over zich heen.

Dat is te erg, daar kun je niet mee aankomen.

 

Het lege graf van Pasen dat laat zien hoe de liefde van God

ons geweld kan hebben.

Jezus staat eruit op. De liefde overwint alles.

Dat te mooi om waar te zijn, daar kun je ook niet mee aankomen.

 

Maar wat houden we van Jezus over

als we kruis en opstanding weglaten?

Alleen dat eerste: dat hij een weldoener waS

een buitengewoon goed mens.

Nou ja: hoe bijzonder is dat?

Moeder Theresa, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer

daar zijn er duizenden van.

Waarom zou je bij die ene, bij Jezus moeten zijn.?

 


H     Zou het daarom zijn dat zoveel mensen jong en oud

de kerk voor gezien houden?

Omdat we niet het hele verhaal vertellen?

Wel dat je een goed mens moet zijn.

Maar niet van een Geest, van Jezus

die jou - wie je maar bent

- en wat je maar van je leven gemaakt hebt

met God wil verbinden.

die een nieuw leven wekt

waar geloof, hoop en liefde bloeien.

Dan heb je het mooiste weggelaten!

 

Alleen een weldoener? Geen wonder dat mensen dan zeggen:

Ik zie de meerwaarde van de kerk niet in.

Ik kan me net zo goed bij de Zonnebloem aansluiten

Of in m’n eentje proberen een goed mens te zijn.

Daar heb ik de kerk niet voor nodig.

 

I      Volgens mij ligt hier de toekomst van de kerk:

het hele verhaal vertellen

van de dood die dood is

van een Geest die levend maakt

van een koninkrijk dat komt

Dan krijgen we de meerwaarde van de kerk weer in beeld
 

En als we ons daar verlegen mee voelen

(En dat doen we - wie is er niet verlegen mee?...)

dan eerst ons verdiepen in de bijbel, in Jezus.

Met hart en ziel weer weten wat je gelooft

wat je drijft,  waar je voor gaat

Herbronnen, terug naar de bijbel

Want als je zelf niet weet wat je inspiratie is,

dan kun je het aan je kinderen

aan wie dan ook niet overbrengen.

Alleen vuur kan vuur ontsteken.

 

J     Vandaag nemen we afscheid van elkaar.

Het heeft te maken met mijn gezondheid en energie

Maar ook met de zorgelijke toestand van onze kerk.

 

Ik geef daar niemand de schuld van.

En al helemaal niet u die vandaag gekomen bent

of thuis meeluistert

En nog veel minder al die vrijwilligers

die zich voor de goede zaak inzetten.

 

Ik weet wel dat het voor ons allemaal

een groot verdriet is

dat onze kinderen en kleinkinderen, buren, vrienden

in veel gevallen zulke andere wegen gaan.

Geen verkeerde wegen, t zijn prima mensen

Maar het verhaal van Jezus

heeft hun niet te pakken gekregen.

Ze laten zich er niet door inspireren.

 

K     Al met al heb ik sterk de indruk gekregen

dat ik niet de juiste persoon op de goede plek ben.

Wel misschien voor u hier

Maar niet voor jongere generaties

Niet voor velen aan de rand van de kerk.

Hun 'de naam van de Here Jezus' bekend maken

over die ene alles zeggen het lukt me niet.

- mijn woorden komen niet over

- mijn geloof kan ik met hun niet delen.

 

Er is een ander nodig:

Ik wil de Heer niet langer voor de voeten lopen.

En ik hoop dat we iemand weten te vinden

- die jeugd en jongeren

- die mensen aan de rand

vrijmoedig het hele verhaal van Jezus vertelt

Op een manier die wel binnenkomt.


 

L     U hoort wel:

Ik ben niet zonder hoop.

Het hoeft niet achteruit te blijven gaan.

Maar er moet wel iets gebeuren.

De kerk blijft niet vanzelf bestaan.

 

Soms hoor ik dat mensen zeggen:

'de kerk zal altijd blijven'.

Dat klinkt mooi, en geruststellend

Maar ik vind het in de bijbel niet terug.

 

De kerk zal altijd blijven?

Ga dan maar eens naar

Lybië, Tunesië, Marokko, Algerije

Heel Noord Afrika was vroeger christelijk

Augustinus kwam daar vandaan

Maar door allerlei oorzaken ging het steeds slechter met de kerk

En in de 12-eeuw was het gebeurd.

En zo is het gebleven.

Het is niet te hopen dat dat ons voorland is.

 

K      Wat heeft Jezus dan wel gezegd?

'Ik ben met u alle dagen'

Niet: de kerk blijft...maar de Heer blijft.

En overal waar 2 of 3 in zijn naam bij elkaar zijn,

daar ben ik in hun midden

In een huiskamer met de buren

in een sporthal

in een schoollokaal

of in een echte kerkzaal als hier

daar, zegt de Heer, ben ik in hun midden.


Als die 2 of 3 maar in mijn naam bij elkaar zijn

Het hele verhaal van die weldoener, gekruisigd en opgestaan

van het nieuwe leven door zijn Geest

serieus nemen

daar zal ik hun niet ontbreken.

 

En dan staat een verlamde man na 40 jaar

weer te springen op zijn benen

En dan komt een vergrijsde kerk weer tot leven

AMEN.

terug