Joh 10: 1 - 18 Joh 10: 1 - 18
Jezus zegt: Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen  (Joh 10: 11, NBV21)

A Dominee had de kinderen naar voren geroepen

Jongens en meisjes:
ik heb een raadseltje voor jullie.
Het is roodbruin, het springt door de bomen
en het heeft een mooie lange staart.
Ra ra wat is dat?

Jantje steekt zijn vinger op:
Ik zou zweren dat het een eekhoorn was,
maar het zal wel weer de Heer Jezus zijn.

Jezus is niet het antwoord op alle mogelijke vragen
Maar voor de grote vragen van het leven moet je bij hem zijn.

Iemand voelt zich heel blij na een geslaagde operatie
hij bedankt de dokter
maar hij voelt dat dat niet genoeg is
waar kan ik heen met mijn blijdschap dat ik er ben en leven mag?
dat is zo'n levensvraag

Iemand ziet erg op tegen de weg die voor hem ligt:
ontslag gekregen, alles onzeker geworden
waar vind ik weer moed en vertrouwen voor de toekomst?
nog zo'n levensvraag

Iemand schaamt zich enorm om wat hij heeft gezegd
heeft gedaan...zo gemeen, zo slecht
zijn vrienden willen niks meer met hem te maken hebbben
mag ik er nog wel zijn?
is er nog iets of iemand die om mij geeft?
ook zo'n levensvraag...

Jezus is niet het antwoord op alle vragen
Maar voor alle levensvragen kun je het best bij hem terecht.

waar kan ik heen met mijn blijdschap?
waar vind ik een bron van moed?
is er nog iets of iemand die om mij geeft?

Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zei Jezus (Joh 14)
Dat is: Ik ben de betrouwbare weg naar het leven,
naar geluk,
naar zin en betekenis,
naar God.
B     Ik ben de weg...
Niet: ik weet de weg...
Niet: ik zal je de weg wijzen
Maar: ik ben de weg: een mens als weg.

Dat klinkt behoorlijk vaag.
In onze tekst legt Jezus dat heel beeldend uit.
Hij vergelijkt zichzelf met een herder
En hij vergelijk ons met schapen.

Misschien vindt u dat een mooie vergelijking:
een schaap is tenslotte een vriendelijk dier
en de lammetjes in de wei zo vertederend
en ook nog eens nuttig:
van de wol maken wij warme kleren.

Maar ik vind het ook een pijnlijke vergelijking.
Het is niet echt een compliment:

Een schaap is een ontzettend hulpeloos dier:
als het komt te struikelen
en op zijn rug ligt met zijn poten omhoog
kan het niet eens overeind komen
als het drachtig is van lammetjes.

En dan is het ook nog eens een heel zwak dier:
voor roofdieren een gemakkelijke prooi
horens, klauwen, tanden om van zich af te bijten
hebben ze niet
wegrennen is het enige wat ze kunnen
maar een wolf haalt ze zo in.

En om het nog erger te maken:
een schaap heeft geen richtingsgevoel – wist u dat?
als het even de verkeerde kant oploopt
en de kudde uit het zicht is
dan is het hopeloos verdwaald.
het kan de weg terug naar de stal niet vinden.

Hulpeloos, zwak, het verdwaalt
geen compliment om met een schaap vergeleken te worden!
Pijnlijk...maar daarom nog niet minder waar:

Met de poten omhoog: dat hulpeloze,
zomaar ontslag gekregen
van de ene op de andere dag heel erg ziek
daar ben ik niet tegen opgewassen
wie helpt me weer overeind?

En geen verweer tegen de wolven: zwak,
dat ben ik toch ook?
een gemakkelijke prooi voor boosheid, vooroordelen, hebzucht, afgunst
voor twijfel en wanhoop
wie beschermt me tegen dat kwaad?

En verdwalen, wie maakt het niet mee
dat je jezelf vreselijk in de nesten hebt gewerkt
je voelt je schuldig en slecht
wie vertelt me hoe het verder moet?
C      Het is niet zo leuk om toe te geven
dat je zoveel van een schaap hebt.
Liever ontkennen we dat
Dan vertellen we elkaar dat sterke mensen zijn
En succes is een keuze
Als je maar wilt, kun je alles bereiken
Geen schapen, maar wolven, dat zijn we!

Maar daarmee maken we onszelf alleen maar wat wijs.
En daar komen ongelukken van:
Een bikkelharde wereld
De mens die voor zijn medemens een wolf is.

De bijbelse waarheid is dat we als mensen
nogal hulpeloos en zwak zijn
en gauw de weg kwijt.
De bijbel vindt dat niet erg om toe te geven.
Omdat het ook weet van God
die als een herder voor ons zorgt.

Een herder heeft een staf
En een schaap dat niet meer overeind kan komen
trekt de herder met zijn staf omhoog

En een herder heeft een stok met een knots op het uiteinde
daarmee gaat hij de wolven te lijf.

En als een schaap van de kudde afdwaalt
slingert de herder een paar steentjes ernaartoe
en stuurt het schaap weer terug naar de andere.

Wat een geweldig mooi, positief beeld voor God
Hij is zo zorgzaam als een herder voor zijn schapen.

Als God zo goed en beschermend en leidend is
dan wil ik wel toegeven
dat ik wel eens als een schaap met de poten omhoog lig,
en geen echt verweer heb tegen de duivel
en soms hopeloos de weg ben kwijt geraakt.

En door Jezus is dat nog veel geloofwaardiger geworden
In hem heeft God laten zien dat hij werkelijk
als een herder voor ons wil zorgen.

Wat heeft hij een mensen overeind geholpen!
En wie heeft hij niet terug geroepen van z’n dwaalwegen?
En de vijand van zonde en schuld,
van dood en vloek heeft hij verslagen
toen hij als een lam zichzelf offerde
toen hij stierf aan het kruis.

Eén met ons, zijn kudde wilde hij zijn
een van ons: een schaap, een lam
Hij deelt ons lot.
Gaat de dood voor ons in.
Draagt de zonde der wereld weg

Als een echte goede herder heeft hij zijn leven
over voor zijn schapen.
Hij zegt het terecht: ik ben de goede herder.
De betrouwbare weg naar leven en geluk, naar God.
D      Wat betent dit voor de praktijk
Wat moeten we hier mee?


Sommige mensen zeggen:
je moet aan Jezus een voorbeeld nemen
je moet proberen net zo'n goed mens als Jezus te zijn

Dat klinkt sympathiek.
Er is ook wel iets van waar
Maar heb je het wel eens geprobeerd
Alle dagen zo dicht bij God te leven
Zo vol van God te zijn als hij is
Zo veel liefde voor mensen te hebben
Ook voor de mensen die je niet liggen
En zo helemaal niet-met-jezelf bezig te zijn?

Mij is het niet gelukt
Ik ken eigenlijk niemand die dat gelukt is
Ik ken wel mensen die er helemaal wanhopig van werden
dat ze zichzelf zo in de weg zitten.

Ja, maar nu begin ik dat te snappen.
Ik ben een schaapje...Jezus is de goede herder
Ik als Jezus worden?
Kan een schaapje een herder worden dan?

Nee toch?

Een schaap moet gewoon bij de herder blijven
en vertrouwen op zijn stok en zijn staf
op zijn slinger en de steentjes

Ik moet bij de goede herder blijven,
bij Jezus, bij God.
Waar hij gaat, daar is mijn weg.
Ik moet proberen hem te volgen
een mens van geloof, hoop en liefde te zijn

Hopelijk gaat mijn weg dan over bergen
en vele toppunten van geluk

Maar natuurlijk zal het ook gaan
door dalen van zorgen en verdriet
door het donker van de dood.

En vast ook zal ik soms struikelen
en hulpeloos met de poten omhoog komen te liggen
dan hoop ik dat hij mensen stuurt
die mij weer overeind helpen.

En vast zal ik soms verkeerde wegen gaan
en afdwalen
Dan hoop ik op woorden uit de bijbel
die als steentjes uit de slinger
mij weer terugbrengen in zijn gezelschap

En vast zal ik bang worden
als ik terug denk aan vroeger
en mijn geweten opspeelt
om het slechte dat ik heb gedaan,
het goede dat ik heb nagelaten
Als ik me schaam
om het kwade dat ik heb gezegd
om het goede dat ik heb verzwegen

Dan mag ik terugdenken aan die andere stok: aan het kruis
aan hoe de herder zichzelf als een lam heeft gegeven
om mij in alle schuld en schaamte nabij te zijn
om mij te redden van de dood.
om mij zeker te maken van liefde en trouw.E      Er staan geen borden die de weg wijzen naar geluk en leven,
Naar God en het koninkrijk der hemelen
Jezus is de betrouwbare weg naar het leven.
Blijf bij zijn woord
Luister naar zijn aanwijzingen

Leef er zo goed mogelijk naar
En volg hem met vallen en opstaan
Met verdwalen en weer terugkeren.

En wees er zeker van
dat hij als een goede herder
alles voor je over heeft.
Hij laat je nooit in de steek
AMEN

 
terug