Luc 2: 1 - 3 Luc 2: 1 - 3
Het evangelie is geen sprookje: Jezus werd in de echte, in onze wereld geboren.

A groet
Waarom zou dat zijn
dat het Kerstverhaal begint met
te vertellen dat er een keizer Augustus is
en een onderkoning Quirinius in Syrië
Moet je dat weten?
Is dat belangrijk voor je geloof?
....
Het staat er niet voor niets
Lucas, de evangelist
geeft daarmee aan dat deze dingen echt gebeurd zijn.
Augustus en Quirinius, dat zijn historische figuren

Die staan gewoon in de geschiedenisboekjes.
Zoals ook Jezus daarin staat.
Er is geen enkele reden om te denken het allemaal verzonnen is.
Dit is geen vroom bedrog, geen sprookje.

Dat is ontzettend belangrijk.
Wij geloven niet in fabeltjes!

Ons geloof gaat over dingen die op deze wereld
die onder mensen zijn gebeurd.
Het zal best met een beetje fantasie verteld zijn
maar de kern, de basis is historisch.

U mag de namen van de keizer en de stadhouder gerust vergeten
Als u maar nooit vergeet
dat we geloven in een God
die zich bemoeit met de echte, met deze wereld
die zich interesseert in onze levens
En die er wat aan doet.
Die uit is op onze redding, onze verlossing.

En wat lijkt die wereld van toen op de wereld van nu:
- een machtige man die doet wat hij wil
- legers die onderworpen volken onder de duim houden
- mensen onderweg, geen plek, niet welkom
Zijn we in die 20 eeuwen wel wat vooruitgekomen?

In elk geval dit is de echte wereld,
wij herkennen die: dit is onze wereld
Zal God die weten te redden?
B        De redding begint ermee dat
die keizer in Rome
wel eens wil weten over hoeveel mensen
hij de baas was.
En met een knip in de vingers
is het besloten:
iedereen moet zich laten registreren.

Er zijn geen uitzonderingen:
ben je zwanger?

moet je helemaal van Nazareth naar Bethlehem?
Niks mee te maken!
Je hebt maar te gaan.
Maar de keizer die denkt
dat hij alles voor het zeggen heeft
en dat hij de toekomst bepaalt
en die van God en Gods nieuwe wereld niet wil weten
diezelfde keizer
werkt er aan mee
zonder dat hij het weet!
dat Gods plan wordt uitgevoerd:
Jezus wordt geboren, de Heiland, de Redder
in Bethlehem, in de stad van David
precies zoals oude profeten ooit hadden voorspeld.

Ik moet denken aan wat er door die oorlog in Oekraïne gebeurt:
Poetin dacht dat de bevolking hem wel enthousiast zou binnen halen
maar hij riep enorme weerstand en verzet op
Hij dacht dat de EU het wel  zou gedogen
Maar eensgezind spraken ze zware sancties af
Hij dacht de invloed van de NAVO terug te dringen
Maar nu willen zijn buurlanden er ook nog bij!
Hij heeft preceis het omgekeerde bereikt van wat hij wilde

En zo is het vandaag met keizer Augustus in Rome
Hij bereikt dat dat de Redder wordt geboren in Betlehem

En als we het evangelie uitlezen
en bij Pasen zijn aangekomen
dan weten we:
al die mensen met hun belangen
al die koningen met hun geweld
die Jezus wilden stoppen
die Gods redding wilden tegen houden
die hebben precies het omgekeerde bereikt
van wat ze wilden:
Hun vijandschap heeft alleen maar laten zien
hoe groot de liefde van Jezus, van God was
Niet te doven zijn trouw aan God
zijn liefde voor mensen
Hij staat op uit graf en dood.


Deze wereld zit niet zo potdicht voor God
als we wel eens denken.
Op een verborgen manier oefent Hij zijn macht uit.
Het lijkt een toevallige samenloop van omstandigheden
Maar wie de profetieën kennen
en wie geloven
die zeggen het vaker bij zichzelf: Hij is het weer!
C      In het veld zijn de herders.
T is nacht. Ze zitten bij het vuur.
Waken over hun schapen.


Waarom zouden zij bezoek krijgen van engelen uit de hemel
Waarom zijn zij de eersten
die te horen krijgen van de geboorte van Jezus?


Het zijn 'maar' eenvoudige mensen, niet van adel.
Ze hadden geen beste naam bij de bevolking
in de steden en dorpen:
Als er wat verdwenen was, en er waren herders in de buurt
dan zouden die het wel gepikt hebben.
En ze stinken ook nog.


Waarom sturen de engelen uitgerekend dat schorremorrie erop uit
Jezus met een bezoek te vereren?
De Messias, de Heiland, de Redder
verdient toch eer en belangstelling
van veel belangrijkere mensen:
van de burgemeester van Bethlehem
of een geleerde rabbi,
of een rijke bankier.
D       Toch niet: Jezus is gekomen voor alle mensen.
Hij wil iedereen meekrijgen
Rijk en arm,
vroom en niet zo vroom,
die er bij horen en die er uit liggen.
die geslaagd zijn, die het niet gelukt is


Daarom moeten als eerste die herders komen
Dan is het van meet af aan duidelijk
dat Jezus er niet alleen voor de
aardige, gelukkige, gelovige mensen is
maar voor iedereen, ook,
juist ook voor de mensen op wie zo vaak
wordt neergekeken
die van alles de schuld krijgen.
Hij begint onderaan.


Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer.
zeggen de engelen
Het hele volk zal daar blij mee zijn.
Jezus zal proberen iedereen mee te krijgen.
Hij ziet om naar laag en hoog, en iedereen daar tussen.
E       Dan snappen we ook waarom Jezus
niet thuis geboren wordt,
maar onderweg - als een vluchteling
Niet in een wiegje ligt,
maar in een kribbe - veel armoediger kan niet
Niet in een herberg,
maar in een stal - voor hem geen plek, niet welkom.

Dat is een teken
Dat zegt de engel
Het is een
teken, dit is zijn visitekaartje:
Hij begint onderaan.

Jezus, de Heiland is niet de zoveelste bestuurder
die de mooiste dingen belooft
en dan op het eind van de dag
in een glanzende auto met chauffeur
naar zijn warme huis wordt gereden.
De allerhoogste daalt af naar het allerlaagste niveau.
En daar blijft hij zijn hele leven.
Op het eind hangt hij tussen 2 moordenaars aan het kruis;
De Redder deelt in het bestaan van de allergeringsten.

Daarom willen wij in de kerk
het hele jaar door naar hem luisteren.
Hij weet wat het is
m mens te zijn
Om zwerver, vluchteling, overbodig te zijn.
Om te geloven, om God te willen dienen
van de moeite die dat kost
Om de weg te gaan die God met je voor heef
van de vragen en twijfels die dat oproept
Hij heeft recht van spreken
Achter zijn woorden zit deze ervaring
Zijn raad is doorleefd. Vol wijsheid

F        De herders zijn gegaan: naar Bethlehem
om te zoeken en te vinden
het stalletje, Maria en Jozef
en het kind liggend in een voederbak.
Ze zien het teken.
En ze verstaan wat het betekent:
Dit kind zal ons en heel het volk redden
Bij iedereen die het wil,
van laag tot hoog,
zal hij geloof, hoop en liefde op gang brengen.

God lovend en prijzend keren ze terug
naar hun schapen in het veld.
Terug in hun oude bestaan.
Maar alles is anders:
hier van binnen weten ze het zeker:
God heeft naar ons omgezien.
We zijn niet te laag voor Hem.
In Jezus kwam hij bij ons, naast ons,
Hij werd één van ons.
Ieder mens gaat hem aan het hart.
G          Ik weet niet of wij straks naar huis gaan
jubelend van vreugde
de rest van ons leven een loflied in onze harten.

Dat hangt er van af
wat u als het voornaamste probleem ziet
waar de Redder ons mee moet helpen.

Is dat de woningnood in ons land
Of de stikstof-uitstoot
Of de energieproblemen
dan zijn er andere helpers en redders.

Maar als je ermee zit
dat je zo weinig van God in je leven hebt:
zo weinig vrede in je hart
zo weinig wilskracht om God te dienen
zo weinig hoop voor morgen en daarna
zo weinig liefde voor mensen
dan kun je bij niemand zo goed terecht
als bij hem.
H Moet je niet blijven staan
bij het aandoenlijke tafereeltje van vandaag:
een kindje, een kribbe, een stal, herders en engelen
Bedenk liever wat er achter weg kwam:


* Hoe Jezus de allergeringsten heeft opgezocht.
Wat een troost voor wie ziek zijn
voor wie tekort komen
En wat een inspiratie voor wie gezond zijn
voor wie in overvloed leven
Om in zijn naam naar elkaar om te zien.

* Bedenk hoe het op Pasen is uitgelopen:
Jezus, de opgestane, de levende
Zijn liefde - Gods liefde - door niets te doven

Geen doem, geen vloek hangt ons meer boven het hoofd
Waar angst is, wekt Zijn Geest vertrouwen in God
Waar wanhoop is, bloeit de hoop op Gods rijk
Waar ikzucht heerst, werkt nu de liefde: voor alle mensen
I         De herders gaan terug de oude wereld weer in
terug naar hun oude vak
Alsof er niets gebeurd is.
Maar alles is anders.
- nu een kind in een kribbe
- straks een man aan het kruis
Met blijdschap pakken ze de draad van het leven weer op.


Dat gaan wij ook doen, vandaag en morgen
elke dag opnieuw
God heeft naar ons omgezien.
Hij heeft de macht van het kwaad gebroken
Hij bevrijdt ons tot een leven van geloof, hoop en liefde

Voortaan een loflied in ons hart.


Laten wij ons redden? Hoe dan?
Gewoon door deze dingen te laten gelden
als de beslissende waarheid voor je leven.
en proberen daarnaar te doen.
Dat is het geloof dat redding brengt.   AMEN

 
terug