Pred 3: 1 - 8 Pred 3: 1 - 8
Goede tijden en slechte tijden wisselen elkaar voortdurend af.
De zin ervan blijft voor ons vaak verborgen.
Prediker houdt het erop, dat al die tijden in Gods hand liggen

A groet

Er is een tijd geweest dat men meende
dat de aarde het middelpunt van het heelal is
en dat de zon om de aarde draait.
Maar rond 1600 zijn er geleerden
die denken dat het precies andersom is:
de zon staat stil…en de aarde beweegt:
die draait in 24 uur om zijn as
die draait in een jaar om de zon
De bekendste van die geleerden: Galileï.


Van de kerk mocht dat niet waar zijn:
Er kwam een proces…
Galilei werd onder grote druk gezet en gemarteld
om zijn ideeën te herroepen.
En de rest van zijn leven werd hij onder toezicht gesteld.
Op zijn sterfbed, zijn de laatste woorden van Galileï
en toch beweegt de aarde”


Als je nou wilt weten wat geloven is
moet je aan deze woordjes denken: EN TOCH.


Galileï kan zijn gelijk niet bewijzen…zijn tegenstanders niet overtuigen
Maar Hij houdt vast aan zijn inzicht, zijn intuïtie, zijn geloof: En toch


B Prediker is ook zo’n denker en onderzoeker
De tijden van een mensenleven, die houden hem bezig.
En die tijden zijn nogal heftig:
Tussen geboren worden en sterven zijn de meest uiteenlopende tijden
Eerst koop je van alles om een huis in te richten
Als je oud bent, doe je het meeste weer weg.


Een tijd om akkers en weilanden aan te leggen
Een tijd om landbouwgrond aan de natuur terug te geven.


Een tijd om elkaar te bestrijden en voor leugenaar uit te maken
Een tijd om met elkaar een kabinet te vormen.


Er is de tijd dat je blij bent met elkaar: je danst van vreugde
geniet van elkaar
En onvermijdelijk komt de dag dat je aan het graf staat
je kleren scheurt en rouwt en zwijgt.


En als het nou zo was dat de fijne en mooie tijden telkens eerst
en de nare en moeilijke tijden als laatste worden genoemd
dan zou er nog een beetje lijn in zitten
maar het loopt dwars door elkaar:
je kunt een huis aan het bouwen zijn
en ondertussen ruzie krijgen met je vrouw
tegelijk promotie maken op je werk
en bericht krijgen dat je vader, je moeder verongelukt is
Dat kan allemaal in dezelfde week gebeuren.
Goede en slechte tijden lopen dwars door elkaar heen.


Het is nooit alleen maar fijn en mooi in een mensenleven
en zeker niet lang
Omgekeerd: het is wel eens akelig en naar…maar ook dat blijft niet zo
Er komen altijd weer andere tijden.


Al met al geeft de Prediker in 7 verzen telkens 4 tegenstellingen.
7 van de zeven dagen in de week: dat is altijd
en 4 voor Noord, Oost, Zuid, West: dat is wereldwijd


overal en altijd gaat het zo: lief en leed door elkaar.


C Het is geen mooi tafereeltje dat Prediker ons voorhoudt:
De goede en de slechte tijden houden elkaar niet eens in evenwicht:
er is zoveel meer leed en narigheid dan geluk en feestelijkheid:
Je zit voor de tv en beneden in de flat is een grote ontploffing
brand, de flat stort in
in 1 klap je huis, je spullen alles weg
Twee doden en iemand nog niet terug gevonden in het puin.


Waarom moeten wij ook die moeilijke tijden doormaken?
Heeft dat wel zin?


Dat zouden we maar wat graag geloven.
Je moet er toch niet aan denken …
dat het niet uitmaakt dat je ter wereld kwam
en ook niets uitmaakt dat je er op een dag niet meer bent.


God heeft ons de eeuw in het hart gelegd, zegt Prediker
Wij zoeken naar zin en betekenis, naar het grote verband,
waar al die tijden van ons bij horen…


Maar het blijft bij zoeken, bij vermoeden en raden
Want we krijgen er nooit de vingers achter.
Een kwelling is het je daarmee bezig te houden.
We krijgen geen zicht op het grote verband.
Wat een daaroms zijn er niet bedacht op de waaroms van het leven.
Maar elk daarom is onvoldoende.
Het is gewoon te erg voor wat mensen overkomt


De wereld zit niet redelijk in elkaar.
Dat is de ontdekking van Prediker
Een ongemakkelijke waarheid, eentje van het soort dat Galilei deed.
Een waarheid die eigenlijk niet waar mag zijn.
Wij houden liever vast aan het vertrouwde:
Na regen komt zonneschijn…
elke wolk heeft wel een gouden randje…
Wie goed doet, goed ontmoet….
God zal er wel een bedoeling mee hebben….
Maar kun je dat zeggen tegen de nabestaanden?
Prediker ziet dat het niet klopt en hij zegt het ook.


Was het geloof maar een gemakkelijke manier om van de vragen af te komen.
Maar het is juist omgekeerd:
Geloof rekent af met de goedkope spreuken die wij op de wandtegeltjes zetten.
D EN TOCH!!….zegt Prediker,
En hij zegt het net net als Galilei:
de schijn heeft hij tegen: de zon gaat op en de zon gaat onder…
En er is niets in dit grote heelal dat zich voor je interesseert


En toch zegt Prediker zijn al jouw tijden in Gods hand
Dat is zijn geloof, zijn intuïtie, zijn inzicht
Hij kan het niet bewijzen...krijgt er zelf de vingers ook niet achter.


En toch zegt Prediker…
De tijden van je leven worden niet bepaald door de eeuwige natuurwetten
De tijden van je leven zijn ook niet een kwestie van toeval, van pech en geluk.
Ten diepste zijn de tijden van je leven in Gods hand
Dat is het laatste, het meest ware, dat je ervan zeggen kunt.
Al die tijden…de goede en fijne evengoed als de nare en moeilijke


Eerst denk je: wat schiet je daar nou mee op?
En: waarom doet Hij dan niets?
Tot je bedenkt: wat een troost dat al mijn tijden in Gods handen liggen.
Er is niet een noodlot dat over mij beslist
ik ben niet de speelbal van het toeval
De tijden van mijn leven liggen in de handen van God.


Dat zijn de handen van Hem die ons Jezus gegeven heeft
De Heer die in al onze tijden wilde delen:
een feestelijke bruiloft in Kana…
een nacht van beproeving en aanvechting in Getsemaneh
en alles daartussen.


De Heer die sterft aan het kruis, als alles spreekt van Gods afwezigheid
en dan zegt: En toch: Vader, in uw handen mijn Geest.


De Heer die ons voor God inneemt…
ons met zijn liefde weet te bereiken…
In de handen van zijn Vader liggen al de tijden van ons leven.


Dat is een geloof, niet te bewijzen
Ieder die gelooft kent de vragen en twijfels die dat oproept
Maar soms vinden we hier ook een houvast, een troost,
vermoeden we een vrede die alle verstand te boven gaat.


E Mijn tijden in Gods hand.
Wat betekent dat? Eerst maar voor de slechte tijden.


Je verliest je werk, je gezondheid, je allerliefste
Heel ingrijpend…Je wereld stort in…
In de woorden van Prediker:
Een tijd om te wenen, om te rouwklagen


Er gaat van alles door je heen.
Je voelt je verslagen / bent boos, opstandig
soms voel je helemaal niets / dan weer ben je een en al verdriet
soms ontzettend alleen.


Het is goed om aan al die emoties toe te geven.
Lucht je hart, ook naar God toe…
Hij kan wel tegen een stootje.
De psalmen gaan ons daar in voor
Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Deze tijd ligt in Gods hand
Dat betekent: in deze moeilijke dagen trekt hij zijn handen niet van je af.


Het betekent ook: God geeft je die tijd om te rouwen.
Hij verwacht dan geen andere dingen van je:
Neem er de tijd voor!
Je hoeft niet zo snel mogelijk door je rouwproces heen.
Een jaar is maar zo voorbij
Dan is het al heel wat als je de meest basale dingen
weet vol te houden:
boodschappen doen, de planten water geven, stofzuigen


Blijf dicht bij je gevoel:
Of je al weer naar kantoor kunt, naar een verjaardag
naar de kerk…dat weet je zelf het beste.
Die tijd krijg je van God…
Geleidelijk aan wordt wel duidelijk hoe je verder moet.
Deze tijd uit Gods hand: Hij helpt je er mee.


Een periode van rouw en verdriet is akelig.
Maar als we een groot verlies lijden
is het goed dat we de tijd krijgen om te rouwen en onszelf terug te vinden.
God geeft ons de tijd daarvoor.


F Mijn tijden in Gods hand
Wat betekent dat voor de goede tijden:
als het leven je toe lacht
je bent gezond, hebt een leuke baan, een fantastisch gezin…


Wees blij,
Wat een voorrecht te mogen leven zonder grote zorgen!
Waar heb je dat aan verdiend?
Dat is toch puur geluk hebben? genade?

Deel je vreugde met anderen en ook met God:
Je ontvangt deze tijd uit Gods hand =
Dank Hem voor het goede dat er in je leven is.


Deze tijd uit Gods hand = het goede bewust ontvangen,
genieten van de liefde met elkaar
spelen met de kinderen
een avond stappen met je vrienden
fluitend naar je werk gaan


Dat schiet er bij ons nog wel eens in.
Zo vaak hebben wij kans om te genieten
Maar hoe vaak gaat die tijd niet verloren:
overuren voor de baas
onderuitgezakt voor de tv
je hoofd in de boeken voor cursus mhoo op later…


Maar je leeft nu…en nu heb je het goed.
Geniet er van…want het leven gaat snel voorbij
En wat jammer als je later omkijkt
en bij jezelf moet zeggen: de mooiste jaren liggen achter mij
en ik heb ze niet benut.
Ze liepen vol met onzin.


Een Joods rabbi vroeg zijn leerlingen eens:
als je later voor God in de hemel verschijnt
wat is dan de belangrijkste vraag?
Zijn leerlingen zeiden: of je de tora kent en gedaan hebt.
Nee, zei de rabbi, dan zal God je vragen:
waarom heb je niet veel meer genoten van het goede dat ik je gaf?


G Het leven is bij tijden verrukkelijk
Dan loopt ons hart over van geluk
En we verwonderen ons over het goede


Bij tijden is het leven verschrikkelijk.
Dan krimpt ons hart van pijn
En verbijsterd leggen we een hand op onze mond.


Waarom die uitersten?
Waarom zo grillig?
Wij zoeken naar zin en betekenis
Doet het er toe, dat we er zijn?
Is er in het verborgene een hart dat voor ons klopt?
Het lijkt er niet op.


En toch, zei Prediker
En toch, zei Jezus
En toch, zeggen wij: al onze tijden zijn in Gods hand.


Dat betekent:
Ten diepste is het leven goed.
We moeten er zuinig op zijn en elkaar er mee helpen.


AMEN


 
terug