Mc 13 Mc 13
Jezus zegt:  Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen. .... Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered... Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. (Mc 13: 7 en 13 en 33  NBV21)


A groet
Het is 85 jaar geleden (9 en 10 nov 1938)

dat in Duitsland de kristallnacht was.
Duizenden winkels, huizen, syngagoges vernield
400 Joden kwamen om
het zouden er 6 miljoen worden...


Auschwitz monument amsterdam
Met dank aan Arthena, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons


  Ter herinnering aan die verschrikkelijke periode
heeft Jan Wolkers dit monument gemaakt:
2 x 3 grote glazen waarin de blauwe lucht en wolken zich spiegelen
Glazen met allemaal barsten er in
zodat als je in de spiegels kijkt
je niet een mooie wolkenlucht ziet,
maar een gebroken hemel.


“de verschrikking op aarde heeft voorgoed de eeuwigheid geschonden.”
zei Jan Wolkers.
Hij bedoelt: De hemel ligt aan scherven
alles waar wij voor staan:
respect voor ieder mensenleven
de vrijheid om te zijn die je bent
de humaniteit, achter dat alles staat een groot vraagteken.
We zijn als mens niet meer geloofwaardig!


En elk jaar dat we de kristallnacht gedenken
zeggen we: het gaat maar door


Onlangs (7 okt 2023) doodden de Hamas terrorristen
honderden niets vermoedende Joodse mensen
van onschuldige kleine kinderen
tot ongevaarlijke oude mannen en vrouwen
Enkel uit haat.
Opgehitst door misleidende propaganda:
De staat Israël moet van de kaart geveegd
Voor het Joodse volk is in hun opvatting geen plek in het Midden Oosten.


We zouden ook in de tijd terug kunnen gaan.
Naar het jaar 70
als de Romeinen op een verschrikkelijke manier
de opstand van het Joodse volk neerslaan
Jeruzalem met de grond gelijk maken
en de tempel verwoesten.


Het is van alle tijden.
Onze geschiedenis is er een van bloedvergieten

Iedere eeuw laat het failliet van de mensheid zien:
niet in staat tot vrede, vrijheid, verdraagzaamheid.


Gebroken spiegels...gemaakt door iemand met een gebroken hartB       Steeds meer mensen zeggen bij zichzelf:
ik kan niet meer geloven in God
Als er een God is, dan zou het er in de wereld heel anders toegaan


Anderen zeggen bij zichzelf:
het is juist het geloof dat mensen zo tegen elkaar op zet.
In naam van God doen mensen de verschrikkelijkste dingen
Gott mit uns, stond op de riemen van de Duitse soldaten
Alla Akbar, roept de terrorist als hij toeslaat


Maar dat is geen oplossing.
Je kunt wel het woordje God afschaffen
Maar waarmee ga je dan benoemen
waar je van droomt
wat je idealen zijn
wat je inspiratie is.
Want dat is wat we bedoelen met God.


God is waar je bewust of onbewust voor gaat,
wat het allerbelangrijkste voor je is
wat je bezielt.


Zoiets heeft iedereen. Ook degene die dat niet God noemt.
Er zijn geen ongelovige mensen.
Iedereen zoekt zin en betekenis.


Eenvoudig voorbeeld:
iemand houdt van hardlopen en wil de allerbeste worden,
hij traint keihard, verwaarloost zijn vrienden, gebruikt doping:
zijn god, zijn ideaal, zijn drijfveer? : de sport


Soms laten heel veel mensen zich door hetzelfde ideaal leiden
in de tijd van Hitler droomde men van een machtig rijk
met allemaal sterke mannen en vruchtbare vrouwen
die god, die geest heette het fascisme.


En als strenge gelovigen vinden dat de westerse wereld
decadent is
en dat hier alles kan
zelfs grapjes maken over het geloof
en heilige boeken verscheuren
en dat Europa, Amerika en Israel de schuld zijn
van alle ellende in de moslimwereld
dan is er niet zoveel meer nodig om met grof geweld tekeer te gaan
De terrorristen roepen wel: Allah
maar in werkelijkheid zijn ze gedreven door frustratie, haat en minachting:
dat zijn hun goden.


Een god is: dat wat je bezielt.
Zo is het ook in de bijbel.
er zijn goden en heren in menigte” schrijft Paulus.
En het komt er maar net op aan
dat je je door de goede god laat bezielen en ispireren.
voor ons is er maar één: de God van Jezus
voegt Paulus er aan toe (1 Kor 8)

C      Vanwege al die goden en heren in menigte
daarom is onze geschiedenis
er één van geweld en bloedvergieten.
We zijn het met elkaar zo oneens
over waar het op aan komt, wat het goede is
We laten ons door zulke tegenstrijdige idealen drijven
dat moet wel op conflict, geweld, verwoesting uitlopen.


En opeens verstaan we wat Jezus zegt:
schrik niet als jullie horen van oorlog
want dat moet allemaal gebeuren.
Niet dat het de bedoeling is, Gods plan of zo
Maar het is onvermijdelijk:
de tegenstellingen zijn te groot
de spanning loopt almaar op
Wee de tijd die meemaakt dat het tot ontlading komt.


En in die treurige geschiedenis van ons is Jezus verschenen
Hij kwam onder ons die zich door allerlei goden laten meeslepen
en elkaar het leven onmogelijk maken
Hij heeft hij laten zien en horen
wat er gebeurt als de ware God
als de goede Geest de toon aangeeft.
Dan gaan blinden zien, verlamden wandelen, zondaars beteren hun leven.
En 5 broden en 2 vissen is genoeg voor duizenden mensen.


Maar dan komt naar voren wat een geweld er in ons mensen schuilt
Uitgerekend hij die dat het allerminst verdiende
De beste van alle eindigt aan een kruis, uitgekotst door de massa
overgeleverd door Judas, verraden door Petrus, bespot door de soldaten
niemand wilde hem meer.


Als het toen geen Pasen was geworden
zouden we nog denken
dat voor liefde en vrede totaal geen plaats is op deze wereld
Dan zou je bij jezelf zeggen:
Laat ik er maar het beste van zien te maken
Een beetje proberen te genieten zolang het nog kan
Wegkijken
En wee degene die mij stoort
en aandacht vraagt voor de mens die tekort komt


Maar het IS Pasen geworden.
Hij kon het hebben!...ons geweld
Zijn Geest is er tegen opgewassen.
Zijn God laat zich niet uit het veld slaan.
Deze God meldt zich opnieuw in onze levens.
Hij blijft het proberen ons in zijn vriendschap te betrekken


En wie zich daaraan gewonnen geeft
ontvangt een nieuwe geest:
ikzucht maakt plaats voor liefde
angst wijkt voor vertrouwen
wanhoop verdwijnt voor hoop
Vreugde en vrede zetten voortaan de toon.
D Zo is door Jezus de situatie nóg explosiever gemaakt.
Want door hem ontstaat nog weer een godsdienst erbij
Door hem komt krijgt er nog weer een nieuwe geest vat op mensen
En er zijn al zoveel goden en heren, geesten.


En dan waarschuwt Jezus zijn discipelen
En dat is ook aan ons gezegd:
wij die ons willen laten drijven door zijn geest
En dat het is ook gezegd
tot allen die niet zo duidelijk in Jezus geloven
maar wel het hart op de goede plek hebben


Pas op: omdat jullie bij mij horen
zullen ze jullie oppakken, verhoren, martelen, gevangen gezet.
omdat jullie bij mij horen
zal iedereen je behandelen als vijanden.


Dat klinkt onheilspellend.
Maar zo idioot gaat het toe in onze wereld
Zo zijn mensen de weg kwijt.


Als je je door Jezus laat leiden
zijn geest in je laat wonen
en liefde uitstraalt en voor de vrede leeft
zal dat lang niet altijd in goede aarde vallen:


Pater van der Lugt in Homs (Syrie) werd enkele jaren geleden
genadeloos afgemaakt door terrorristen.


De spreker op een gemeenteavond
die het voor de vluchtelingen opneemt
wordt het spreken onmogelijk gemaakt.


En als burgemeester Halsema het opneemt
voor de Joden in Amsterdam
krijgt ze heel wat over zich heen op twitter en whattsapp


Daarom werd Jezus toch ook gekruisigd?
Dat was niet alleen omdat hij zo kritisch was
over de Farizeeën en priesters.
Dat was toch vooral omdat hij zo goed was
voor bedelaars en stakkers
voor hoeren en tollenaars die er uit liggen
omdat hij zo warm-menselijk is
Dat irriteert..hij gaat te ver...
er zijn grenzen...hij moet ophouden.


Christenen die Jezus als hun god en heer belijden
die moeten niet verbaasd zijn
als het hun net zo gaat.
En mensen die zich voor anderen inzetten net zo min.


Wie goed doet, goed ontmoet...zegt het spreekwoord
Maar Jezus zegt: wees niet verbaasd als de wereld u haat.
E     Hoe houden we dat vol?
Hoe lang gaat dat duren

Wat staat ons nog te wachten?


Niemand die het weet, zegt Jezus.
Als je maar weet dat ik bij je ben
alle dagen tot aan de voleinding der wereld
De geest die mij drijft, zal ook in jullie komen
en je sterk maken en leiden.


Laten we daar niet te klein van denken.
T is de Geest van Jezus
die zich door niets van de wijs liet brengen
die God en zijn naaste bleef dienen
toen alles en iedereen zich tegen hem keerde.
De Geest die graf en dood overwint
Die Geest komt ons te hulp!


Dan geven we moed toch niet op!
Dan blijven we bezig met de goede zaak.
Dat doen we al 20 eeuwen
En als het moet gaan we daar nog 20 eeuwen mee door.
Wakker, vastberaden, ijverig.


Het geweld in Oekraïne, In Israel, in Gaza net zo goed
vervult ons met ontzetting
Maar we laten ons daar niet door bepalen
We zetten de goede Geest van Christus nu niet opeens buiten de deur.
Dan krijgt de angst ons te pakken.
Dan worden we achterdochtig als het moslims gaat
Dan krijgen we een hekel aan Joden
Dan stellen we ons vijandig op tegen vluchtelingen
Dan komen we steeds meer tegenover elkaar te staan.


We zullen juist wakker en vastberaden
ook deze donkere dagen blijven afstemmen op God
de goede inspiratie ontvangen
Dan kunnen we mensen van geloof, hoop en liefde zijn
In het kleine hoekje dat we bewonen
werken aan vrede en goede verhoudingen
met de mensen om ons heen, wie het maar zijn.


De verbinding zoeken, het ijs breken. Spannend!
Jazeker, een beetje wel, maar wat is het alternatief?
Wegkijken?


Martin Luther King zei:
Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig
dan dat goede mensen niets doen.


AMEN
 
terug