Mat 17: 1 - 9 Mat 17: 1 - 9
Mat 17: 1 - 9  of Mc 9: 2 - 9 of Luc 9: 28 - 36

A        Droomhuis gezocht

Zo heet een programma op TV.
Het gaat om mensen die het in Nederland
te druk vinden / te lawaaiig / te vaak regen
allerlei redenen om hier weg te willen
Al heel lang dromen ze van een paradijsje
bv op Aruba, zonovergoten eiland, witte stranden,
heldere zee en altijd lekker warm
en de mensen leven er zo heerlijk relaxed
En we zien de dromers op huizenjacht
het ene nog mooier dan het andere
tot ze het huis van hun dromen gevonden hebben.


Is dat nou de bedoeling van je leven
dat je op een dag
de harde werkelijkheid achter je kunt laten
een droomhuis kunt betrekken
en de rest van je leven
een beetje over het strand slentert
een duikje in de zee maakt
en s avonds een wijntje drinkt?
Heb je het dan gemaakt?


Heb je dan geen boodschap
aan wat er in Nederland allemaal gebeurt?
Kon je hier dan niets betekenen voor de mensen om je heen
Kun je dat allemaal zo maar loslaten erbij weglopen?


Voor een paar weken, bij wijze van vakantie
dat kun je nodig hebben
even op adem komen
even tijd voor elkaar
even uit je routine, van je tunnelvisie los
maar voor de rest van je leven?


Laten we er maar niet teveel van zeggen
Wie vlucht er niet?
Zovelen avond aan avond voor de buis

Wie vlucht er niet dag in dat uit
in zijn werk of carriere
in zijn studie, zijn hobbie
Wie vlucht er niet in de roes van drank, xtc
even uit je dak gaan

Want de werkelijkheid valt tegen.
Laten we eten en drinken en vrolijk zijn
zolang het nog kan
Morgen zijn we misschien dood
Dan kan het niet meer.
Want dood is dood, einde verhaal
Droomhuis gezocht.
B      Ook Jezus ontvlucht wel eens de rauwe werkelijkheid.
Elke dag om hem heen
zijn er de mensen die zijn aandacht vragen
mensen ziek, in de war
mensen verdrietig en rouwend
mensen overbezorgd, geen greintje vertrouwen
mensen die alles van geld en goed verwachten
Op een of andere manier allemaal
zoekend naar geluk en leven
Leven met een hoofdletter
verlangend naar zin en betekenis, naar God.
Volop gaat Jezus erop in.
En waar hij komt en gehoor vindt en geloof
daar vinden mensen God weer terug
Jezus brengt hun zijn liefde over
wekt weer vertrouwen, biedt weer hoop.


Het vraagt veel van Jezus. Het put hem uit.
Want veel geven...en weinig ontvangen
dat houdt niemand lang vol.


Dan toch maar even erbij weg: de berg op
even geen mensen om hem heen
even alleen
om in de stilte van de nacht
zich te binnen te brengen
wat God van hem wil.
Als hij zich zo naar God toe bidt
wordt het helemaal licht van binnen.
dan weet hij weer wat God van hem vraagt
dan voelt hij weer de liefde van God
en dan wil hij niets liever
dan alleen maar de wil van zijn Vader te doen.


Dit lijkt een vlucht uit de harde werkelijkheid
maar het is alleen maar een adempauze
Het is weer opgeladen worden
om overal waar hij komt
te kunnen doen wat God van hem vraagt.
De volgende dag is hij weer bij de mensen te vinden


Wist u eigenlijk dat dat kon?
Je zo naar God toe bidden

dat het weer licht en ruim van binnen wordt?
dat we iets voelen van zijn liefde en zorg
niet alleen voor mij en mijn zorgen en problemen
maar voor ieder mens, voor heel de wereld?
Dat relativeert een beetje mijn moeilijkheden
Dat wekt barmhartigheid
Dan wil ik graag wat voor een ander betekenen

C      Deze keer is anders.
Deze keer neemt hij drie discipelen mee:
Petrus, Jakobus en Johannes.

Dat zijn z'n beste vrienden.
Maar de laatste tijd komen ze steeds vaker tegenover hem te staan
Elke keer als Jezus spreekt over wat God van hem vraagt
elke keer als hij spreekt over lijden en verworpen en gekruisigd worden
gaan ze daar tegen in
Hoe zou dat ooit Gods bedoeling kunnen zijn!


Dat protest van de discipelen, daar kunnen we in komen
Het is toch niet Gods wil
dat wij lijden en sterven?
God legt ons toch geen kruis op?
Denkt Jezus dat nou echt?


Jezus bedoelt dat in een hele speciale manier.
Hij zegt niet:
jullie moeten de moeilijkheden opzoeken,
en mensen kwetsen en beledigen in dingen die hun heilig zijn
en de ellende over je afroepen.
Dat is nergens goed voor.

Maar: als jullie geloven en het goede doen
en de eenzamen bezoekt
en de vluchtelingen onderdak biedt
en bij de voedselbank helpt
en voor iemand opstaat in de bus
en het opneemt voor wie gepest wordt op z'n werk
dan...
Als je dan spot en tegenwerking van mensen ondervindt
dan moet je niet opgeven.
Dat is je kruis dragen.

En als je het goede doet,
en je wordt toevallig ziek, of je krijgt een stom ongeluk
ook dan wil God dat je zo goed mogelijk doorzet
en voort gaat op de weg van geloof, hoop en liefde.
Ook dat is: je kruis dragen.


Hoe Jezus dat weet? Van Mozes en Elia
Mozes staat voor de Tora, de eerste 5 boeken van de bijbel van toen
Elia staat voor de Profeten, de rest van de bijbel
Jezus heeft het uit de bijbel.
Uit de wet en de profeten heeft hij opgemaakt
wat God van mensen vraagt
wat God van hem vraagt


Geen mens draagt graag een kruis
De discipelen en wij willen er onderuit
Daarom neemt Jezus ons vandaag mee de berg op
om het met ons te bespreken
om onze bezwaren weg te nemen
om ons in te nemen voor de wil van God.
D      Zo gaat Jezus met z'n drie vrienden de berg op
hoger en hoger
en onderweg praten ze over deze dingen
Dan breekt het licht door: God opent hun ogen.
Nu zien zij het ook
hoe Mozes en Elia en Jezus bij elkaar horen
Hoe Jezus voortzet
het werk dat ooit door Mozes en Elia was begonnen


Het lijkt wel een droom, een visioen.
Jezus verschijnt hun in zijn diepste betekenis.
Hij verandert van gedaante
Dezelfde, maar nieuw, anders:
Nu zien ze wat ze altijd al vermoedden: dat hij de Christus is


Dat is het geheim van Jezus
Je ziet dat niet zomaar aan hem af
Zo op het oog is hij gewoon een joodse man,
Wie met hem optrekken
denken aan een rabbi, een profeet, een wonderdoener
En dat is hij ook allemaal aan de buitenkant.
Maar nu Gods licht op hem valt
zien we niets meer van die gewone Joodse man
van die rabbi, die profeet.
Dan is hij helemaal transparant tot op God.


Dat is het grote verschil met u en mij
Ik wil wel doen wat God vraagt:
liefhebben, dienen, delen, vergeven
maar als dat zeer doet
en het voelt als kruis dragen
dan komt de grens al gauw in zicht.
Dan laat ik meer van mijzelf, van mijn eigen wijsheid
mijn kleinzieligheid, mijn eigenbelang, mijn angst
dan van God.
Daarin is Jezus anders, uniek.
Hij wil alleen maar wat God wil
En hij doet dat dat ook:
als het moet onder en straks zelfs aan het kruis.


Daarom zegt een stem uit de hemel:
deze is mijn zoon, de geliefde.
omdat hij alle ruimte geeft aan God
zijn licht, zijn liefde vallen door hem heen naar ons toe.


Dan leggen we een hand op de mond
De Eeuwige heeft naar ons omgezien
Hij wil ons niet kwijt; hij wil ons terug!
Hij bewijst ons zijn liefde in Jezus
Zo neemt hij ons voor zich in
Hij wint ons vertrouwen
Wij geven ons aan Hem, door Jezus.
E      Voor de discipelen is dit een geweldig moment.
Een toppunt in het geloof.
En Petrus heeft direct al een plan:
Zullen we hier onze tenten opslaan?
Hoog op de berg,
ver van de mensen met hun zorgen en problemen?
Drie droomhuizen
ver van de rauwe werkelijkheid
niet meer de strijd om de wil van God te doen
niet meer het lijden omwille van de vrede
niet meer een kruis om te dragen?
Voortaan genieten?


Ach, wat een dwaasheid, zegt de evangelist
Hoe kan dat nou de bedoeling zijn?
Want God is bewogen om mensen,
om de echte mensen
de eenzamen, de zieken en verlamden
de mensen die zichzelf onmogelijk gemaakt hebben
de mensen die met zichzelf overhoop liggen
Voor hen is Jezus gekomen om te vertellen
van een koninkrijk dat komt
En om dat niet bij mooie woorden te laten
maar om het waar te maken
en te genezen, te kleden, te voeden, te vergeven.
Dat kan niet hier hoog op de berg.
Want hier zijn ze niet.
Dat zal in het dal gebeuren, beneden in de rauwe werkelijkheid.


Deze is mijn zoon, hoort naar hem, klinkt het vanuit de wolk
Luister niet naar die dwaze plannen van Petrus
om tenten te bouwen
Luister niet naar de stem van de tijdgeest
die roept dat je vooral genieten moet
en dat je gek bent als je dat niet doet
En dat je een mislukkeling bent
als je het niet voor elkaar weet te krijgen:
dat droomhuis in een warm land.

Deze is mijn zoon, Hoort naar hem!
En we zien hem gaan de berg af, naar de mensen toe
En we horen hem spreken over God liefhebben
en zijn liefde bewijzen aan elkaar.

Binnenkort staat er een kruis.
Hij zei dat niet zomaar, hij meende dat.

Drie dagen later zien zijn discipelen
datzelfde hemelzuiver licht
En diezelfde lichtende gestalte
Christus, Zoon van God, onze Heer.
Wij zullen leven met hem. AMEN
 
terug