Joh 14: 9 Joh 14: 9

Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien....

A      Een paar terug overleed de dichter Leo Vroman

Bekend van

kom vanavond met verhalen

hoe de oorlog is verdwenen

en herhaal ze honderd malen

alle malen zal ik wenen”

 

Hij is een Jood

Als de oorlog uitbreekt

vlucht hij binnen de week naar Engeland

en dan door naar Nederlands Indië.

Maar daar krijgt hij met de Japanse bezetters te maken

Hij komt in verschillende kampen terecht.

Hij is een paar keer erg ziek

En overleeft het maar net.

 

Na de oorlog kan hij niet terug naar Nederland

Hij gaat naar Amerika.

 

Wat hem op de been houdt in die moeilijke oorlogsjaren

is niet alleen zijn optimisme

Het is vooral ook de liefde van zijn leven: Tineke Sanders.

Als hij haar voor het eerst ziet 1938

weet hij: zij is het!
Maar als hij vlucht voor de bezetter

kan zij niet mee.

 

Vijf jaar lang is er geen contact mogelijk.

Ze weten van elkaar niet of ze nog leven.

Dat kunnen ze alleen maar hopen.

 

Maanden na de oorlog blijkt dat ze allebei nog in leven zijn.

2 jaar kunnen ze alleen maar door brieven contact houden.

Dan eindelijk op 9 september komt Tineke aan in New York

Direct de volgende dag later trouwen ze!

En samen zijn ze oud geworden.

 

We kunnen ons voorstellen

hoe belangrijk deze liefde was voor Vroman

al die jaren die hij in de kampen doorbracht.

Het beulswerk...

de honger en ontberingen...

mensen die je ziet sterven

zelf een paar langs het randje

en toch volhouden omdat je weet:

ergens ver weg klopt een hart voor mij

en mijn hart klopt voor haar.

 

Dan kun je veel voor lief nemen

En blijven hopen op een weerzien

En daar je uiterste best voor doen.
B      Ergens ver weg klopt een hart voor mij.

Dat wist Jezus ook. Ver weg...

niet gescheiden door zeeën en oceanen

niet in dagen te bereizen

nog verder...voorbij zon en maan en sterren

aan gene zijde van de ruimte

En tegelijk: zo dichtbij: hier en nu

altijd en overal

In het verborgene...

In het hart van de werkelijkheid

klopt een hart voor mij.

 

Daarom zegt Jezus niet zomaar:

ik geloof in God

of ik geloof wel dat er iets is

 

Iets” en “God” zijn voor Jezus

woorden die veel te bleek zijn,

te bloedeloos, te neutraal.

Daar blijkt geen liefde uit, geen verbondenheid.

Maar juist dat ervaart hij: liefde van God

En juist dat is de vreugde van zijn hart:

liefde voor God.

 

En als het er zo hartelijk aan toegaat

is dat Iets geen iets meer

Kun je die God beter je Vader noemen

En ben je zelf niet zomaar een mens

maar zijn Zoon.

 

Zoals Tineke ver weg in Europa

het geheim is van Leo Vroman...

Zo is zijn Vader in de hemelen

het geheim van Jezus.

Groot de vreugde om zijn liefde

Vurig de wens om hem alleen te dienen

 

Daarom straalt hij zo'n vertrouwen uit

zo'n rust, zo'n vrede:

Wat leeft hij onbezorgd voor de dag van morgen

Daarom zo'n wijsheid:

Wat kan hij de bijbel raak uitleggen

Daarom zo'n kracht in zijn woorden

Vol liefde zijn ze:

wie ziek zijn – knappen op

wie verkeerde wegen gingen – vinden de weg terug

 

God – Mens : dat klinkt naar afstand

Horen die wel bij elkaar?

Vader en Zoon : dat klinkt naar verbondenheid

Die horen bij elkaar

dat is zijn geheim

de diepte-dimensie van zijn leven.

Zijn innerlijk anker. Bron van kracht, van vreugde.
C      Dat kun je mooi vinden, jaloers op zijn

En dat is precies de bedoeling

Dat God in ons door Jezus

het verlangen wekt om ook zo innig

zo warm en hartelijk met hem verbonden te zijn.

 

Daarom vragen de discipelen

Laat ons de Vader zien, Heer

Niet: laat ons God zien

Maar: de Vader...ze bedoelen:

help ons om ook in zo'n warme betrekking met hem te komen

help ons om zijn liefde te ontdekken

dat ook wij diep van binnen weten

Hij onze Vader...ik zijn Zoon...zijn dochter.

 

Want hun geloof en misschien ook dat van ons...

wij merken niet zoveel van een Vader

zien niet zoveel van zijn liefde.

 

Misschien omdat het leed in de wereld

of de zorgen en verdrietigheden van je eigen leven

allemaal vragen en protest oproepen

Waarom laat hij zoveel kwaad op de wereld toe

Waarom de een ziekte, de ander gezondheid

Zo grillig...

Dan voel je je nooit veilig en geborgen

Altijd onzeker: wat zal me nu weer boven het hoofd hangen?

Laat ons de Vader zien, Heer!

Dat ik zijn liefde mag ervaren

 

Of is God voor u meer de wetgever

die allemaal geboden oplegt en verboden

Je probeer het wel, maar telkens gaat het verkeerd:

mijn karakter, mijn wilskracht schiet tekort

de omstandigheden werken niet meer

Altijd het idee dat je het niet goed doet?

Een schuldgevoel?

Laat ons de Vader zien, Heer!

Dat ik zijn zoon, zijn dochter mag worden

 

Of is God misschien maar een vaag idee.

Soms vermoed je iets van zijn bestaan.

Iemand zei: Ik zag tegen m'n examen op

maar onderweg gingen opeens de wolken open

en kwam de zon zo stralend te voorschijn

Een teken. Er moet toch wel iets zijn.

Maar verder komt het niet

Als je eens contact zoekt en bidt, neemt hij niet op

Je zegt je gebed op maar het is net of je voice-mail inspreekt

En terugbellen is er al helemaal niet bij.

Laat ons de Vader zien, Heer!

Dat ik kan geloven dat er in het verborgene

een hart voor mij klopt.


D      Jezus antwoordt:

Wie mij gezien heeft, hééft de Vader gezien.

 

Dat vinden wij raar. De discipelen ook

Zij en wij zien Jezus...gewoon een mens

een man van een jaar of 30. Niets bijzonders

Ziet de Vader er zo uit?

 

Nee, natuurlijk niet.

Het gaat niet om het uiterlijk, om de buitenkant

Het gaat om wat Jezus laat zien.

Om wat er door Jezus aan het licht komt.

 

Net zoals de mensen in het kamp

aan Leo Vroman kon zien

en merken en horen

dat er een Tineke was.

zonder haar te zien...was ze er: in hem.

Zo is het met Jezus.

Hij is helemaal toegewijd aan zijn Vader in de hemelen

Niet voor zichzelf leeft hij

Niet voor geld en bezit

Niet voor een schitterende carriere

Alleen zijn Vader heeft hij lief

Zo ontvangt hij de liefde van God

 

En dat merken de mensen om hem heen.

Zijn aandacht voor hen is anders dan ze gewend zijn

Want ook naar hen toe, is het

dat hij niets voor zichzelf zoekt.

Hij wil er niet beter van worden

Hij doet het niet om beroemd en gezien te worden.

T is nergens om – echte liefde is het...geen spoortje ik-zucht

De liefde die hij hun bewijst komt van boven

Het is de liefde van zijn Vader in de hemelen

die in en door Jezus op ons toekomt

 

Zoals een glazen raam het licht van de zon door laat

zo valt door Jezus de liefde van God onze levens binnen.

 

Filippus, de discipelen, de kerk, u en ik

wij blijven vaak bij de buitenkant staan

We letten teveel op het glazen raam:

Terwijl het gaat om wat er door valt

het licht van de zon.

Zo is het met Jezus...het gaat niet om hem

maar om wat er door hem

van God zichtbaar wordt in de wereld

Hoor maar wat hij zegt:

Ik spreek niet namens mezelf

als ik tegen jullie spreek

maar de Vader die in mij blijft

doet zijn werk door mij

Ik ben in de Vader en de Vader is in mij.
E       Dat zie je niet aan de buitenkant

Daarvoor moet je in de diepte zien

Maar dan, dan zien we iets moois!

Wat een liefde...wat een passie

wat een moeite...wat een inzet

doet God om ons met zijn liefde te bereiken

om ons met zijn liefde aan te raken

 

In Jezus gaat hij tot het uiterste

Met de liefde van zijn Vader

verwarmt hij de harten van mensen

En wat doet hun en ons dat goed.

 

En op het laatst...

zelfs het kruis wordt een venster

dat de liefde van God doorlaat

Hier laat God zien

dat zijn liefde alles voor lief wil nemen

Alle ikzucht en geweld en zonde van onze kant

laat hij op zich uitrazen

Wij kunnen de liefde in zijn hart er niet uitslaan.

 

Deze onvoorwaardelijke liefde is het die wij ten diepste zoeken

Op de bodem van onze ziel ligt dit verlangen

Zo zijn wij gemaakt

Wij hongeren en dorsten naar een hart dat voor ons klopt.

 

Daarom kunnen wij het maar niet vinden

bij wat de wereld biedt

aan oppervlakkig vermaak

aan flitsende carrieres

aan politieke idealen

Surrogaat is het...afleiding...

het verlangen naar zin en betekenis blijft.

 

Daarom kunnen wij het ook niet vinden

bij wat we zelf van God maken:

dat grillige Opperwezen

die hemelse rechter en zijn wet

het vage vermoeden van het Iets-isme.

Zolang we het daar zoeken

blijft de onrust

blijven we vragen: Laat ons de Vader zien, Heer

 

Maar wie Jezus zien...

beginnen iets te vermoeden

van een Vader in de hemelen

Wie door Jezus heen zien

raken beetje bij beetje vertrouwd

met een God die liefde is

Wie Jezus zien en geloven

wordt zelf zoon, een dochter van een Vader in de hemelen

en in enen door: broeders en zusters van elkaar.

Samen Gods gezin op aarde.
F      Daarom zegt Jezus terecht

Ik ben de weg, de waarheid en het leven

Niemand kan tot de Vader komen dan door mij.

Want zo is het:

niet je ouders, de juf op school

niet de dominee van de kerk

brengen de liefde van God zo duidelijk over.


Zelfs Mozes, Mohammed, wie ook maar

hebben zo niet over God gesproken

als was hij een Vader

als kon jij zijn kind worden.

Als was daar tussen jou en God een band van liefde

onverbrekelijk.

 

Dat betekent niet dat je ouders, de dominee

dat Mozes en Mohammed niets te zeggen hebben.

Maar zij zijn niet dat heldere venster op God

zoals Jezus dat is.

Bij hun is teveel ik-zucht, eigen belang

zij schuwen het geweld niet

om hun zin door te zetten.


Bij Jezus is dat niet.

Hij gaat helemaal op in de liefde voor God

Zelfs als het hem aan het kruis brengt.

Zo laat hij zien dat God ons tekort

voor eigen rekening neemt

Dat God een Vader is

En wij zijn kinderen mogen zijn.

Door hem ontstaat er een band van liefde en vriendschap

Dat is : hij brengt verzoening waar vervreemding was.

 

Dat hebben wij nodig:

vrede met God...

geloof aan een hart dat in het verborgene voor ons klopt

Dat zal ons op de been houden

in deze verrukkelijke, in deze verschrikkelijke wereld

zoals het Leo Vroman in de oorlog sterkte.

 

Vrede met God

We vinden het exclusief bij Jezus

De enige hoeksteen, zegt de bijbel

Zijn naam alleen waardoor wij behouden moeten worden


Maar het is heel royaal, heel inclusief

de liefde van God gaat uit naar ieder mens,

naar alle volken, alle rassen

naar Joden en Moslims

naar grote en kleine gelovigen

naar twijfelaars en zoekers

naar iedereen steekt God zijn hand in Jezus Christus

Het huis van mijn Vader heeft vele woningen.

AMEN

terug