Ps 90 Ps 90
overdenking voor de oudejaarsavond

Inleiding: Ps 90: 12
Het is de tijd van de jaaroverzichten op tv en in de krant
van jaarboeken die afgesloten worden
De tijd van een nieuwe kalender en agenda
We schrijven er weer een jaar bij.

Opvallend is dat de Bijbel eerder van dagen spreekt
niet van jaren.
In jaren rekenen, dat is als het om mensen gaat, een maatje te groot.
Ook al wordt iemand oud, dan nog heet het:
de DAGEN van onze jaren, daarin zijn 70, misschien 80 jaren.
het is wat naief om maar zo met hele jaren tegelijk te rekenen.
We zijn mensen van de Dag.

Alleen God is de eeuwige.
Over Hem kun je in jaren rekenen.
Maar dat is dan weer een maatje te klein.
Duizend jaren zijn voor Hem niet meer dan een dag.

Dat zijn geluiden die ons vreemd zijn geworden.
We zijn levenslustige mensen.
We willen presteren, genieten
We zijn druk met van alles en nog wat.
Dat het van de ene op de andere dag uit kan zijn
dat wil er niet echt bij ons in.
We rekenen in jaren.
Deze avond willen we niet zomaar voortjakkeren van het ene jaar in het andere.
Maar even stilstaan en onze dagen tellen

Dat raadt de bijbel ons aan.
Niet om trieste en weemoedige gevoelens op te roepen
Of om voortaan met lood in de schoenen door het leven te gaan
Maar: om er wijzer van te worden.
Wijs in de zin van : dichter bij God.
meer vertrouwd met de Eeuwige.
Dat we inzicht ontvangen in de juiste verhoudingen tussen God en mens
Wijsheid die je leven stempelt en vormt
Wijsheid waarin je eens getroost sterven kunt.
Die wijsheid, daar willen we in groeien vanavond.

Lees Ps 90: 1-2
Je dagen tellen…
een kind doet dat: nog 3 nachtjes slapen, dan ben ik jarig.
Die 3 dagen zijn eigenlijk een hindernis.
Was het maar zover.

Iemand in de gevangenis telt ook z’n dagen:
elke dag streept hij er eentje door
tot de tijd erop zit.
Niets te beleven…elke dag dezelfde sleur en routine
Je kunt ook je dagen tellen, zoals een postzegelverzamelaar
zijn postzegels telt:
één voor één bekijkt hij ze

en af toe houdt hij er eentje omhoog, tegen het licht

Zo kijken wij naar al die dagen
en halen een paar dagen naar voren.
Om die eens extra goed te bekijken.
Allereerst de fijne en goede, de gezegende dagen
Dagen die spreken van de liefde van God.

Misschien die keer dat je als nooit tevoren de zon zag op gaan
indrukwekkend; een vuurrode bal boven een winters landschap
en langzaam maar zeker verdween mist en nevel

Of misschien die dag dat de dokter je zei:
u bent weer helemaal beter
en je voelde je zo gelukkig, zo bevoorrecht en dankbaar.

Misschien was het wel toen je van zorgen en verdriet
niet wist waar je het zoeken moest
je hebt gebeden, gezocht, getwijfeld
Maar toen op een morgen werd je wakker met nieuwe kracht
levensmoed om wat onvermijdelijk geworden is
moedig op te pakken
als iets dat bij jouw, bij jouw leven hoort.

Misschien denken we terug aan een extra feestelijke zondag in de kerk

En misschien ben je wel gewoon heel blij
met die gewone dingen
met brood en thee,
met een warm huis
met kleding, gezondheid, werk
met vrienden en familie
en ga zo maar door
al die gewone dingen die zoveel mensen moeten missen
toch niet zo gewoon…
dan tik je even tegen de pet: “dank U wel, Heer”

Wie heeft niet zulke dagen in zijn verzameling zitten?

Het zijn de dagen waarvan je zegt:
God wat was U goed voor ons.
Heer, Gij zijt ons een toevlucht geweest,
van geslacht tot geslacht.

Vandaag danken wij God daarvoor
en we vertrouwen erop
dat Hij ook in het nieuwe jaar
ons zegenend nabij wil zijn.


We zingen nu: Ps 90A: 1-2
Daarna lezen we Ps 90: 3-6


Als we onze dagen bekijken
vinden we er ook verdrietige tussen:
dagen dat we afscheid moesten nemen

van iemand die ons lief was.

En behalve dat het zeer doet
en met verdriet en rouw vervult
roept het ook vragen en verwarring op.
Wij begrijpen niet waarom het zo is:
Waarom zijn wij als het gras
dat opschiet, bloeit, verwelkt en verdort
Waarom heeft God ons zo gemaakt?


We wisten altijd wel dat we stervelingen zijn
uit stof genomen…om tot stof terug te keren
Maar meestal leven we daar wat over heen.
We verdringen het.

Nu we onze dagen tellen, is niet langer mogelijk
de dood te verdringen
We beginnen de werkelijkheid te beseffen:
voor mij houdt het ook een keer op.

Zolang je dat niet ziet, wilt zien, leef je in illusies.
Maar als je de ogen open gaan,
zie je hoe kostbaar elke dag van je leven is.
We zijn hier maar even
.
Dan kan in je hart de wijsheid komen om “bij de dag te leven”.
Maak wat van je leven

En dan bedoel ik niet in de eerste plaats:
werk en carrière, rijkdom, de Amerikaanse droom
Maar voor alles:
maak er wat van met elkaar:
je leven, je vriendschappen, je huwelijk, je kinderen
En maak er wat van met God:
zoek Hem en leef met Hem
deel je leven met Hem
Hij wil het adres zijn van alles wat je bezig houdt.

Stel die dingen niet uit voor later
Doe het nu.
Want straks is het voorbij.
En wat jammer als je in je leven niet aan het leven bent toegekomen
Als je leven niet meer is dan een aaneenschakeling van gemiste kansen.

Zingen: Ps 90A: 3 en 4
Daarna lezen Ps 90: 7 – 12

We tellen onze dagen
Dan vinden we daar ook dagen bij
waarvan je zegt:
alles mislukt…
mijn huwelijk zit helemaal klem
mijn gezondheid dreigt het te begeven
het klikt niet meer met de collega’s op m’n werk
En God…het lijkt wel of hij niet naast
maar tegenover mij staat.

En soms is dat inderdaad zo.
Dat God een tijdlang voor je gevoel een vijand is.
Omdat … zoals je met je partner, je kinderen omgaat …
Hij je niet zegenen kan
Omdat … zoals jij roofbouw op jezelf pleegt …
Hij daar zijn handen niet zegenend boven kan houden

Omdat … zoals jij met je ellebogen … daar kan Hij niet in meegaan.

In de woorden van Mozes:
wij komen om door uw toorn

door uw woede bezwijken wij.
En dan hoeven we niet te denken aan bliksems uit de hemel
maar heel concreet aan de ellende die wij over onszelf afroepen
door onze verkeerde manier van leven
het gaat om onze zonden.


Zo kunnen we ook in het groot naar onze samenleving kijken:
grote zorgen om het milieu

zovelen die letterlijk in de kou zitten
op de voedselbank zijn aangewezen


Moet dat alles ons misschien te denken geven?
Klinkt er ook een boodschap in door?
een oordeel van God?
Hij neemt het niet als we zijn aarde zonder eerbied en liefde bewonen

overal handel van maken
het liefst 7 dagen per week de klok rond.

En het kan toch niet zo zijn
dat velen te kort komen
en anderen geen centje pijn hebben?
Waren we niet als bedoeld om Gods liefde en zorg
zichtbaar te maken
door naar elkaar om te zien?


Wanneer we vandaag onze dagen tellen
en we ook de nodige ellende tegenkomen
is het goed om onszelf af te vragen:
zou het kunnen zijn, dat er in mijn leven iets grondig verkeerd zit?

Dat is een goede vraag.

Daarmee komt wijsheid in ons hart.
Vrees voor God, respect en eerbied voor zijn bedoelingen met het leven.

Dan komt ons leven nieuw en rijper uit de ellende te voorschijn.
God veegt ons maar niet zo van tafel.
Bij Hem is vergeving.
Wij mogen leren van onze fouten.


Zingen: Ps 90 A: 5 en 6
Daarna lezen Ps 90: 13 – 17


Zo hebben we al onze dagen geteld:

de fijne en goede dagen
dat we ons bevoorrecht wisten
en gezegend door God

de dagen van verdriet en rouw
en we ons stervelingen voelden
bewust van onze eindigheid

en de dagen van oordeel
dat God ons tegen is
om een heilloze weg om te buigen
om ons leven in zo’n richting om te buigen
dat Hij met ons mee kan, zegenend
Zo is Hij het allerliefste God.

Wat een geweldige God hebben wij.
Wij dwalen en verdwalen.
Wij raken verslingerd aan geld en goed.
God niet.
Hij raakt niet van de wijs.
Hij blijft zichzelf
Hij blijft trouw aan zijn bedoeling met de mensen:
Voor de liefde zullen zij leven
Hij blijft trouw aan zijn plan met de wereld:
Vrede en gerechtigheid zullen daarop wonen.

Wij kunnen niet beter doen
dan onszelf aan deze God toevertrouwen

Bij hem zijn wij geborgen.
Hij is en hij blijft onze toevlucht.

En met deze woorden het nieuwe jaar in gaan:
Bevestig Heer, het werk van onze handen

ja, het werk van onze bevestig, dat.

Zingen: Gez 470: 1 en 4 (Liedboek 1973)
 
terug