Paasverhalen vergeleken Paasverhalen vergeleken

Gemeenschappelijk
De evangeliën lopen uit op de Paasverhalen Mc 16: 1-8; Mat 28: 1-20; Luc 24: 1- 53, Joh 20 en 21. Die vertonen behoorlijke verschillen. Maar het volgende hebben ze gemeenschappelijk:

  • Het speelt zich af op de eerste dag van de week, bij het krieken van de dag.
  • Maria van Magdala wordt in alle vier genoemd als de vrouw die als eerste zag dat het graf leeg was.
    De mannelijke discipelen zien de Opgestane Heer niet (Mc) of op het eind van de dag (Luc en Joh) of zelfs een paar dagen later (Mat)
  • Maria Magdalena rekent niet op een leeg graf en al helemaal niet op een verschijning van Jezus als de levende. De andere vrouwen en discipelen evenmin.
  • De drie synoptici hebben als paasbericht 'hij is opgewekt, hij is niet hier'

Verschillen
Maar er zijn ook behoorlijke verschillen:
 

  Wie
Mc Maria Magdalena, Maria moeder van Jakobus, Salome (allen ook bij de kruisiging genoemd - Mc 15: 40)
Mat Maria Magdalena, de andere Maria (moeder  van Jakobus en Jozef - Mat 27: 61)
Luc Maria Magdalena, Johanna, Maria van Jakobus, de overigen
Joh Maria Magdalena, later Petrus en de discipel die Jezus liefhad
  Open graf
Mc steen is weggewenteld
Mat een engel wentelt de steen weg, aardbeving
Luc steen is weggewenteld
Joh steen is weggehaald
  Gaan ze in het graf?
Mc ja, ze zien een jonge man met een wit gewaad
Mat nee, een engel wijst op de plek waar Jezus gelegen heeft
Luc ja, geen lichaam, twee mannen in een bliksemwit kleed
Joh Maria niet
Petrus en Johannes wel, zij zien de linnen doeken en geloven
Maria ziet twee engelen in het graf, bij het graf de tuinman? Jezus!
  Bekendmaking
Mc jonge man zegt: hij is opgewekt, hij is niet hier
Mat engel zegt: hij is opgewekt, hij is niet hier
Luc twee jonge mannen zeggen: hij is opgewekt, hij is niet hier
Joh Jezus zegt: houd me niet vast, ik moet opstijgen naar...
  Opdracht
Mc jonge man: zeg aan leerlingen en Petrus: naar Galilea
Mat engel: zeg aan leerlingen: naar Galilea
als de twee Maria's gaan verschijnt hun Jezus, die hetzelfde zegt
Luc twee mannen: herinner je de lijdensaankondiging (in Galilea)
Joh Jezus: zeg de leerlingen dat ik opstijg naar

 

Vervolg
Mc ze zeiden niemand iets, want ze vreesden (later aangevuld met Mc 16: 9-20)
Mat Jezus verschijnt aan de elf leerlingen in Galilea, (dat moet gezien de reistijd enkele dagen later zijn geweest)
Luc

De vrouwen vertellen het de elf en de anderen, die het echter larie vinden
Petrus gaat kijken bij het graf.
Jezus verschijnt aan de Emmaüsgangers, die het aan de elf discipelen vertellen
Dan (in de avond) verschijnt Jezus bij zijn discipelen in Jeruzalem
Hij legt uit dat hij moest lijden en opstaan op de derde dag,
En dat dat bekend gemaakt moet worden aan alle volken
Opdracht om in Jeruzalem te blijven tot ze kracht zullen ontvangen
Hemelvaart bij Betanië vlakbij Jeruzalem op het eind van die eerste dag van de week

Joh

In de avond van de eerste dag verschijnt Jezus aan de discipelen
de achtste dag verschijnt Jezus ook aan Thomas
Verschijning bij het meer van Tiberias (vangst van 153 grote vissen)
Petrus opnieuw in dienst genomen

   

 
terug