1 Kor 9: 24 - 27 1 Kor 9: 24 - 27
Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans,
wij echter voor een onvergankelijke. (1 Kor 9: 24- 25;  NBV 21)


A        Sport is populair.
Om te doen, om naar te kijken.
In het Griekenland uit de tijd van de bijbel
was dat nog veel extremer:
Je had de spelen in Olympia eens in de vier jaar
dan kwamen de kampioenen uit alle grote steden
naar het toernooi
Maar in de tussenliggende jaren
waren er vergelijkbare wedstrijden in andere steden.


Sport was zo belangrijk
dat een oorlog wel eens onderbroken werd
om naar het stadion te kunnen gaan.


Paulus denkt daar heel anders over,
De oefening des vlezes is van weinig nut
schrijft hij en hij bedoelt dan
niet erg zinvol voor je geloof
je wordt er geen betere christen van
je brengt het koninkrijk der hemelen niet dichterbij
je verdient er niet het eeuwige leven mee.


Dat zou hij vandaag zou weer kunnen zeggen
En kunnen uitbreiden met
TV kijken, / postzegels verzamelen, / tuinieren / rummikuppen
en wat voor hobbies we nog meer hebben
Wel nuttig voor je gezondheid, voor je ontspanning,
tegen de verveling, voor de gezelligheid
Maar voor God en het geloof niet nuttig.


Dat is direct al goed nieuws voor wie niet van sport houdt


En de sporters die alles voor hun sport over hebben
alle tijd, energie hun laatste cent gaat erin zitten
een sociaal leven schiet erbij in.
voor hen is ook niet zo gek om dit eens te horen
van weinig nut, al dat sporten
Voor God betekent het helemaal niets.
het gaat in het leven om heel andere dingen.

Hadden Grol en Verkerk dat bedacht
dan zouden ze niet zo totaal teleurgesteld zijn geweest
toen uitgeschakeld werden bij het judo.


De bijbel stuurt ons niet naar de sportschool
Om een betere gelovige te worden
hebben u en ik wel andere dingen nodig:
bijbel en gebed, op zondag de kerkdienst
door de week: de zorg voor elkaar.
Daar leren we van.
En als we dat nu eens deden met de inzet
de volharding van topsporters!


B        Ren als de atleet die wint, schrijft Paulus


Hoe dat is, kun je aan Daphne Scbippers zien
Kampioen op de 100 en 200 meter


Zelfverzekerd loopt ze de baan op:
ze weet wat ze kan: ze is de beste


Zoekt het startblok, neemt haar plaats in
Vastberaden: ze is gekomen om te winnen


Ze sluit zich af voor het publiek,
hoort en ziet niets meer
Uiterst geconcentreerd wacht ze op het startschot


Dan sprint ze weg...meteen voluit...
Links en rechts ziet ze andere lopers
die zijn al een beetje voor...maar ze raakt niet in paniek
zet nog wat meer aan
komt voorop te lopen
Het laatste stuk is ze buiten adem, de benen staan in brandt
Maar ze loopt door de pijn heen, geeft alles
Finisht als eerste.

Ook in het geloof gaat het zo.

Ren als een atleet die wint
Dat betekent: zelfverzekerd aan de start verschijnen:
weten wie je bent en wat je kunt: jouw talent om God te dienen


En vastberaden moet je zijn: ik wil een mens van geloof, hoop en liefde zijn
ik moet en zal alleen maar God dienen en mijn naaste als me zelf


Het vraagt concentratie: ik wil alleen maar doen wat God van me vraagt


Vertrouwen is onmisbaar: mensen kunnen je onzeker maken
twijfels in je oproepen
maar ik laat me er niet door verlammen: ik zet door.


En volharding: als het zeer begint te doen, door verdriet of tegenslag
dan probeer je dat zo goed mogelijk te verdragen


Zo ga je door een leven lang, tot je de eindstreep hebt gehaald.


Geloven is niet als een kalm wandelingetje in de avondzon
Wie gelooft gaat lijken
op een hardloper die uitgeput over de finish komt.


Echt geloven vraagt alles van je
Niet voor niets heet het:
Je zult liefhebben met heel je hart en ziel, met al je verstand,
en met alle kracht die in je is.
C         Paulus haalt nog iets naar voren:
Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles.
Vraag dat maar aan de sporters in Rio.
Zij ontzeggen zich heel wat:
Gezond eten en drinken, op je gewicht letten.
2 – 3 x per dag trainen
pijn lijden bij de fysio
Tussendoor: bijkomen van de vermoeidheid.
Weinig tijd voor leuke dingen
Zeker niet tot diep in de nacht samen stappen
Wie dat niet wil, heeft in Rio niets te zoeken.
Joeri van Gelder moest naar huis


Deze nadruk op discipline, op zelfbeheersing is er ook in het geloof.
Paulus schrijft: ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing

Het is niet toevallig dat Paulus dit aan de gemeente in Korinthe schrijft.
Korinthe is een grote havenstad en alles wat God verboden heeft
is daar te vinden.
En sommige gelovigen hadden het evangelie niet goed begrepen:
IPV dat ze zeiden ik hoor door het geloof bij God en bij Christus
Dat verkeerde dat is nu voorbij,
daar doe ik niet meer aan mij
IPV daarvan zeiden zij:
Ik geloof, Ik ben gedoopt. Ik heb de Geest.
Het zit hem niet in of ik een keertje dronken ben of niet
Het zit hem niet in of af en toe een slippertje maak
Het zit hem niet in of ik iemand een poot uitdraai
Het zit hem niet in of ik die weduwnaar bezoek
Ik geloof heus wel dat er iets is.


U hoort het wel:
Zo beperk je je geloof tot iets voor je ziel
Je laat het niet doorwerken op je lichaam
Dan werkt het geloof ook niet door
op je huwelijk, je gezin
op je hoe je doet op je werk, in je vrije tijd


Dan verdampt het geloof tot een mooie gedachte
En ondertussen is het resultaat:
eenzame mensen niet bezocht
armen niet gekleed, gevoed, onder dak geboden
zieken niet verzorgd.


Een samenleving die hard en kil en zakelijk wordt
Mensen die alleen maar aan zichzelf denken


D       “Daar zit het hem niet in”
Gevaarlijk zinnetje
Als je het maar vaak genoeg zegt
verdampt het geloof
Dan zit het nergens meer in.


Paulus wijst op de geschiedenis van Israel
In de woestijn: onderweg naar het land van belofte.
Maar de meesten kwamen nooit aan:
Ze lieten zich gaan:
ze morden in de woestijn
dansten rond een gouden kalf
aten zich gulzig ziek aan manna en kwakkels
Ze wisten zichzelf niet te beheersen


Afgewezen, gediskwalificeerd.


In de bijbel is geloof altijd iets voor de hele mens
niet alleen voor de binnenkant, voor je ziel, je hart
maar heel nadrukkelijk ook voor je lichaam,
wat je er mee doet, hoe je leeft.
In dezelfde brief aan Korinthe kun je lezen
dat je lichaam bedoeld is als een tempel voor de heilige Geest. (1 Kor 6: 19)
Een tempel! Dat is iets heiligs.


Het hoort bij elkaar
Lichaam en ziel…zo heeft God ons geschapen
En over beide wil Hij Heer en Meester zijn.
En als we Christus niet alleen beperken voor onze ziel
Maar zijn invloed ook toelaten op ons lichaam
dat is op ons gedrag thuis,
op het werk, in de vrije tijd
Dan zullen we merken dat dat ons goed doet.
dat het leven er van opknapt…
menselijker en gezonder wordt.


Neem een voorbeeld aan de sporters, zegt Paulus
Hun inzet, hun discipline, hoe ze zichzelf beperkingen op leggen
Om zich maar te verbeteren
om de aller beste te worden


Die toewijding hoort ook thuis in het geloof
Niet je laten sturen door je impulsen, driften,
niet je lust en begeerte uitleven
Maar jezelf beheersen,
je afwenden van het kwade
je toewenden naar het goede:
dienen, delen, er zijn voor elkaar,
voor vrede gaan en goede verhoudingen


Daar zit het hem in.
Zo laat je de heilige Geest in je wonen.
Een tempel van je maken.


E       En waarom is dat allemaal?
Waarom die discipline, die zelfbeheersing?
Waarom tot het uiterste gaan als een atleet die wint?


Voor de sporters is dat duidelijk:
Het gaat uiteindelijk om de erekrans:
een kroon van groene blaadjes.
Tegenwoordig komt daar nog wat meer bij:
Een gouden medaille, het volkslied klinkt,
En bij thuiskomst: een warm onthaal op Schiphol.
Roem en eer, voortaan ben je iemand.
Nou ja, voortaan? Een week of 2 – 3
Dan is het nieuwtje eraf…
Met die groene blaadjes van de erekrans is het dan ook zo’n beetje gebeurd.
Die kan zo in de container.


Dat is dan een heel groot verschil met het geloof.
Wij doen het niet voor een vergankelijke erekrans
maar voor een onvergankelijke
Paulus bedoelt dat wie in het geloof de eindstreep haalt
Iets heel moois te wachten staat.


De prijs van het geloof is te mogen zijn bij onze Heer Jezus


Jezus die onze levens uit de war haalde en genas
Jezus die ons zo aansprak dat wij hem liefkregen
en proberen hem te volgen op zijn weg naar God de ander


Die heerlijke weg die soms zo zwaar valt
dat we hem enkel konden gaan met inzet van al onze krachten.
Die Jezus haalt ons thuis in zijn heerlijkheid
De nieuwe wereld van God
Waar niets het leven meer verziekt en in de war brengt
Waar Gods liefde alles en iedereen vervult. Voorgoed
Veel en veel beter dan een gouden medaille.


Een geweldig uitzicht
Dat mag ons best een beetje meer inspireren
om te oefenen in zelfbeheersing
om diep te gaan en alles te geven:
als een atleet die wint


F         Iedere vergelijking schiet ergens te kort
Ook deze van de atleet met zijn erekrans:
In de sport kan er maar 1 de beste, de snelste, de sterkste zijn
Voor hem de medaille, de ereronde en het volkslied
De verliezers tellen niet mee


In het geloof is dat anders.


De beloning is er niet voor maar 1 man of vrouw
Die dan de grootste gelovige zou zijn.
God is veel royaler:
Allen die bij Jezus horen:
christenen van geboorte af aan
en bekeerlingen van het laatste moment
Grote en kleine gelovigen
En de velen die het hart op de goede plek hadden


Iedereen die met vallen en opstaan probeert,
een mens van geloof, hoop en liefde te zijn
is welkom in Gods nieuwe wereld.


We worden niet afgerekend op wat we bereikt hebben
Meedoen is belangrijker dan winnen
Het resultaat telt niet.
Doorslaggevend is dat Jezus ons tot de zijnen rekent
Hij is de enige echte kampioen
die verslagen heeft al die donkere machten
waar wij zo’n last van hebben.


Maar juist dat mooie, bevrijdende geloof
mag ons niet lui en gemakzuchtig maken
Het is nooit een gelopen race is.
zelfs voor Paulus niet
Ik ren niet als iemand die geen doel heeft
En oefen me in zelfbeheersing
om maar niet uiteindelijk gediskwalificeerd / afgewezen te worden.

Je bent er nooit klaar mee.
Maar wie er mee bezig blijft, merkt
dat er bij alle moeite
ook altijd weer kracht en bemoediging is
Dat is de Geest van Jezus
Elke dag opnieuw.
Zo brengt hij zelf ons bij de eindstreep
AMEN
 
terug