Mat 22: 1 - 14 Mat 22: 1 - 14
en de koning vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. (Mat 22: 12  NBV21)


A     Het leven is een feestje.
Je hoeft alleen maar de slingers op te hangen.
En dan kan het grote genieten beginnen.
En wat hebben we het er van genomen:
uitgaan in de week-ends
een huis vol mooie spullen
vakantie op vakantie

En toen was er een heel klein corona-beestje
en dat gooide roet in het eten.
De economie begon te kraken en te piepen
Zorgen om werk en inkomen
Het uitgaansleven gestopt

Vakanties afgeblazen.

Toen we het virus er een beetje begonnen onder te krijgen
moesten we weer reizen en trekken als vanouds
en met heel veel samen
de terrassen op, de stadions in.
Want het leven is toch een feestje?
En zo kwam corona terug van (bijna) weggeweest.

Het leven is geen feestje.
De wereld is er niet op gebouwd
dat we zoveel mogelijk
eten en drinken
en al maar spullen kopen
en overal heen vliegen.

Het is niet alleen corona dat daar op wijst.
De verwoesting van de natuur
De opwarming van de aarde
geven hetzelfde signaal af:
Wij trekken het niet.
Jullie vragen te veel van ons.

En anders zijn het wel de
vele mensen, u en jij en ik
die alle slingers hebben opgehangen
maar toch van binnen zich leeg voelen: is dit alles?
Die geloven dat er wel iets is...
Die op zoek gaan naar zin en betekenis.


Zou de kerk hun en ons wat te bieden hebben?
B Jezus vertelt over een feest.
Niet een gewone verjaardag
Of een receptie na 25 jaar bij dezelfde baas
Maar een bruiloft! : het meest uitbundige van alle feesten:
Waar je de liefde viert, het leven, de toekomst.
Juist dat feest staat model voor wat God met de mensen voor heeft:
vrede op aarde, in de mensen een welbehagen

Een bruiloft is een symbool voor de messiaanse tijd:
God en mensen voorgoed in liefde verbonden
Christus de bruidegom en de kerk-wereldwijd zijn bruid.

Maar de gelijkenis als zo vaak, loopt anders dan je zou denken
als de koning zijn vrienden uitnodigt voor het feest
dan komen ze niet!
Voor hun hoeft het niet zo, die bruiloft
Ze voelen zich wel thuis in de wereld
Die is hun al feestelijk genoeg.
Ze weten zich prima staande te houden
met hun werk, hun bezigheden.

Misscfien herkennen we dat wel bij onszelf:
We zijn tenslotte welvarende mensen:
ons leven is behoorlijk feestelijk.
En vandaag of morgen is corona overwonnen
en dan kunnen we weer verder
met het feestje dat ons leven is.
Een nieuwe hemel en nieuwe aarde?
Daar wachten we al zo lang op
Wij willen hier en nu genieten
Het mag gerust een onsje minder zijn.


Maar is dit alles dan?
werken, een mooi huis, een vakantie?
Wie kan er leven voor enkel hier en nu?

Leeft er geen verlangen in je naar meer
naar zin en betekenis:

naar God?
om je door zijn liefde te laten verwarmen
om je door zijn geest te laten omvormen
tot een mens van geloof, hoop en liefde?

En zou je niet je zelfzucht te boven willen komen
om lief te hebben,
om te delen, te dienen, om te vergeven?

En is het niet zonde?
dat we met minder genoegen nemen?

Maar hoe vaak leggen we die stem niet het zwijgen op
onderdrukken we dat verlangen?
Dan doen we hetzelfde als die bruiloftsgasten
die niet komen willen.
C De Koning houdt vast aan zijn plan:
die bruiloft moet er komen, het feest zal doorgaan
Ga naar de kruispunten van de wegen
en nodigt uit voor de bruiloft zoveel mensen als je er maar vindt
Royaler kan niet: zoveel als je er maar vindt
Dat is de stijl van God: niemand uitgesloten.


In gedachten zien we ze erop uit gaan:
de apostelen en zendelingen.
Langs de steden en dorpen van Israel
Langs de landen van de Middellandse Zee
De wereld door tot op vandaag
China, Korea, de Arabische wereld
En ze vinden gehoor…in ons land mag de kerk krimpen
maar wereldwijd groeit de kerk.

De feestzaal stroomt vol met mensen
voor wie het leven bepaald geen feest was
die graag een onsje meer wilden:
de armen en weduwen,
slaven, zieken en gebrekkigen.
Zij zien hun armoede, hun ziekte
niet langer als een straf van God
Zij geloven het evangelie over Jezus
Zij ondervinden iets van de liefde die van God uitgaat

En de mensen die van hun leven een puinhoop hebben gemaakt
ook die komen:
zij hoorden van vergeving
van een leven dat opnieuw kan beginnen.

En de mensen die maar honger en dorst blijven houden
omdat akker en handel te plat is
die verlangen naar zin en betekenis
zij horen van verzoening
van een leven in vrede met God en met elkaar.

Al die mensen
overal vandaan, uit Israel en uit de heidenvolken.
zij worden opgenomen in die nieuwe gemeenschap
die de kerk is, volk van de Heer, bruid van Christus.
D Zo is het evangelie ook bij ons gekomen
We werden gedoopt
werden groot gebracht met verhalen uit de bijbel
en toen we belijdenis deden
gaven we ons ja-woord aan God
als was het een huwelijk.
Een ja van geloof, hoop en liefde
op God die ons zijn liefde bewezen heeft in Jezus Christus
Dat is de kerk: bruid van Christus

Als het goed is, heeft de kerk iets van een feestzaal
Is er in de gemeente
bij alle verwarring om wat er gebeurt
bij alle pijn om ziekte en verdriet bij mensen
toch een grondtoon van vreugde
om het uitzicht eens voluit met Christus verenigd te zijn
te mogen delen in die wereld van licht
die God voor ons bewaard.

Ja, als het goed is..de werkelijkheid valt tegen:

De koning nodigt zelfs gasten uit die het eigenlijk niet waard waren:
zwervers, alcoholisten, schooiers
Maar bij ons zie je vooral de mensen die het min of meer gemaakt hebben
Hoe gastvrij ben je dan voor wie het niet zo succesvol waren?

De feestzaal moest helemaal vol
Maar wij moeten twee kerken sluiten bij gebrek aan belangstelling

Het moest echt een feest worden
Maar wat lopen wij soms te zeuren over pijntjes en ongemakken

Gemiddeld kijken we ruim drie uur per dag TV
maar vrijwilligers zijn bijna niet te vinden:
geen tijd zeggen ze dan, andere prioriteiten. Geen zin.

Daar heb je die man zonder feestkleed.
Dat is er niet eentje!
De kerk zit er vol mee
En ik lijk meer op hem dan goed voor me is!
E De man zonder feestkleed
is met zijn werkkleren de feestzaal binnen gewandeld.
Hij ruikt niet al te fris.
Zijn overhemd is gescheurd

Hij heeft vlekken op zijn broek.
Dat getuigt van weinig respect voor de Koning

Ook dat is symboliek, gelijkenis:
Het staat voor een leven waarin alles bij het oude is gebleven

Er is geen wending naar het nieuwe
naar een leven in geloof, hoop en liefde.
Hij brengt geen vruchten voort:
niet 100, of 60, of 30 voudig, maar niets:
Hij heeft een dood geloof.
Hij draagt niet de mantel der gerechtigheid (Jesaja)
Hij is niet bekleed met Christus (Paulus)
Hij gaat niet in het wit gekleed (Openbaring)

In de kerk is hij te vinden
Of misschien zit hij vanmorgen wel thuis
zegt tegen zichzelf: “maar ik geloof wel...”
en hij denkt dat dat genoeg is.
Tot de Koning hem vraagt:
vriend, hoe zijt ge hier gekomen, zonder bruiloftskleed?

Dan verstomt de man.
Tegenover de dienaren van de koning had hij nog een heel verhaal
maar tegenover de majesteit van de koning
schrompelt zijn gedachtenspinsel ineen.
Hij weet niets te zeggen. (Schippers 50v)
Hij wordt eruit gegooid, aan handen en voeten gebonden:
Geen kans meer om nog terug te komen.

Het betekent niet dat God heel grillig is:
die even gemakkelijk de een aanneemt en de ander verwerpt.
Alle mensen zijn welkom op het feest van de koning
Dat staat voorop.
Het huiveringwekkende zit hem in de mensen:
Die het geloof wel aannemen als een mooi verhaal
over God en de hemel
maar er in het leven van alledag helemaal niets op doen.
En er ook nog gerust op zijn.

Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren
Dat staat er niet als een beschrijving van een lege hemel,
Het is om ons aan te sporen
Dat wij werk maken van het geloof.

Wie daar, al is het maar een begin mee maakt
hoeft er geen moment over in te zitten
of het ook voor hem is:
Het leven nu met God en Christus
Het eeuwige leven hierna.
F Het leven is een feestje - dat klopt niet
Maar: in het leven is een feestje:
Hier in de kerk alle zon- en feestdagen
En thuis bij u en mij -
waar wij alle dagen leven
uit de blijdschap om Jezus
die ons de liefde van God bewezen heeft
die ons voor God heeft ingenomen.

Iemand zei eens:
dat is heel mooi, misschien zou ik het ook wel willen,
maar die christenen zien er zo weinig verlost uit...

Niet best als ze dat van ons zeggen.
Straalt er zo weinig vreugde en vertrouwen en vriendelijkheid van ons af
Is ons feestkleed zo weinig zichtbaar?

Ik bedoel echt niet
dat we elke dag vreselijk opgewekt moeten zijn.
Hoe zou dat kunnen
met alle zorgen in ons eigen leven
met alle ellende in de wereld om ons heen


Zolang we wachten op de komst van Christus
mag de klacht gehoord worden
De voorbede hoort thuis in de liturgie
En zullen we omzien naar elkaar.

Maar: niet met lange gezichten!
Wel: als mensen die weten van een feest dat op handen is.
De grondtoon blijft positief en opgewekt.
Zo dragen we ons feestkleed door de tijd
Tot het eindelijk gekomen is:
De bruiloft van de Heer met zijn mensen
God alles in allen. AMEN
 
terug