Hnd 2: 1 - 13 Hnd 2: 1 - 13

De Geest bevrijdt ons van ons kleine ik
en doet ons leven voor God en voor elkaar.

A            Als Petrus vertelt van Jezus,

van zijn kruis en dood

van Pasen en opstanding

dan valt dat in goede aarde.

Het zaad van het evangelie komt vlug op.

Drie-duizend mensen lieten zich dopen op die dag

En dat gaat maar door

De jonge kerk weet mensen te boeien

met het verhaal van God

zijn liefde in Jezus

van een koninkrijk dat komt.

 

Nu 2000 jaar later

kun je daar jaloers op zijn:

zoveel enthousiasme

Wat een verschil met ons nu

Bij ons en in de hele westerse wereld:

teruglopende belangstelling

afnemende ledentallen

kerken die sluiten

dominees die ermee stoppen

Wat doen we verkeerd?

 

En als kinderen, kleinkinderen vragen

Waar is God?

Is er wel een God?

Wanneer is God bij je?

Kan ik iets van hem merken?

Dan voelen we ons er verlegen mee...

 

En nog dichterbij komt het

als de rampen en verdrietigheden

zich in je leven melden.

Wat geloof ik werkelijk, nu alles wankelt?

Of maak ik mezelf maar wat wijs?

 

Wat een onzekerheid

Heeft de Geest ons verlaten?
 

Zal de Geest ons nog weer in vuur en vlam zetten?

 
B       Wilt u dat werkelijk?

In vuur en vlam -

niet zomaar lekker in je vel zitten

maar in vuur en vlam voor de zaak van Jezus

Wilt u echt dat de dingen van God weer centraal komen te staan?

Dat zou wel een hele verandering kunnen zijn.

 

Want hoe vaak is het niet dat God de bijrol heeft.

Die woordjes ik, mij en mezelf

zijn steeds belangrijker geworden

Ik moet wat van mijn leven maken

 

Autonomie noemen we dat.

Niet God maar IK centraal: het draait om mij

mijn school, mijn werk, mijn loopbaan

mijn gezin, mijn gezondheid, mijn vakantie.

mijn zorgen, mijn rechten, mijn gelijk, mijn belang
 

Hele  gewone dingen: je komt er niet van in de gevangenis

hele normale dingen

En daar doe ik mijn best voor

En mijn geloof is, dat God mij daarin helpt.

 

En als het een beetje lukt:

dan zit ik lekker in mijn vel.

Dan voel ik mij gelukkig, tevreden,

misschien wel dankbaar...

 

Maar als het zo is,

kun je dan werkelijk van je leven zeggen:

dat het om God draait?

Als God centraal staat

dan bid je Uw Naam worde geheiligd
Maar ben ik niet veel meer bezorgd

om hoe ik er op sta bij de mensen?

 

Als God bovenaan staat

dan bid je : Uw koninkrijk kome....

Maar verlang ik er niet veel meer naar dat mijn dromen uitkomen?

 

Als God de eerste en de laatste is

dan bid je: Uw wil geschiede...

Maar heb ik niet veel liever dat ik mijn zin krijg?

 

Ieder moet het maar voor zichzelf beoordelen

God in de hoofdrol?

Bij mij is het: Teveel “ik, mij en mezelf”

 

Zou het kunnen zijn

dat niet de Geest ons in de steek heeft gelaten...

Maar omgekeerd:

Wij laten de Geest niet toe in onze levens

Hij klopt wel aan, maar ik doe niet open

Te druk met andere dingen

Met mezelf.

 

C      Zeker, het is goed dat je vrij bent

en zonder dwang van anderen

kunt leven zoals je zelf vindt dat het moet.

Jezus doet dat ook.

Hij gaat helemaal zijn eigen gang

Op de rustdag gaat hij aren plukken

Gaat tegen de opvattingen van Farizeeën in

Is voor de Sadduceeén en Hogepriesters niet bang

Hij voelt zich vrij, trekt zijn eigen plan.

 

Maar er is ook verschil met ons:
In zijn hart en geweten

klinkt de stem van de Ander, van God

En met die stem houdt Jezus rekening

Met die stem is hij in gesprek dag in nacht.

Zijn gebed:

hemelse Vader...

uw naam worde geheiligd...dat wil ik: U alle eer geven

uw koninkrijk kome'...hoe kan ik daaraan meewerken?

uw wil geschiede...wat is uw plan met mijn leven?

 

Niet voor ik-mij-en-mezelf leeft hij.

Hij wil mensen blij maken met God

Zodat de Naam van God

weer geheiligd, genoemd, geloofd, geprezen wordt.

 

Niet voor huisje, boompje, beestje leeft hij

maar voor de gerechtigheid:

Dat mensen tot hun recht komen

Hij geneest de zieken

Hij leert ons brood te delen

Hij ziet om naar wie er uit liggen

Zo breekt het koninkrijk der hemelen door

 

Niet om zoveel mogelijk te genieten leeft hij

Een heilig moeten drijft hem

om de liefde van God te bewijzen

aan vriend en vijand

zelfs als het hem zijn leven kost

Want dat is uw wil, die moet gedaan worden.

 

En omdat hij zo dichtbij God leeft

is hij zo'n weldaad voor de mensen

Door hem kan God zoveel aan ons kwijt.

Gods liefde en trouw

zijn macht en heerlijkheid

zijn vergeving, zijn geduld

al Gods heerlijkheid valt door Jezus

onze donkere wereld binnen

Zo indrukwekkend.

Wij hebben het er nog over.


D        Zo heeft Jezus ons verlangen gewekt.

Wat zou het heerlijk zijn

ook zo toegewijd aan God

ook zo gericht op de mensen

Daarin vermoeden we ons geluk.

 

Want ik-mij-mezelf

helemaal je eigen gang kunnen gaan

dat komt zo leeg, zo oppervlakkig over.

 

Dat lukt niet meer.

Jezus heeft laten zien dat er meer in zit.

Hij doet ons verlangen naar een leven

dat open gaat naar God...en naar elkaar

en tot bloei komt en vrucht draagt.

 

Dat verlangen is er ook in die eerste discipelen.

Jezus is niet meer in hun midden.

Maar het verlangen is sterk

Het ebt niet weg

Het gaat niet vanzelf over.

Het blijft maar broeien

als een veenbrand onder de grond.

Ze kunnen en willen niet zomaar terug

naar Galilea...

het meer weer op om te vissen

alsof er niets gebeurd is.

 

En daarom zijn ze gebleven

bij elkaar, in Jeruzalem

Dagelijks biddend om de Geest

die Jezus beloofd had.

Zo blijven ze maar doen (Hnd 1:14)

Week in week uit

alle zeven tussen Pasen en Pinksteren.

 

Dan eindelijk ontbrandt hun verlangen

Op de vijftigste dag slaat het vuur naar buiten

Nu kunnen ze het niet meer voor zich houden

Ze moeten er van spreken met iedereen

die er van horen wil.

De Geest is gekomen.

 

En de mensen die het horen merken wel:

dit zit diep, dit is echt...

dit is een mooie boodschap: goed nieuws...

en hechten er geloof aan.

Zo neemt God hen voor zich in.

Eerstelingen van de oogst.


E       Eerst, tot Pasen

was Jezus zelf met God in hun midden.

Nu, vanaf Pinksteren is Jezus en zijn God

op een nieuwe manier bij ons: Als Geest...

 

En dat is echt niet zo vaag en ongrijpbaar

als wij wel eens denken

Ik weet wel zeker dat u daar allemaal ervaring mee heb

 

De Geest is het

die ons verlangen naar de dingen van God

eerst heel voorzichtig wekt.

Dat gebeurt als we van Jezus horen

en we beginnen te vermoeden

dat ons leven zonder hem

wel heel armoedig is

En dat er zoveel meer in zit.

Dat herkent u toch?
De Geest die aan het zaaien is.

En dat is toch concreet, die onrust?

 

De Geest is het

die dat verlangen naar de dingen van God

vuriger maakt

Zodat we het niet meer kunnen vinden

in een leven voor enkel hier en nu

En hongeren en dorsten gaan

naar de liefde van God te ontvangen

en daarvan te delen.

Dat herkent u toch?

De Geest die het zaad laat opkomen.

En dat is toch ook concreet: dat verlangen?

 

De Geest is het

die dat verlangen blijft aanwakkeren

Zo sterk, dat we op een dag de beslissende keus maken:

Niet meer luisteren naar “ik, mij en mezelf”

Maar enkel nog op God afgestemd zijn

 

Dat heel ons leven is tot eer van zijn naam

en bijdraagt aan het komen van zijn rijk

en enkel nog wil wat God wil.

Dat herkent u toch?

De Geest die doet vrucht dragen.

En dat is toch ook concreet: die verandering?

 

Wie zei er nou dat God ver weg is?
Wie z
ei er dat je nooit iets van God ervaart?

De Geest is met ieder van ons bezig.

Alles waar Jezus en zijn God voor staan

daarvan neemt de Geest

en zaait, en doet ontkiemen en vrucht dragen..


F      Vandaag vieren we de komst van de Geest

De Geest is niet gekomen

om u en jouw en mij

te helpen met mijn naam

mijn koninkrijk

mijn wil

 

Voor die dingen kun je ook in vuur en vlam staan

Maar dat is geest met een kleine letter

Geest van beneden:

je eigen enthousiasme, jouw ijver, jouw ambitie


De Geest met een hoofdletter

komt van buiten jezelf,

komt van boven, uit de wereld van God

Die komt om u en jouw en mij leven

binnenste buiten te keren

Om het open te breken

te bewegen tot een leven

met God en onze naaste.

 

Paulus omschreef dat zo:

dan leeft mijn ik niet meer,

dan leeft Christus in mij (Gal 2: 20)

 

Een nieuwe Geest die de toon aangeeft:    alsjeblieft!

Voortaan afgestemd op: uw Naam, uw Koninkrijk uw Wil:  heerlijk!

 

Daar ligt onze bestemming, ons geluk

 

Vandaag vieren we feest

omdat Hij ons voor het ware geluk heeft bestemd

omdat Hij helpt het echte leven te zoeken en te vinden

Het leven dat geen einde heeft.

AMEN

terug