Hnd 2: 1 - 13 Hnd 2: 1 - 13

A      Vandaag vieren we

dat de heilige Geest gekomen is

en mensen gaat bewonen enbezielen.

Dat is iets geweldigs:

Voortaan kunnen we de dag beginnen

met een gebed:

 

Goede God

verdrijf uit mijn hart de ikzucht

de geldingsdrang

de gelijkhebberij

al wat negatief is

En leg in mijn hart en ziel

de wens om mensen recht te doen

en met liefde tegemoet te treden

ontwapenend, belangeloos.

Bewoon mij met uw Geest

Mag in mijn doen en laten

uw liefde naar voren komen

Mag in mijn spreken en zwijgen

iets van Christus blijken: van zijn geduld

van zijn aandacht voor mensen

van zijn vertrouwen op U

Stuur mijn gedachten, woorden en werken

dat het bijdraagt aan het komen van uw rijk

en uw zegen ontvangen mag.

 

Beginnen we zo ongeveer de nieuwe dag?

Stellen we ons open voor de goede Geest?

 

U en ik: we hebben dat zo nodig

dat we niet laat leiden door ons kleine ik

Dat brengt me alleen maar in een on-leven

van afgunst, hebzucht en zorgen,

van gelijkhebberij, geldingsdrang

 

En de wereld heeft dat zo nodig;

Zoveel geweld en bloedvergieten is er

dat voortkomt uit een zieke geest

die alleen maar angst wil zaaien

en om mensen totaal niet geeft

En dan ook nog eens meent dat God / Allah dat wil

en belonen zal met het paradijs.

 

Pinksteren is niet een vaag feest van zweverige toestanden

Het is het feest van een nieuwe inspiratie

De Geest van boven, de Geest van God

krijgt vat op mensen.

En dat werkt wat uit: heel concreet en tastbaar:

Vandaag letten er we erop

wie of wat de heilige Geest is

en waarin hij verschilt van on-heilige Geest. 

B       Wat heilige Geest is?

Iemand zei eens

dominee: heilige Geest, dat is toch gewoon

dat ik vol goede bedoelingen zit en mijn best doe?

 

Toen zijn we dit verhaal gaan lezen.

Die eerste discipelen zaten vol goede bedoelingen

en natuurlijk wilden ze hun best doen.

Maar ze durfden niet met het verhaal van Jezus

voor de dag te komen.

 

Daar kunnen we in komen

Jezus was als een zware crimineel aan het kruis gehangen.

Ga jij dan maar eens zeggen

dat je een van zijn vrienden was.

Voor je het weet hang je zelf daar ook.

 

En ga maar eens in het publiek zeggen

dat die kruisiging een grote misdaad was

Daar maak je geen vrienden mee.

 

En ga dan ook nog eens zeggen

dat Jezus door God is opgewekt

Dat de Allerhoogste die misdaad heeft veroordeeld

en achter Jezus is gaan staan.

Dat is helemaal tegen het zere been.

 

Zo zijn ze nu al 7 weken bij elkaar, die discipelen

ergens in Jeruzalem,

Om te bidden. Om te wachten. Om moed te krijgen.

 

Vandaag is het zover.

Ze wagen het over Jezus te hebben.

Die kracht voelden ze niet in zichzelf opborrelen

Die moed kwam van buiten, van boven.

De Geest van God waait hen naar buiten.

Opeens vinden ze zichzelf op het tempelplein

Weten zelf niet hoe ze daar gekomen zijn

En Petrus hoort tot zijn verbazing

hoe hij de mensen staat toe te spreken.


 

Goede bedoelingen, wilskrachtige voornemens:

Fijn als je dat hebt.

Maar de discipelen hebben er niet genoeg aan.

Dat is gewoon veel te weinig

als je bedenkt wat het betekent om Christen te zijn:

dienen, delen, vergeven keer op keer.

De ander met liefde tegemoet treden...

dat lukt alleen als je beseft

hoe God jou in Jezus zijn liefde bewezen heeft.

Als Jezus de vreugde van je leven is

dan kun je er aan beginnen.
C Wat heilige Geest is?


We horen van vuur en wind.

Dat is een gevaarlijke combinatie

Als je niet voorzichtig bent

kan een hele stad maar zo afbranden

Zoals bij ons gebeurde in 1708

toen Aaltje Kraak even niet goed oppaste met haar olielampje.

 

Maar toen daar in Jeruzalem:

er is geen vuur, geen wind

geen vuurzee die de stad in as legt.

Het is alleen maar een geluid als van een storm

Er zijn alleen maar vlammen als van vuur

De komst van de heilige Geest

lijkt in niets op een bomaanslag

die dood en verderf zaait

Wat de terrorristen drijft is niet de Geest van boven

maar van beneden, duivels, demonisch

 

Geluid dat lijkt op een windvlaag...

Wie denkt er niet aan Elia de profeet

moegestreden, teleurgesteld, gevlucht naar de bergen.

Bij het horen van een zachte bries

komt hij uit zijn grot, krijgt hij nieuwe moed

 

En vlammetjes die niets verbranden...

Dan denken we toch aan Mozes

en de braamstruik die in brand staat zonder te verteren.

En dan komt in Mozes een heilig vuur op gang

En begint hij zijn grote werk: de exodus uit Egypte.

 

Vuur en wind...

Zoals God Mozes en Elia inspireerde tot hunwerk

zo bezielt hij hier de leerlingen

En wat doet Petrus zijn best om te verbinden

de discipelen...de inwoners van Jeruzalem

de pelgrims uit alle landen van de middellandse zee

Hij spreekt ze allemaal aan

Om ze te betrekken bij de God van Jezus

Niemand sluit hij uit.

 

Hoe anders de schreeuwers van nu

die de vooroordelen aanwakkeren en de vreemdelingenhaat

Zij verdelen alleen maar.

Hoe anders de terrorristen van nu

die geen enkel respect hebben voor wie anders zijn

anders leven, anders geloven.

Die met hun aanslagen niets anders willen

dan dat we in de greep van de angst komen

Zodat we elkaar met achterdocht tegemoet treden

En op den duur net zo onverdraagzaam als zij zelf worden.

Zo proberen zij onze vrijheid te verzieken


D      Heilige Geest

Die herken je aan aan de reacties

Sommigen zeggen:

ze hebben te diep in het glaasje gekeken

dronkemanspraat

 

Dat kom je nog wel eens tegen:

dat mensen het geloof belachelijk maken.

Dat is wel de makkelijkste manier om jezelf er van af te maken.

Maar laten we eerlijk zijn

soms hebben we dat er ook zelf naar gemaakt:

kerkscheuringen, onverdraagzaamheid

 

Maar: het omgekeerde is er ook:

Christenen die op een fantastische manier

zich inzetten voor vrede,

voor goede verhoudingen met elkaar.

Groten van naam als Albert Schweitzer

en vele, vele anderen minder bekend

uw vader, jou oma misschien

Mensen in wie je iets van Jezus terug ziet

Wou je dat ook allemaal dronkenschap noemen?

Wil je dat echt niet even serieus nemen?

En overwegen of wat zij hebben

ook niet iets voor jou zou kunnen zijn?

 

Zo neemt Petrus het woord.

Hij herinnert aan Jezus

Aan wat er met hem gebeurd is:

zijn dood aan het kruis

zijn opstanding op de morgen van Pasen

En wat dat allemaal betekent:

hoe in deze geschiedenis

God laat zien hoe zeer hij om mensen geeft

En hoe zijn liefde alles voor lief neemt

wat van onze kant zo lief niet is.

En hoe dat van jou een ander mens maakt

als dat echt tot je door dringt.

En dat dat voor iedereen is:

alle mensen, alle volken, niemand uitgesloten

 

Heilige Geest inspireert Petrus.

om zonder angst naar voor de dag te komen

om zonder haat zijn spotters toe te spreken

om met liefde de mensen tegemoet te treden

Net zoals ooit Jezus het deed

In de hoop dat ze hun vijandschap laten varen

in de hoop hun liefde te wekken

dat hun zachte kant naar voren komt.

 

Petrus had ook beledigd kunnen zijn

Naar de stem van zijn angst of woede kunnnen luisteren.

Maar de geest van zijn kleine ik komt niet aan het woord.

Wel de Geest van Boven, van God, van Christus

E      Vandaan vieren we Pinksteren

de goede Geest die gekomen is.

Geen vaag verhaal. Geen zweverig gedoe.

Nu gaan er echt dingen veranderen.

 

Bange discipelen hebben opeens de moed

de straat op te gaan

om van de God van Jezus te vertellen

in letterlijk de woorden van de mond

en straks ook figuurlijk: in de gebarentaal van brood dat je deelt

en omzien naar elkaar

 

Het is de geest die de verbinding zoekt met alle mensen

en niemand buiten sluit

die ieder uitnodigt mee te doen,

maar niemand met geweld dwingt

 

Het is de geest die ertegen kan uitgelachen te worden

en ondertussen gewoon zichzelf blijft.

 

Ja, het is wel allemaal vaag en zweverig

als de geest geen ingang vindt

als ons hart en geweten gesloten blijft

voor de invloed van Christus.

Dan blijft alles bij het oude.

Gaat het maar gewoon door:

in het klein:  de ikzucht, de geldingsdrang, de gelijkhebberij

in het groot: de vooroordelen, de verdeeldheid, het geweld, de terreur.

 

Maar er verandert wat als deze Geest

voet aan de grond krijgt in ons leven.

Die eerste dag zweren 3000 mensen hun ikzucht af

Ze zijn gewonnnen voor de God van Jezus

En vanaf die dag is het door blijven gaan

Een warme golfstroom door de geschiedenis

van mensen die gezien hebben

hoe leeg en ik-gericht hun leven

zonder Jezus was

en hoe ze daarmee God, zichzelf, elkaar beschadigden

 

Mensen die met vallen en opstaan probeerden

gehoor te geven aan die andere stem

die stem van boven

die zei dat God hen ondanks alles liefhad
 

In mensen die dat geloven klinkt dat

ik, mij mezelf niet zo sterk meer.

In mensen die dat geloven klinkt voortaan

jij en ik : wij zijn broers en zussen

en samen kinderen van een Vader in de hemelen.

Door Jezus Christus onze Heer

AMEN

terug