Teken Teken

Goede Vader in de hemel


 

Danken wil ik U voor

liefde en vriendschap,

het brood op tafel,

het warme huis,

en de vrede in ons land.

Het zijn voor mij

tekenen van uw royale goedheid.

Ze brengen mij Uw liefde over


 

Ik bid U,

Wil bij mij opmerken

het nieuwe leven door U gewekt,

mijn doen en laten,

mijn spreken en zwijgen.

Hoe klein en onbeholpen ook,

mogen het voor U

tekenen van dankbaarheid zijn

waaruit mijn geloof, hoop en liefde blijken


 

En God,

als de tekenen van Uw goedheid mij gaan ontbreken

en zorgen en verdrietigheden komen

en het einde nadert,

als op het laatst

mijn tekenen van dankbaarheid U gaan ontbreken

en ik niets meer voor U doen kan,

zal het dan zo zijn

dat de liefde blijft

en ons draagt

en voor elkaar bewaart?

terug