Register Register
Klik op het tekstgedeelte en de gewenste passage komt in beeld. Klik op het rood in de linkerkolom voor achtergrondinformatie.
 
Achtergronden Bijbeluitleg Preek Meditatief
Oude Testament      
Genesis Gen 1 - 2    
  Gen 1: 1 - 2 en 2: 4a Gen 1: 1 - 2: 4  
  Gen 1: 3 - 2: 3    
  Gen 2: 4b - 25    
  Gen 3: 1 - 13    
  Gen 3: 14 - 24 Gen 3: 15    
  Gen 4: 1 - 8    
  Gen 4: 9 - 26    
  Gen 5: 1 - 32    
  Gen 6: 1 - 4    
  Gen 6: 5 - 9: 17 (inleiding)
Gen 6: 5 - 9: 17 (uitleg)
   
  Gen 10: 1 - 32    
  Gen 11: 1- 9    
  Gen 11: 10 - 31    
  Gen 12: 1 - 9    
    Gen 13  
Exodus Ex 2: 1 - 10 Ex 2: 1 - 10  
  Ex: 2: 23 - 3: 6 (wiev)    
  Ex 3: 7 - 15 (wiev) Ex 3: 1- 15  
  Ex 19: 4    
  Ex 20: 1 - 17    
  Ex 20: 2    
Leviticus      
Numeri Num 6: 24 - 27 Num 6: 24 - 27  
Deuteronomium Deut 5: 6 - 21    
  Deut 5: 6    
    Deut 8: 7 - 20  
    Deut 26: 1- 15  
       
  Deut 32: 10    
Jozua      
Richteren      
Ruth   Ruth 1: 16 - 17  
    Ruth 2: 12  
    Ruth 3  
    Ruth 4  
1 Samuël      
    1 Sam 3  
  1 Sam 17 1 Sam 17  
    1 Sam 24  
2 Samuël   2 Sam 6  
1 Koningen      
2 Koningen      
1 Kronieken      
2 Kronieken      
Ezra      
Nehemia      
Ester   Est 4: 14  
Job      
    Job 1  
Psalmen      
  Ps 1 Ps 1  
    Ps 2  
  Ps 4    
  Ps 8    
  Ps 13 Ps 13  
  Ps 19    
  Ps 23 Ps 23: 5  
  Ps 29 Ps 29  
    Ps 42 en 43  
      Ps 31: 16
    Ps 50: 23  
    Ps 62  
    Ps 72  
  Ps 82    
    Ps 84 Ps 84: 2 - 3
  Ps 90 Ps 90  
  Ps 104    
    Ps 103: 15 - 17  
    Ps 121  
    Ps 127  
  Ps 136 Ps 136  
    Ps 139
Ps 139: 1 - 14
 
  Ps 146    
Spreuken   Spr 6: 6 - 11  
Prediker Pred 1: 2    
  Pred 1: 3 - 11    
  Pred 3: 1 - 8 Pred 3: 1 - 8  
    Pred 4: 4 - 6  
    Pred 7: 10  
    Pred 8: 14 - 17  
    Pred 9: 1 - 9  
    Pred 11: 7 - 10  
  Pred 12: 1 - 8 Pred 12: 1 - 8  
Hooglied      
Jesaja      
      Jes 11: 1
  Jes 24 - 27    
  Jes 25 Jes 25: 6 - 8  
    Jes 40: 1 - 11  
    Jes 40: 31  
  Jes 52: 13 - 53: 12    
    Jes 65: 17 - 25  
Jeremia      
    Jer 2: 13  
    Jer 29: 7  
Klaagliederen      
Ezechiël Ez 1: 1 - 3: 15    
  Ez 8: 1 - 18    
  Ez 11: 1 - 25    
  Ez 18 : 1 - 32    
  Ez 20: 1 - 44    
  Ez 34: 1 - 31    
  Ez 37: 1 - 28    
  Ez 43: 1 - 12    
  Ez 47: 1 - 12    
Daniël      
    Dan 1  
    Dan 2  
    Dan 3  
    Dan 4  
  Dan 7    
Hosea      
Joël      
Amos      
Obadja      
Jona Jona 1: 1 - 3    
  Jona 1: 4 - 16 Jona 1  
  Jona 1: 17 - 2: 10 Jona 2  
  Jona 3: 1 - 10 Jona 3  
  Jona 4: 1 - 11 Jona 4  
Micha      
    Micha 6: 1- 8  
Nahum      
Habakuk      
Sefanja      
Haggai      
Zacharja      
Maleachi      
Nieuwe Testament      
Matteüs      
  Mat 1: 1 - 17    
  Mat 1: 18 - 25    
    Mat 2: 1 - 12  
  Mat 3: 13 - 17 Mat 3: 13 - 17  
    Mat 4: 1 - 11  
    Mat 5: 1 - 12 Mat 5: 14
  Mat 6: 9 - 13 Mat 6: 5 - 13 Mat 6: 5 - 15
  Mat 6: 34 Mat 6: 25 - 34  
  Mat 7: 13 - 14    
  Mat 8: 23 - 27    
  Mat 12: 31 - 32    
  Mat 13: 44 Mat 13: 44 - 46  
  Mat 13: 45 - 46    
  Mat 13: 53 - 58    
    Mat 15: 21 - 28  
    Mat 17: 1 - 9  
  Mat 17: 24 - 27    
  Mat 18: 21 - 35 Mat 18: 21 - 35  
    Mat 20: 1 - 16  
    Mat 21: 1- 11  
  Mat 22: 1- 14 Mat 22: 1 - 14  
  Mat 22: 15 - 22 Mat 22: 15 - 22  
    Mat 22: 22 - 32  
  Mat 25: 31 - 46    
    Mat 26: 36 - 46  
    Mat 28: 16 - 20  
Marcus      
      Mc 1: 1
  Mc 1: 9 - 11    
    Mc 1: 14 - 20  
  Mc 1: 28 - 39    
    Mc 4: 26 - 29  
  Mc 4: 35  - 41 Mc 4: 35 - 41  
  Mc 6: 1 - 6 Mc 6: 1 -6  
    Mc 9: 2 - 9  
    Mc 10: 13 - 16
Mc 10: 13 - 16
 
  Mc 12: 28 - 32    
  Mc 13: 1 - 37 Mc 13: 1 - 37  
    Mc 15: 38  
Lucas      
  Luc 1: 26 - 38 Luc 1: 26 - 38  
    Luc 1: 46 - 55  
    Luc 2: 1 - 3  
    Luc 2: 12  
  Luc 3: 21 - 22 Luc 3: 15 - 22  
  Luc 3: 23 - 38    
    Luc 4: 1 - 11  
  Luc 4: 16 - 30    
  Luc 8: 22 - 25    
    Luc 9: 28 - 36  
  Luc 10: 38 - 42    
    Luc 12: 13 - 21  
  Luc 12: 31    
    Luc 12: 35 - 40 (jaarwisseling)  
    Luc 13: 1 - 5  
    Luc 14: 25 - 35  
  Luc 15: 1 - 10    
  Luc 15: 11 - 32 Luc 15: 11 - 32  
  Luc 19: 29 - 40 Luc 19: 29 - 40  
  Luc 20: 1- 19 Luc 20: 17 -18  
    Luc 21  
    Luc 21: 5 - 19  
    Luc 22: 42  
    Luc 23: 39 - 43  
    Luc 23: 47  
  Luc 24: 13 - 33 Luc 24: 13 - 35  
Johannes      
    Joh 1: 1 - 14    Joh 1: 1 en 14  
    Joh 1: 19 - 28  
    Joh 2: 1 - 11  
  Joh 2: 13 - 22 Joh 2: 13 - 22  
  Joh 3: 1 - 8 Joh 3: 1 - 6  
    Joh 3: 16  
  Joh 4: 1 - 42 Joh 4: 1 - 30  
    Joh 6: 1 - 15  
    Joh 6: 35  
  Joh 8: 1 - 11    
    Joh 9  
    Joh 10: 1 - 18 Joh 10: 3
    Joh 12: 20 - 26  
  Joh 14: 1 - 3 Joh 14: 9 Joh 14: 2
    Joh 15: 5  
    Joh 15: 13  
    Joh 16: 22  
    Joh 18: 11  
  Joh 20: 1 - 18 Joh 20: 1 - 18 (A)
Joh 20: 1 - 18 (B)
Joh 20: 1 - 18 (C)
 
  Joh 20: 19 - 29 Joh 20: 19 - 29  
  Joh 21: 1- 14 Joh 21: 1-14  
  Joh 21: 15 - 17 Joh 21: 15 - 17  
  Joh 21: 18 - 19    
Handelingen      
  Hnd 1: 1 - 11 Hnd 1: 1 - 12  
      Hnd 1: 8
    Hnd 1: 15 - 26  
  Hnd 2: 1 - 13 Hnd 2: 1 - 13  
Hnd 2: 1 - 13
 
  Hnd 2: 14 - 41 Hnd 2 : 14  
  Hnd 2: 43 - 47    
  Hnd 3: 1- 10 Hnd 3: 1 - 10
Hnd 3: 1 - 10
 
    Hnd 4: 13 - 22  
    Hnd 4: 5 - 14  
    Hnd 8: 26 - 40  
  Hnd 9: 1 - 19a eerste deel
Hnd 9: 1 - 19a tweede deel
Hnd 9: 19 - 31 derde deel
Tegenspraken in Hnd 9, 22 en 26
 
Hnd 9: 1 - 9 Hnd 9: 17
    Hnd 10: 1 - 17 + 34 - 36  
    Hnd 12: 1- 19  
  Hnd 16: 11 - 15 Hnd 16: 6 - 15  
    Hnd 16: 16 - 40  
    Hnd 17: 22- 28  
    Hnd 17: 15 - 34
Hnd 17: 15 - 34
 
    Hnd 19: 2  
    Hnd 19: 13 - 20  
    Hnd 19: 23 - 40  
    Hnd 28: 1- 10  
Romeinen      
  Rom 8: 31 - 39 Rom 8: 31 - 39  
    Rom 12: 1 - 8 Rom 12: 12
1 Korintiërs   1 Kor 1: 22 - 24  
    1 Kor 9: 24 - 27  
  1 Kor 13 1 Kor 13: 8 1 Kor 13: 8
  1 Kor 15: 22 - 24    
  1 Kor 15: 51 - 58   1 Kor 15: 58
2 Korintiërs      
    2 Kor 5: 11 - 21  
    2 Kor 11: 22 - 32  
    2 Kor 12: 9  
Galaten      
      Gal 2: 20
    Gal 5: 4  
  Gal 5: 13 - 26   Gal 5: 13 - 24
Efeziërs      
  Ef 6: 10 - 18    
Filippenzen      
    Filp 2: 12- 13  
  Filp 3: 13 -17 Filp 3: 13 - 17  
Kolossenzen      
    Kol 3  
1 Tessalonicenzen      
  1 Thes 4: 11 - 18    
  1 Thess 4: 16 - 17    
2 Tessalonicenzen      
1 Timoteüs   1 Tim 2: 1 - 2 1 Tim 4: 8
2 Timoteüs      
Titus      
Filemon      
Hebreeën   Hebr 1: 1 - 3  
      Hebr 6: 18v
      Hebr 10: 24
    Hebr 11: 1 Hebr 11: 1
    Hebr 11: 29 - 12: 3  
Jakobus      
    Jak 1: 19 - 27  
    Jak 3: 1- 8  
    Jak 4: 13 - 16  
    Jak 5: 7 - 8  
  Jak 5: 13 - 18 Jak 5: 13 - 18  
1 Petrus 1 Pe 3: 19 - 20    
2 Petrus 2 Pe 3: 1 - 17    
1 Johannes      
2 Johannes      
3 Johannes      
Judas      
Openbaring      
    Opb 13  
    Opb 19  
  Opb 19 - 20    
Na Nieuwe Testament      
terug