Zon- en Feestdagen Zon- en Feestdagen
Een overzicht van de zon- en feestdagen in de PKN
die van het liturgisch jaar zonder haakjes
(de overige van het kerkelijk jaar tussen haakjes)
Klik op de rode linkjes voor meer informatie.
Naam Tijd kleur
Advent vier zondagen voorafgaande aan het Kerstfeest
de eerste tussen 27 november en uiterlijk op 3 december
paars, halverwege: roze
Kerstfeest
en de zondag na Kerst
25 december - geboorte van Christus
26 december: tweede kerstdag
26 december tot 2 januari
wit
rood
wit
(Jaarwisseling) 31 december en 1 januari wit
Epifanie
Zondagen van Epifanie
2 januari tot en met 8 januari - verschijning van Christus
vier tot negen weken
wit
wit of groen
de laatste drie: paars of groen
(Biddag voor gewas en arbeid) Eerste woensdag in maart groen
Veertigdagentijd 7 weken tot Pasen, te beginnen bij Aswoensdag paars, halverwege: roze
Stille Week Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag paars, goede vrijdag geen kleur
Paasfeest Opstanding van Christus wit
Weken na Pasen 7 weken van Pasen tot Pinksteren wit
Hemelvaartsdag 40 dagen na Pasen - Christus Koing wit
Pinksteren 50 dagen na Pasen - Uitstorting van de heilige Geest rood
Trinitatis zondag na Pinksteren - Drie-eenheid wit of rood
Zondagen na Trinitatis 0 - 5 zondagen groen
Zondagen van de Zomer 13 zondagen groen
Zondagen van de Herfst 10 zondagen groen
(Dankdag voor gewas en arbeid) Eerste woensdag in november groen
Eeuwigheidszondag laatste zondag van het kerkelijk jaar groen
Advent    
terug