Context Context
We geloven niet in het luchtledige. We zijn mensen van onze tijd. We ademen de tijdgeest in. Elke generatie doet dat. Ook de eerste christenen. Het evangelie draagt dan ook van meet af aan het gewaad van de cultuur waarin het is ontstaan: de Joodse wereld van de eerste eeuw.
lees meer »
 
Democratie Democratie
Wereldwijd hebben we bijna overal afscheid genomen van koningen en keizers als Lodewijk XIV, de Zonnekoning, die met absolute macht regeerde en kon doen en laten wat hij wilde. Wij kiezen onze volksvertegenwoordigers en bestuurders door te stemmen. Regeerders hebben niet per se autoriteit; gezag moet verdiend worden. Erkenning krijgen ze door zichzelf moreel te legitimeren.
Dat vinden we inmiddels zo vanzelfsprekend dat het model van de absolute vorst niet meer geschikt is om als beeld voor God te dienen. We kunnen en willen niet meer geloven in God als een supermacht die alles regeert en naar willekeur regen en droogte, gezondheid en ziekte enz uitdeelt.
lees meer »
 
Autonomie Autonomie
in voorbereiding: over de mens die zichzelf als vrij (of minder vrij) ervaart en voor zijn keuzes in goed en kwaad God niet nodig heeft.
lees meer »
 
Immanentisme Immanentisme
in voorbereiding: de natuur als een in zichzelf gesloten systeem (mechanicistisch) (deterministisch) dat God niet nodig heeft om zijn bestaan, onderdelen en werking te verklaren.
lees meer »
 
Ietsisme Ietsisme
Veel mensen hebben het gevoel dat er wel iets is, een 'hogere macht of zo'.
lees meer »
 
Postmodernisme Postmodernisme
Post-Modernisme (PM) is enerzijds een uitloper van de Nieuwe Tijd die allerlei tendenzen voortzet, anderzijds is het een kritiek daarop.
lees meer »
 
Secularisatie Secularisatie
is in voorbereiding.
lees meer »
 
Ongeloof Ongeloof
Atheïsme in de moderne betekenis van ‘niet geloven in het bestaan van God of goden’ komen we in de bijbel niet tegen. Wel is er 263 keer sprake van goddelozen (rasja’).
lees meer »