Groene Theologie Groene Theologie
Vanwege de grote zorgen om milieu, natuur en klimaat en de menseijke verantwoordelijkheid daarvoor is duidelijk geworden dat de traditionele opvattingen over de geschapen werkelijkheid de ecologische crisis in de hand hebben gewerkt. Het is tijd voor een nieuwe visie op de geschapen werkelijkheid, de planeet, grond, lucht, zee, de levende natuur en de mens'.
lees meer »
 
Spiritualisme Spiritualisme
Is er een rechtstreek contact met God mogelijk?
lees meer »
 
Narratieve theologie (inleiding) Narratieve theologie (inleiding)
is verplaatst naar m'n nieuwe website wonenineenverhaal.nl


 
lees meer »
 
Anatheïsme Anatheïsme
in voorbereiding
lees meer »
 
Procestheologie Procestheologie
God opnieuw ter sprake brengen betekent niet alleen een ander beeld voor God aanbieden, maar ook andere modellen zoeken voor de wereld en de mensen en hun onderlinge verhoudingen. De zgn procestheologie doet daar interessante voorstellen voor.
lees meer »
 
Creationisme Creationisme
Creationisme is de overtuiging dat alles wat er is - het heelal, de aarde met de levende en de dode natuur en ook de mens - door een goddelijke Schepper is gemaakt,
lees meer »
 
Natuurlijke Theologie Natuurlijke Theologie
Over sporen van God (algemene openbaring), wat je daaraan hebt en hoever je met die polsstok springt (natuurlijke theologie).
lees meer »
 
Fundamentalisme Fundamentalisme

Het Fundamentalisme is ontstaan uit reactie op moderne ontwikkelingen in kerk en cultuur. Die werden als bedreigend ervaren. Zo is het nog steeds..

lees meer »
 
Deïsme Deïsme
Deïsme, (van Latijn Deus - God) is de opvatting dat God de Schepper is van alles wat bestaat. Hij heeft de werkelijkheid als een ingewikkelde machine in elkaar gezet en bemoeit zich er nu niet meer mee.
lees meer »