Natuurlijke Theologie Natuurlijke Theologie
Voor ons mensen zijn er allerlei ervaringen die aanleiding zijn om te geloven. Dat hoeft niet per op een religieus geloof uit te lopen. Integendeel. Velen komen uit bij het materialisme (ook een geloof): alleen wat we meten en wegen kunnen is echt. De rest telt niet mee want dat is maar gevoel, dat is niet hard te maken. Maar deze uitkomst is niet dwingend. De volgende ervaringen kunnen de haakjes zijn waar het geloof bij aanknoopt:
  • We kunnen maar niet genoegen nemen met het onrecht dat mensen en het geweld dat volken elkaar aandoen. We blijven verlangen naar goede verhoudingen tussen mensen, naar vrede op aarde en gerechtigheid. Naar een betere wereld. (In Jezus wordt straks de  bedorven gerechtigheid van deze wereld veroordeeld en komt de ware gerechtigheid van God zegevierend naar voren)
  • Het voorspelde einde van religie en godsdienst is niet gekomen. Het verlangen naar meer en anders, het geloof in zin en betekenis, in God laat zich ondanks alle welvaart en wetenschap niet onderdrukken.
  • Niemand kan helemaal alleen leven. We hebben iemand naast ons nodig: een hele goede vriend, een man of vrouw. Liefde en vriendschappen blijven ondanks het verdriet om ruzies en verbroken relaties. Ondanks de dood die de meest hechte relaties verbreekt.
  • We kunnen geraakt worden door de schoonheid in de natuur ondanks het wrede en onverschillige dat diezelfde natuur ook te zien geeft.
  • We blijven ons inzetten voor de waarheid. Leugens en nepnieuws zijn schadelijk voor het menselijk samen leven. En met het postmoderne relativisme - het is voor jouw waar, maar niet voor mij of een ander - kunnen we niet zoveel. Moet iedereen dan maar in zijn eigen waarheid of vergissing of leugen leven?
  • vrijheid
  • macht

Het materialisme heeft aan deze ervaringen geen boodschap. Het idealisme zegt dat zuivere gerechtigheid, geloof/spiritualiteit, schoonheid, liefde, waarheid, vrijheid en macht  bestaan in een andere, geestelijke wereld. Het christelijk geloof neemt een positie in tussen materialisme en idealisme. Het wil deze wereld niet ontvluchten (net als het materialisme) en toch geen genoegen nemen met de werkelijkheid zoals die is (net als het idealisme). Voor christenen zijn deze zeven waarden onverklaarbaar zonder de invloed van God. Het zijn universele (zij het gebroken) richtingwijzers die een betekenisvol leven in deze wereld mogelijk maken. Wie daarop ingaat weerspiegelt iets van het karakter van de Schepper. Zo geven deze waarden deel aan de zin van het bestaan, zij verbinden met God.

(Wright - Zeven Wegwijzers)

terug